Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Bilder på vind och mögel - vindsmögel

Med ett fuktigare och varmare klimat följer problem med fukt som i sin tur leder till mögel på vinden. Andra bidragande orsaker är när man genom byte av yttertak, läggning av extra isolering och byte av husets värmesystem ändrar förhållandet gällande klimatet på vind.

I detta fallet ändrades förhållandena på vind genom läggning av nytt yttertak som var mer tättslutande än det gamla taket. Nyare takpapp är i regel mycket tät och kan inte andas som äldre typer av takpapp etc. Sett över en större yta gör det mycket om diffusionsmotståndet ökar. Samtidigt med renoveringen tog man bort en gammal otät vindslucka som vette ut mot himlen. Relativt omfattande angrepp av mögel och rötsvampsmycel blommade upp inom ett par år efter renoveringen.

Här ses rötsvampmycel vid fönstret på en vind.

Vid ett charmigt fönster i ena vinds-gaveln ses obestämbart rötsvampmycel som skulle kunna tas för äkta husvamp, vilket det dock inte rörde sig om i något fall på denna vind.Blånad, mögel och mycel i ett rikligt angrepp.

Här syns också riklig påväxt av mycel samt även mögel och viss blånad. Blånad i sig utgör inte ett så stort problem men gör att virket blir fuktigare än annars. Blånad banar med andra ord väg för allvarligare angrepp på vinden.

Mikrobiellt angrepp på takstol i vindsutrymme.
På ena takstolen i vinden ser man brunare mikrobiellt angrepp. Samtliga okulära fynd tyder på att det periodvis varit rejält fuktigt uppe på denna vind. Vanligt är att vinden drabbas av fuktproblem under höst, vinter och vårvinter.

Uppe vid nock på vinden fanns denna missbildade fruktkropp av källarkantarellDetta fynd kan även få den tränade fuktteknikern att befara angrepp av hussvamp. Provsvaren visade turligt nog att det rörde sig om missbildad fruktkropp av källarkantarell och annan typ av kringliggande rötsvampmycel samt mögel och rötsvamphyfer.


Vi ser allt fler fall av denna typen av mögel (även kallat vindsmögel) och röta. Betänk att problemen med fukt på vind är procentuellt lika stora som problemen i krypgrund. Antal hus med vind överstiger många gånger om antalet krypgrunder i Sverige. Konstigt är att ingen larmrapport ännu kommit ut likt den rapport som Anticimex under sensommaren -08 gav kring krypgrunder.

Så länge angreppen är av denna karäktär, d.v.s. ytliga finns ingen anledning att byta materialet. Hjälp finns i form av mögelsanering. Annat är om röta tagit sig in i virket och skadat detta allvarligare.

Det finns i regel inga genvägar att idag med det klimat vi har skydda vinden genom att laborera med mer eller mindre ventilation. Man hamnar i ett slags moment 22 när man börjar experimentera med graden av ventilation.  Bättre är att satsa på adekvat avfuktare som klarar av det kalla klimat som råder på vinden. Läs även mer om vindsavfuktare och vår rapport om varför det nu formligen råder en explosion av mögel i våra hus.

Vill du förebygga eller åtgärda mögelskador på din vind, ta kontakt med oss för gratis rådgivning. Vi har garanterat de kostnadseffektivaste lösningarna för ändamålet.

- Fukt och mögel på vind - Många husägare är omedvetna

Uppdaterad 2018-03-07
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Mögel på vind kan ge negativ påverkan på innemiljön så att folk mår riktigt dåligt. Läs vårt avslöjande reportage om att mögel på vind och i krypgrund bortses ifrån, och varför.