Kallställda hus ger mögel i golv, vägg och tak

4.7
(26)

Hus utan avfuktare och tillräcklig värme blir en ordentlig fuktfälla som förr eller senare leder till mögel, bakterier samt dess avgivna lukt. Modernare hus med mineralull som isolering verkar vara de som tar mest eller snabbast skada av kallställning. Sedan industrialiseringen tog fart har det tillkommit kring 700.000 sommarstugor, eller kanske rättare sagt fritidshus i Sverige. Många av dessa hus har under höst, vinter och vårvinter stått merdelen kallställda. Två av orsakerna är högre elpriser och oljekrisen under 70-talet. Vi har märkt att det generellt sett behövs fördjupad fuktkunskap relaterat till de problem som uppstår i dessa hus.

Fukt och mögel får fäste

Hus eller somarstuga som kallställes drabbas av mögelUnder sommaren är det sällan några problem med för höga fuktvärden inne i ett väl ventilerat hus. Däremot finns det riskkonstruktion kallat torpargrund eller krypgrund som vanligen blir för fuktig under sommarhalvåret. Finns inte avfuktare i kryputrymmet under huset kommer ökad fuktvandring att ske in i byggnadsmaterialet samtidigt som isoleringen i golvbjälklaget binder fukten. Under höstperioder som inte bjuder på långvarigt vackert samt torrare väder sker ej tillräckligt snabb uttorkning, vilket inte heller sker där markförhållandena är sådana att högre mängd markfukt tillförs.

Då huset invändigt blir allt kallare förvandlas innergolven till köldbrygga. Kort beskrivet sänks temperaturen i ovan- och undergolv varvid fukt i golvbjälklag med isolering kan kondensera. Här ges till del optimala tillväxtförhållanden för fuktrelaterade bakterier samt mögel. Resultatet blir ofta inte synligt inne i huset men dock kännbart då alkoholer avgivna från mikroberna ger karakteristisk lukt, i vardagligt tal kallad sommarstugelukt.

Samma fuktbuffrande effekt sker även i väggar och vindsbjälklag, vilka inte alltid avfuktas tillräckligt snabbt under naturliga förhållanden, d.v.s. då avfuktande värme och torrare väderlek ej ser till att sänka fuktinnehållet i trä, betong samt isolering.

Klimatförhållanden

Under något är tillbaka har höstperioderna varit väldigt utdragna in på månader som tidigare inneburit vinter och minusgrader. Klimatförhållanden då det är några plusgrader i luften innebär vanligen hög fuktlast. För att mota fuktbuffring måste viss underhållsvärme finnas. Fem till tio grader räcker inte alltid för att rädda huset från fuktskador. Ofta behövs temperaturer omkring femton till arton plus.

Först när det blir ordentlig vinter med minusgrader kan huset eller sommarstugan kallställas. Givetvis bör vattensystem med frysrisk på något sätt skyddas innan.

Intermittent uppvärmning och avfuktning

Med intermittent uppvärmning menas att man endast värmer upp inför de dagar huset eller sommarstugan ska användas. Eftersom fuktbuffring skett går uppvärmningen långsamt och kostar en hel del. Det går åt värmeenergi att driva ut fukt ur material samtidigt som uppfuktad isolering inte har bra isolervärde. Fukten leder ut värmen ur huset. Det kan liknas vid att ha ett fuktigt täcke på sig under en sval natt. Kroppsvärmen leds snabbt bort innan värmen i sig drivit bort fukten.

Risk finns vid intermittent uppvärmning att tillräcklig värmeavfuktning inte ges. Temperaturen ökar i byggnadsmaterialet men ej fullgott för optimal avfuktning. Mikroklimatförhållande kan uppstå varvid mögel och bakterier får möjlighet att utvecklas. Värmen kan även orsaka fuktvandring från olika delar av huset, t.ex. från golv och vägg till vindsbjälklag och vind.

Intermittent uppvärmning ger relativt snabba rörelser i material. Färg kan t.ex. flagna och trä spricka. Instrument som piano blir genom temperatur- och fuktrörelser ostämda.

Finns avvikande eller elak lukt i huset kommer det att märkas tydligare vid uppvärmning eftersom värmen lyfter ut både fukt och lukt i luften. I vissa fall sker tydligare luktsmitta från material till annat, t.ex. från mögelangripen isolering till kläder och möbler, eller från byggnadsmaterial med träskyddsmedel likt  pentaklorfenol och andra relaterade klorfenoler.

Kallställning av sommarstugan enbart med avfuktare inne i rumsmiljön är inte säker lösning. Det håller visserligen innemiljön så pass torr att mikrober ej ska trivas men problemet med fukt i husets klimatskal rår inte avfuktaren på. Vid hög fuktlast utomhus kan avfuktning göra att fuktvandringen in genom tak, väggar och golv ökar, särskilt om det inte finns byggplast i konstruktionen.

Väl avvägd värme, avfuktning och ventilation behövs utefter de olika klimatförhållanden vi har, likt då man avfuktar tvätt i tvättstuga. Vi kallar denna balans och kombination mellan olika metoder VAV.

Klimatet kan sägas vara högst intermittent, kallt ömsom varmt med varierande relativ fuktighet. Då väderväxlingarna sker snabbt från minus- till plusgrader kommer huset i sig inte lika snabbt ändra temperatur. Huset blir då köldbrygga varpå fukt i omgivningsluften kondenserar och blöter upp material som kan absorbera eller binda vätska. Det kan ske inomhus i kallställd sommarstuga där man har öppna ventiler mot uteluften eller system för ventilation igång. Varmare uteluft dras in varvid fukten kondenserar mot alla kalla ytor alternativt om temperaturskillnaderna ej är så stora, då höjs den relativa fuktigheten.

