Kallställda hus ger mögel i golv, vägg och tak

Hus utan avfuktare och tillräcklig värme blir en ordentlig fuktfälla som förr eller senare leder till mögel, bakterier samt dess avgivna lukt. Modernare hus med mineralull som isolering verkar vara de som tar mest eller snabbast skada av kallställning. Sedan industrialiseringen tog fart har det tillkommit kring 700.000 sommarstugor, eller kanske rättare sagt fritidshus i Sverige. Många av dessa hus har under höst, vinter och vårvinter stått merdelen kallställda. Två av orsakerna är högre elpriser och oljekrisen under 70-talet. Vi har märkt att det generellt sett behövs fördjupad fuktkunskap relaterat till de problem som uppstår i dessa hus.

Fukt och mögel får fäste

Hus eller somarstuga som kallställes drabbas av mögelUnder sommaren är det sällan några problem med för höga fuktvärden inne i ett väl ventilerat hus. Däremot finns det riskkonstruktion kallat torpargrund eller krypgrund som vanligen blir för fuktig under sommarhalvåret. Finns inte avfuktare i kryputrymmet under huset kommer ökad fuktvandring att ske in i byggnadsmaterialet samtidigt som isoleringen i golvbjälklaget binder fukten. Under höstperioder som inte bjuder på långvarigt vackert samt torrare väder sker ej tillräckligt snabb uttorkning, vilket inte heller sker där markförhållandena är sådana att högre mängd markfukt tillförs.

Då huset invändigt blir allt kallare förvandlas innergolven till köldbrygga. Kort beskrivet sänks temperaturen i ovan- och undergolv varvid fukt i golvbjälklag med isolering kan kondensera. Här ges till del optimala tillväxtförhållanden för fuktrelaterade bakterier samt mögel. Resultatet blir ofta inte synligt inne i huset men dock kännbart då alkoholer avgivna från mikroberna ger karakteristisk lukt, i vardagligt tal kallad sommarstugelukt.

Samma fuktbuffrande effekt sker även i väggar och vindsbjälklag, vilka inte alltid avfuktas tillräckligt snabbt under naturliga förhållanden, d.v.s. då avfuktande värme och torrare väderlek ej ser till att sänka fuktinnehållet i trä, betong samt isolering.

Klimatförhållanden

Under något är tillbaka har höstperioderna varit väldigt utdragna in på månader som tidigare inneburit vinter och minusgrader. Klimatförhållanden då det är några plusgrader i luften innebär vanligen hög fuktlast. För att mota fuktbuffring måste viss underhållsvärme finnas. Fem till tio grader räcker inte alltid för att rädda huset från fuktskador. Ofta behövs temperaturer omkring femton till arton plus.

Först när det blir ordentlig vinter med minusgrader kan huset eller sommarstugan kallställas. Givetvis bör vattensystem med frysrisk på något sätt skyddas innan.

Intermittent uppvärmning och avfuktning

Med intermittent uppvärmning menas att man endast värmer upp inför de dagar huset eller sommarstugan ska användas. Eftersom fuktbuffring skett går uppvärmningen långsamt och kostar en hel del. Det går åt värmeenergi att driva ut fukt ur material samtidigt som uppfuktad isolering inte har bra isolervärde. Fukten leder ut värmen ur huset. Det kan liknas vid att ha ett fuktigt täcke på sig under en sval natt. Kroppsvärmen leds snabbt bort innan värmen i sig drivit bort fukten.

Risk finns vid intermittent uppvärmning att tillräcklig värmeavfuktning inte ges. Temperaturen ökar i byggnadsmaterialet men ej fullgott för optimal avfuktning. Mikroklimatförhållande kan uppstå varvid mögel och bakterier får möjlighet att utvecklas. Värmen kan även orsaka fuktvandring från olika delar av huset, t.ex. från golv och vägg till vindsbjälklag och vind.

Intermittent uppvärmning ger relativt snabba rörelser i material. Färg kan t.ex. flagna och trä spricka. Instrument som piano blir genom temperatur- och fuktrörelser ostämda.

Finns avvikande eller elak lukt i huset kommer det att märkas tydligare vid uppvärmning eftersom värmen lyfter ut både fukt och lukt i luften. I vissa fall sker tydligare luktsmitta från material till annat, t.ex. från mögelangripen isolering till kläder och möbler, eller från byggnadsmaterial med träskyddsmedel likt  pentaklorfenol och andra relaterade klorfenoler.

Kallställning av sommarstugan enbart med avfuktare inne i rumsmiljön är inte säker lösning. Det håller visserligen innemiljön så pass torr att mikrober ej ska trivas men problemet med fukt i husets klimatskal rår inte avfuktaren på. Vid hög fuktlast utomhus kan avfuktning göra att fuktvandringen in genom tak, väggar och golv ökar, särskilt om det inte finns byggplast i konstruktionen.

Väl avvägd värme, avfuktning och ventilation behövs utefter de olika klimatförhållanden vi har, likt då man avfuktar tvätt i tvättstuga. Vi kallar denna balans och kombination mellan olika metoder VAV.

Klimatet kan sägas vara högst intermittent, kallt ömsom varmt med varierande relativ fuktighet. Då väderväxlingarna sker snabbt från minus- till plusgrader kommer huset i sig inte lika snabbt ändra temperatur. Huset blir då köldbrygga varpå fukt i omgivningsluften kondenserar och blöter upp material som kan absorbera eller binda vätska. Det kan ske inomhus i kallställd sommarstuga där man har öppna ventiler mot uteluften eller system för ventilation igång. Varmare uteluft dras in varvid fukten kondenserar mot alla kalla ytor alternativt om temperaturskillnaderna ej är så stora, då höjs den relativa fuktigheten.

Energibesparing är inte alltid husbevaring

Energisbesparing genom kallställning är inte att se som husbevaring. Kostnaderna skjuts genom kallställningens följder framåt i tid. Sanering, renovering och i värsta fall rivning blir dyrt. Det kanske allra värsta är att någon som vistas i huset kan bli sjuk. Sommarstugan kan bli ett s.k. sjuka hus.

Det finns goda möjligheter att energibespara genom att anpassa underhållsvärmen utefter uteklimatet och att välja effektiv uppvärmningskälla likt luftvärmepump etc. Till vissa luftvärmepumpar finns option att fjärrstyra via dator eller mobiltelefon. Ett tips är att kontrollera via SMHI hur klimatet är vid ditt hus eller din sommarstuga. Styr värmekällan utefter behov.

2016-01-27
Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd