Källarsvamp vanlig i torpargrund krypgrund vind

5
(2)

Den kanske mest förekommande rötsvampsvarianten inom begreppet mögel s.k. källarsvamp (lat. coniophora puteana) trivs då det av någon anledning under en tid blir rejält fuktigt.

Takstolen på denna vind visar upp källarsvamp

Vanligen kan äldre mycel av  källarsvamp ses som bruna ytligt liggande strängar utvecklande plym- eller solfjädersliknande påväxt. Färgvariantioner förekommer och mycelet kan vara vitt vid yngre friskare växt.

Bilden föreställer källarsvamp funnen på vind.

Är fuktkvoten i virket lägre är det inte säkert att ytlig mycelbildning tillkommer. Angreppet går istället på djupet och kan totalt förstöra hållfastheten trots att ytan lämnas i stort sett intakt.

Svampangrepp i krypgrund

Somliga fynd är förvillande lika hussvamp genom sockervaddsliknande fluffighet eller den för hussvampen karakteristiskt bruna fruktkroppen med omgivande vitare kant. Det kan vara omöjligt att okulärt se skillnad och därför bör om omfattande angrepp hittas en mögelanalys utföras. Till skillnad från hussvampens lukt av champinjon bildar källarsvampen ibland lukt av ättiksyra. Vetskap bör finnas om att alla angrepp av dessa svampar inte luktar alls, lite svagt eller rent av illa.

Källarsvamp och hussvamp liknar varandra ibland

Detta skulle likväl kunna vara en fruktkropp av källarsvampen, men visade sig vara ett hussvampsangrepp funnet i en äldre krypgrund närmare grundmuren där rötsvampen kunde hämta kalk för sin fortlevnads skull. Även källarsvamp brukar kalk för att reglera PH-värdet till optimal trivsel. Den klarar sig dock utan kalk p.g.a. förmågan att bilda ättiksyrlighet och andra typer  av syror. Inne i trä som brutits ned kan kalkkristaller ibland finnas.

En yngre svampkropp kan variera i färgvariationer mer åt hållet senaps- gulfärgad. Äldre uttorkade kroppar kan ibland liknas vid platta, mörkfläckiga och fnasiga pannkakor.

Ett annat utrymme som ofta uppvisar coniophora puteana är torpargrund. I torpargrunder har vanligen kalkbruk nyttjats för att sammanfoga och täta kallmurningen. Kalkanvändningen kan underlätta tillväxten av källarsvampar.

Källarsvampens hyfer har angripet virket på djupet och skapat s.k. röta

Här visas blindbotten i en gammal krypgrund. Ytlig mycelförekomst finns i mindre form genom vitare fläckar längs med träfibrerna. Ytligt sett var träet friskt men vid tryck föll det sönder. Under den intakta ytan fanns grav röta. Den regel som syns t.v. i bild är också totalt angripen av mögelsvamp och inte alls invändigt så fin som man kan luras tro.

Avfuktare bekämpar källarsvamp

Somliga som tagit kontakt med oss har frågat om det går bra att avfukta till fuktkvoten i allt trä har dragits ned under motsvarande 70% RF, med tanke på att ta död på källarsvampen. Problemet är att svampen inte dör utan enbart slutar upp att växa och istället går i träda. När sedan avfuktaren tas bort lever angreppet upp igen då tillräcklig mängd fukt tillkommer. Utan avfuktaren kommer använd saneringsvätska inte att vara verksam mer än kanske på sin höjd upp till några år om fuktlasten tillåts vara för stor.

Källarsvampen kallas i Danmark “gul timmersvamp” (tømmersopp / kjellersopp)”. Detta namn förekommer även i Sverige. Fynd av källarsvamp görs vanligen också i båtar, källare och korsvirkeshus där puts och murning ligger dikt an mot virket, m.fl ställen. Svampen är mycket tålig och kan överleva samt vidareutvecklas trots impregnering med tjära och kreosot.

Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 svar på ”Källarsvamp vanlig i torpargrund krypgrund vind”

  1. Hej! Hur farligt ur hälsosynpunkt är källarsvamp? Är det att jämställa med hussvamp och mögel? Vi bor i en tvåa i ett hus frå 60-talet där det i köket luktar “mögel” Fick konstaterat av expert att det rör sig om en svamp som också finns i naturen men jag minns ej namnet. Misstänker källarsvamp. Åtgärd är planerad att ta bort innerisolering i väggen och sätta in ny isolering. Ingen avfuktning eller behandling i övrigt vad jag förstår. Jag har en dotter på snart 4 år och oroar mig för ev sporbildning i och med lukten. Lukt är begränsad till enbart kök. Vad tror du om det här? Finns det andra svampar det skulle kunna handla om? Tacksam för svar. Mvh Maria

    • Hej Maria, När det bildats svamp så har det varit rejält fuktigt. Sannolikt är att det redan innan källarsvampens bildande tillkommit mögel och bakterier. Mögel såsom Penicillium och Aspergillus är bland de första skadliga mikroberna som utvecklas vid fuktskada. Det finns viss begränsad forskning kring svamp och hälsoeffekter, medan det står mer att finna om möglet, om än inte tillräckligt. Det avråds utifrån erfarenhet att vistas i fuktskademiljö där metaboliter (sekundärämnen) från mögel och rötsvamp kan komma in i boendemiljön. Det skulle kunna röra sig om någon annan typ av rötsvamp. Svårt att svara på utan att veta mer. Bra är att utreda ordentligt och åtgärda adekvat snarast. Viktigt är också att vara vaken på symtom som ligger med i det som kallas OBO Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa eller den äldre benämningen Sjuka Hus. Luftvägssymtom, trötthet, hudirritationer, svidande rinnande kliande ögon m.m. kan vara vanligt. Det går att testa inomhusmiljön genom DNA Mögeltest eller snabbtest. Se vår webbutik. Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Produktexempel

Väggstos VDP180

Väggstos till Avfuktare EvoDry 180 Pro från Acetec. Används för anslutning till Processluft och Regenereringsluft. Innebär regnskydd och smådjursskydd.

Läs mer »

Inlägg