Energibesparing är inte alltid husbevaring

Energisbesparing genom kallställning är inte att se som husbevaring. Kostnaderna skjuts genom kallställningens följder framåt i tid. Sanering, renovering och i värsta fall rivning blir dyrt. Det kanske allra värsta är att någon som vistas i huset kan bli sjuk. Sommarstugan kan bli ett s.k. sjuka hus.

Det finns goda möjligheter att energibespara genom att anpassa underhållsvärmen utefter uteklimatet och att välja effektiv uppvärmningskälla likt luftvärmepump etc. Till vissa luftvärmepumpar finns option att fjärrstyra via dator eller mobiltelefon. Ett tips är att kontrollera via SMHI hur klimatet är vid ditt hus eller din sommarstuga. Styr värmekällan utefter behov.

2016-01-27
Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.7 / 5. Antal röstande 26

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

8 reaktioner på ”Kallställda hus ger mögel i golv, vägg och tak”

 1. Hej, vi provar att kallställa våra garage. Temperaturen just nu håller sig kring +3 C, alltså för kallt för mögel. Ute är det ca -4 C.
  Kan det fungera att kallställa när det blir kallt ute, och garaget naturligt sjunker ner mot nollan, och sen värma upp bara när blir varmare ute, och man riskerar att få varmt+fuktigt av att uteklimatet värmer upp? Då skulle man behöva en styrning på radiatorerna så att att de bara värmer när det är t.ex. +5 C ute och mer.
  Eller blir det samma som intermittent uppvärmning?

  1. Ronnie Pileland

   Hej Kjell,

   Om klimatet är stabilt vinter och kallt över en längre tid kan man tänkas kunna kallställa ett hus.
   Det är det säkraste tillfället att göra det just då, även om man helst inte ska kallställa alls.

   Problemet med uppvärmning är just att det ska hinna bli tillräckligt varmt för att kunna driva ut fukten som buffrats under kallställningen.
   Detta är svårt att uppnå med den metoden du beskriver. Man får tänka på hur mycket hinner man värma upp huset innan vädret slår om igen under nattetid och dagtid.
   Man behöver en ganska snabb och energikrävande uppvärmning under korta perioder. Därför skulle vi förorda att hålla en konstant temperatur över 15 grader.

 2. Sommarbor i Fårösund, nära sundet. Huset står på torpargrund. Vi har direktverkande el – element med termostat. Huset är troligen uppfört för ca trettio år sedan. Termofönster eller dubbla. Räcker det om vi ställer termostaten på 8-10 grader? Vi har kommunalt vatten och avlopp.
  För övrigt stort tack för informativ artikel!

  1. Ronnie Pileland

   Hej

   Rekommenderad temperatur är 15-18 grader vid kallställning av hus, för att undvika att fukt buffrar.
   Eftersom ni vill sänka värmen ytterligare så ska man i så fall göra det under vinterhalvårets kalla dagar.
   Tänk på att riskerna finns och att den kostnaden blir betydligt mer kostsam än vad man har sparat.

 3. Sofia Persson

  Hej,
  bra och informativ text – tack! Om jag vill anlita någon för att hitta VAV i en fastighet, vad ska jag fråga efter och vilken typ av företag ska jag vända mig till? Bor tyvärr väldigt långt från Ljungby

  1. Ronnie Pileland

   Hej Sofia,
   Vi behöver veta problemen som har fört dig fram till din fråga.
   Jag kan råda dig till att boka in dig för en konsultation med oss som kan leda till att du kommer vidare.
   Följ länken och fyll i formuläret så återkommer vi med en tid som kan passa.
   mvh LFS
   Konsultation

 4. Hej!
  Jag talade med någon av er häromdagen angående oaktsam kallställning av flerbostadshus – vilket ledde till 13-14 grader som minst 16 som högst i närmare en vecka. Enligt denna artikel verkar det ligga i gränslandet om fuktskador kan ha uppkommit vid den temperaturen – finns det risk och vad kan jag göra? Har återfått CIRS symtom och att flytta igen känns övermäktigt.
  Mvh Marika

  1. Ronnie Pileland

   Hej Marika, Du har här läst om förutsättningarna för att fukt kan bildas och som i sin tur ger upphov till mögeltillväxt. Misstänker du att en skada kan ha uppstått så kan vi bara råda dig till att undersöka saken och då genom hyresvärden i första hand som då bör tillkalla fukttekniker för undersökning.
   mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

CDT konsol

CDT avfuktare från Danmark kan väggmonteras om man väljer till väggkonsoler. Med konsolernas hjälp kan dräneringsverkan förbättras där det behövs visst fall på slangen från vattentanken.

Läs mer »

Mitsubishi VL-50 Miniventilation ventilationsaggregat

Ljudnivån är extremt låg på VL-50 miniventilation, med ner till otroliga 15 dB. Installationen är enkel då befintligt ventilationshål om 120 mm i vägg kan användas. Befintligt friskluftsintag kan därmed ersättas.

VL-50 har värmeåtervinning med upp till 85% verkningsgrad och drivs beroende på läge med enbart 4-15 W. För att den ska passa in på bästa sätt i ditt hem är montage möjligt både horisontellt och vertikalt.

VL-50 Miniventilation levereras med stickkontakt och rör för väggenomföring upp till 650mm. Luftflödet från 15-51 m3/h.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen