Sök

Extremt fuktigt klimat kan mögelskada våra hus

Fuktigt klimat kan mögelskada våra hus
0
(0)

Hösten 2019 har bjudit på långvarigt extremt fuktigt klimat. Som exempel har vår grannstad Växjö endast haft ett fåtal soltimmar under loppet av mer än en månad. Klimatet påverkar och påfrestar våra hus, i synnerhet de som är uppförda i trä och med isolering som på olika sätt kan fuktpåverkas. Där ordentlig uppvärmning med adekvat ventilation sker minskar risken för mögelskada. Dock måste värmen kunna få avfuktande effekt genom husens hela klimatskal. 

Där fukten kryper in trivs mögel

Över tid drar byggnadsmaterial som kan andas till sig fukt från omgivningen. Är ångtrycket högre i luften än i materialet kommer ångtrycksskillnaden göra att materialet uppfuktas. Passeras gränsen för mögeltillväxt dröjer det inte så länge innan mögelskada är ett faktum. Detta naturliga fenomen ses i synnerhet i hus som inte värms upp tillräckligt. Därför är skadebilden vanlig att finna t.ex. i sommarstugor som tillåts stå kallställda, i hus och fastigheter som är så välisolerade att värmen inte kan göra nytta ut i hela klimatskalet, likt i nollenergihus samt moderna villor där energibesparingsnormer uppfyllts via tjockare skikt av isolering etc.. 

Två riskkonstruktioner som skvallrar om att hus inte klarar sig bra utan tillräckligt värmetillskott är krypgrund och vind. Krypgrunder far mest illa om sommaren då utrymmet är svalare än uteluften. Inkommande rikt fuktbärande luft höjer i krypgrunden den relativa fuktigheten varvid byggnadsmaterialet absorberar till den punkt där det blir mättat. Redan innan dess är det vanligt att kondens sker på ytorna, likt på bilden i detta inlägg. Det utspelar sig när varmare fuktrik luft möter en svalare yta eller föremål, t.ex. ett kallt ölglas en vacker sommardag. 

Husets vind är till skillnad från krypgrunden mer fuktutsatt under höst, vinter och vårvinter. Under hösten, såsom under detta år, fuktas vinden upp kraftigt. Särskilt när solen inte tittar fram och värmer upp. Då temperaturen ute faller kommer den relativa fuktigheten på vinden öka, samtidigt som kondens kan fälla ut mot köldbryggorna, de material som närmast angränsar till uteluften. Resultatet blir såväl i krypgrund som på vind till sist synlig mer eller mindre påtaglig mögelskada med dess ofta tillhörande lukt

Men vi ventilerar ju

En vanligt förekommande missuppfattning kring fukt i hus är hur värme och ventilation fungerar i relation till vartannat. När vi konsulterar husägare som frågar om orsak till avvikande lukt är en av våra motfrågor om de kallställt huset under svalare årstid, vilket är en överhängande riskfaktor. Ibland har man inte greppat att det krävs värme samtidigt med ventilation för att dra ut och bära bort fukt från material. En metafor är att försöka torka tvätt i ett fuktigt och ouppvärmt utrymme. Det lyckas inte så bra och tvätten börjar snabbt lukta illa. Värme gör att luften kan innehålla mer fukt. Därmed avges fukt från textilier etc. till luften. För att få bort fukten innan den potentiellt kan ställa till med fukt- och mögelskada måste den varma nu mer fuktinnehållande luften antingen ventileras ut eller avfuktas. Värme, ventilation och/eller avfuktare är ofta lösningen på problemen. 
 

Fuktmättnad och kondensering

Under höstperioder som den nu extremfuktiga kommer ej tillräckligt uppvärmda byggnader att dra åt sig motsvarande hundratals liter vatten. Då vinterkylan knäpper till fuktmättas luften och det kondenserar mot kallare punkter såsom i klimatskalets isolering eller längre ut mot fasaden till. Pendlar temperaturen mellan minus- och plusgrader uppfuktas vissa delar av huset än mer eftersom kondensering och ev. upptining av kondensat växelvis sker. 
 
I vissa fall kan det vid mer markanta temperaturväxlingar uppstå alldeles för fuktigt klimat inomhus. I värsta fall kan det drypa av kondens på köldbryggor. Sådant klimat är vanligt tidigt på våren då den s.k. ryssvärmen via nordöstliga vindar drar in.
 
Drivs fukten inte ut tillräckligt snabbt via värme och ventilation uppstår mögelskada. Det duger inte att ha en luftvärmepump som håller upp temperaturen i huset till +6-10 grader. För att i möjligaste mån fuktsäkra måste temperaturen upp till minst +16-18 grader, jämte ventilation. Värmebehovet styrs av temperatur utomhus och rådande relativa fuktighet. Först när minusgrader infunnit sig och legat i ett tag kan man sänka temperaturen eller om möjligt helt stänga av den. Dock gäller det att hålla koll på både inomhusklimatet och riskkonstruktionerna så fuktproblem inte uppstår. Att inte ventilera är i stort sett bara möjligt om man använder adekvat typ av avfuktare. Vintertid ska den relativa fuktigheten inomhus inte överstiga 30-40%.
 
Tänk på att ett av fukt och mögel skadat hus kan vara hälsovådligt att vistas i.
 
 
2019-12-01
Uppdaterad 2019-12-03

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Gilla & Dela

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

0 (0) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Produktexempel

Avfuktare EvoDry 60 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Med EvoDry 60 Pro presenterar Acetec sorptionsavfuktare för riktigt effektiv fuktkontroll i större utrymmen. Avfuktaren är en av de mer välproducerade vi sett. Förutom hög avfuktningskapacitet är ljudnivån förhållandevis låg. Användarvänligheten är beaktad och väl utformad.

Den via hygrostat styrda sorptionstekniken medger fuktkontroll i temperaturområdet -20 till + 40 grader. Sladdansluten övervaknings- och styrpanel medföljer.

Läs mer »

TFA Klimatlogger hygrometer trådlös

TFA Klimatlogger fungerar som trådlös hygrometer samtidigt som den loggar värden gällande relativ fuktighet och temperatur. Värdena sänds till USB-sticka varvid man kan läsa av diagram i dator där USB-stickan inkopplas. Basenheten kan sammankopplas med och ta emot värden från totalt 8 st TFA Klimatsensorer. Räckvidd mellan fjärrsensorerna och basenheten är max. 100 meter.

Läs mer »

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

0 (0) Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och

Rulla till toppen