Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Hygrometer - Krypgrundshygrometer

Denna trådlösa kombinerade termometer - hygrometer får inte förväxlas med billigare varianter, vilka kan visa en felmarginal så stor som +-15% gällande relativ fuktighet vid rumstemperatur. I krypgrund etc. kan så stor felmarginal få dyrbara konsekvenser. Det är också vanligt att billigare varianter "tappar" sändningen. Denna hygrometer har sett till kostnaden en bra mätnoggrannhet. Vid rumstemperatur ges en visning om i regel +-3%. Denna typ av hygrometer används som en viktig fingervisning om det är för hög relativ fuktighet i utrymmet eller ej. Den kapacitiva sensorn är av modell "långsam" vilket innebär att det tar upp till minst ett dygn innan rättvisande värden ges efter att den flyttats mellan ställen där temperatur och relativ fuktighet kraftigt avviker från varandra.

Observera: Enheten på denna sida har efter många år uppgraderats till ny enhet och därmed utgått ur sortimentet. Vi behåller informationen gällande äldre produkter ett tag fö referens.

- Se den nya Hygrometer RAR502X som vi har på lager för snar leverans.

Denna hygrometer kan kopplas till tre stycken fjärrsändare och placeras i t.ex. krypgrund och vindViktigt är att hygrometern är trådlös, då man bör fästa fjärrsensorn vid det fuktigaste stället i utrymmet. Högst fukthalt brukar i regel uppmätas i norra till nordvästra delen, där solens värmestrålning inte når.

Huvudenheten har tre kanaler vilket innebär att tre fjärrsensorer trådlöst kan anslutas. Detta är bra då krypgrunden är delad eller då man väljer att fästa ytterligare fjärrsensor på vinden, i källaren eller utomhus etc.

Huvudenheten visar förutom från fjärrsensorerna sända värden också temperatur och relativ fuktighet i utrymmet där huvudenheten placeras (t.ex. i bostaden).

Övervakningsenhet
Hygrometern är ett alternativ eller komplement till fuktindikatorer som sätts i utrymmet och måste inspekteras därifrån. Har fuktindikatorerna en gång givit utslag för hög relativ fuktighet är de förbrukade. Denna trådlösa hygrometer mäter kontinuerligt, dygnet runt, oavsett den relativa fuktigheten. Du kan enkelt när som helst ifrån bostaden kontrollera att den relativa fuktigheten ligger på en säker nivå med denna trådlösa hygrometer.

Hygrometern används med fördel som kontroll av att installerad avfuktare fungerar felfritt. Hygrometern har alarmfunktion (till- och frånkopplingsbar) som aktiveras om önskat högsta RF-värde överskrids.

Visar hygrometern på relativ fuktighet högre än 75% under en kortare period bör vidare åtgärder som installation av adekvat avfuktare ske.

Ta del av viktiga fuktmätningstips gällande krypgrund: Fuktmätning i krypgrund - Att mäta är att veta

Läs mer här under information om mögel om när fara finns för mögelgrodd.

Funktioner och innehållsförteckning.

Hygrometer baspaket med en fjärrsensor
Hygrometer Baspaket LFS-812HGN
Innehållande en huvudenhet samt en fjärrsensor med display. Batterier ingår! Manual Produktblad

Enheten har utgått ur produktsortimentet. Se länken överst på sidan här till den nya hygrometer som vi levererar.Fjärrsensor till hygrometer
Extra fjärrsensor LFS-228N
Innehållande en fjärrsensor passande ovanstående hygrometer. Batterier ingår. Manual medföljer.

Ska enheten användas utomhus under vintern bör litiumbatterier användas.Uppdaterad 2019-04-10
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Problemfri fuktmätning

Genom att hygrometern är trådlös slipper man besöka krypgrund, vind och andra otillgängliga utrymmen så ofta.