Avfuktare och infraröd värme i kombination

Vid vattenskada tar det ofta lång tid för en mindre avfuktare av kommersiell typ (inriktad mot den breda konsumentmarknaden) att torka ut. Samtidigt kan det ibland i större lokaler vara svårt att utföra riktad avfuktning. Avfuktningsanläggningar med behövd högre kapacitet kan vara mycket dyra att hyra, för att inte tala om inköpskostnaden. Här berättar vi mer om alternativet avfuktning i kombination med infraröd värme.

Hur infraröd värme avfuktar

Infraröd värmare kan agera avfuktareInfraröda värmare är vanliga på balkonger och i inglasade altaner för att förlänga sommarsäsongen och göra svala kvällar samt nätter behagligare. Den infraröda strålningen som avges av speciella qvartslampor hettar inte direkt upp luften utan primärt det föremål eller den yta som bestrålas. Just detta fenomen kan man med fördel dra nytta av för att avfukta olika delar i fastigheter som utsatts för vatten. Då ytan som bestrålas värms upp “dras” djupare liggande vattenmolekyler ut ur materialet, där den kompletterande avfuktaren som placerats i närheten ser till att avlägsna fukten. Det hela handlar om att utnyttja vattenångans förmåga att utjämna sig från högre till lägre ångtryck. Den infraröda verkan på t.ex. ett golv är sådan att fukten strävar efter vandra utåt och uppåt till varmare (läs relativt sett torrare) område.

Det går också att tina upp frusen betong och under tunnare platta lyftande tjäle med metoden.

Snabb avfuktning motverkar mögel

Ett vanligt problem då avfuktning sker långsamt och drar ut på tiden är att mögel och dålig lukt kan bildas. Den infraröda värmen ser rätt använd till att kraftigt hämma möjligheten för mögel att gro och vidareutvecklas samtidigt som mögel i regel inte gror under en rejäl kombinerad uppvärmnings- och upptorkningsfas. För att ytterligare hämma möglets möjligheter att bildas kan man också sätta in en oxiderande och neutraliserande luftrenare såsom AirSteril. Behovet av mögelsanering under eller efter avfuktningen kan undvikas genom dessa åtgärder.

Risker med infraröd avfuktare

Man bör ha nödiga kunskaper kring både fuktteori samt byggnadsteknologi innan projekt avfuktning sätts igång med infraröd värmare. Att enbart bruka infravärme kan medföra att fukten flyttas från ett ställe till annat, då särskilt dit där det är  kallare, till något man kallar köldbryggor. Uppnås daggpunktstemperaturen fälls kondens ut mot de kallare områdena dit vattenångan från avfuktningsstället når. Är det sett till absolut fuktighet torrt i luften utomhus kan ventilation och värme ersätta själva avfuktaren (kondensavfuktare eller sorptionsavfuktare) i detta projekt.

Mest lämplig är metoden för att avfukta konstruktioner av betong, såsom väggar och golv. Att rikta den infraröda strålningen mot ett innertak kan i vissa fall leda till att fukt leds uppåt via värme och konduktion. Värms en vägg med inre håligheter och luftspalter upp kan fukten istället för att “dras” utåt följa med de varmare luftrörelserna inuti väggens håligheter. Viktigt är även kännedom om att värme i mer lagom mängd samt fukt kan ge ett alldeles ypperligt tillfälle för mögel att etablera sig. Risken finns med andra ord att skapa ett lindrigt bastuklimat om fukten inte kan komma ut från skadan. Vägg- och golvkonstruktioner av trä bör först friläggas från inre väggskivor och ev. byggplast samt “ovangolv” om infraröd avfuktning ska brukas.

I våtutrymmen såsom badrum finns oftast tätskikt mot väggar och golv. Där lämpar sig inte bruk av infrateknologin då fukten inte kan komma ut ur det underliggande vattenskadade materialet.

Den infraröda enheten bör inte placeras för nära avfuktningsområdet p.g.a. risk för brand, i synnerhet inte om om byggnadsmaterialet kan vara antändbart vid högre temperaturer.

Möbler och andra känsliga föremål bör avfuktas långsammare då sprickbildning och färgflagning kan förekomma vid upphettning och för snabb avfuktning.

Här finnes olika typer av avfuktare som kan kombineras med infraröd värmare.

Ekonomi gällande avfuktning med infravärmare

En infravärmare är inte billig i drift. De vanligtvis sålda kan dra upp till ca. 3000W per timma. Dock kan den totala kostnaden för avfuktningen bli billigare vid en kombinationslösning sett till att köpa eller hyra in större industriella avfuktare. Det kan även löna sig i fall där fastigheten måste brukas dagligen och veckovis för att inte ekonomiska förluster ska uppkomma. Möjligheterna för riktad avfuktning ökar. Mindre komplicerade förarbeten gör sig gällande vilket ger färre antal arbetstimmar. Det kan leda till bättre ekonomi som i vårt tycke direkt ska kunna gå kunden tillgodo när det är ett företag som utför arbetet med avfuktningen.

Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd