Sök

Kombinerad avfuktare och infraröd värme

3
(2)

Vid vattenskada tar det ofta lång tid för en mindre avfuktare av kommersiell typ (inriktad mot den breda konsumentmarknaden) att torka ut. Samtidigt kan det ibland i större lokaler vara svårt att utföra riktad avfuktning. Avfuktningsanläggningar med behövd högre kapacitet kan vara mycket dyra att hyra, för att inte tala om inköpskostnaden. Här berättar vi mer om alternativet avfuktning i kombination med infraröd värme.

Hur infraröd värme avfuktar

Infraröd värmare kan agera avfuktareInfraröda värmare är vanliga på balkonger och i inglasade altaner för att förlänga sommarsäsongen och göra svala kvällar samt nätter behagligare. Den infraröda strålningen som avges av speciella qvartslampor hettar inte direkt upp luften utan primärt det föremål eller den yta som bestrålas. Just detta fenomen kan man med fördel dra nytta av för att avfukta olika delar i fastigheter som utsatts för vatten. Då ytan som bestrålas värms upp “dras” djupare liggande vattenmolekyler ut ur materialet, där den kompletterande avfuktaren som placerats i närheten ser till att avlägsna fukten. Det hela handlar om att utnyttja vattenångans förmåga att utjämna sig från högre till lägre ångtryck. Den infraröda verkan på t.ex. ett golv är sådan att fukten strävar efter vandra utåt och uppåt till varmare (läs relativt sett torrare) område.

Det går också att tina upp frusen betong och under tunnare platta lyftande tjäle med metoden.

Snabb avfuktning motverkar mögel

Ett vanligt problem då avfuktning sker långsamt och drar ut på tiden är att mögel och dålig lukt kan bildas. Den infraröda värmen ser rätt använd till att kraftigt hämma möjligheten för mögel att gro och vidareutvecklas samtidigt som mögel i regel inte gror under en rejäl kombinerad uppvärmnings- och upptorkningsfas. För att ytterligare hämma möglets möjligheter att bildas kan man också sätta in en oxiderande och neutraliserande luftrenare såsom AirSteril. Behovet av mögelsanering under eller efter avfuktningen kan undvikas genom dessa åtgärder.

Risker med infraröd avfuktare

Man bör ha nödiga kunskaper kring både fuktteori samt byggnadsteknologi innan projekt avfuktning sätts igång med infraröd värmare. Att enbart bruka infravärme kan medföra att fukten flyttas från ett ställe till annat, då särskilt dit där det är  kallare, till något man kallar köldbryggor. Uppnås daggpunktstemperaturen fälls kondens ut mot de kallare områdena dit vattenångan från avfuktningsstället når. Är det sett till absolut fuktighet torrt i luften utomhus kan ventilation och värme ersätta själva avfuktaren (kondensavfuktare eller sorptionsavfuktare) i detta projekt.

Mest lämplig är metoden för att avfukta konstruktioner av betong, såsom väggar och golv. Att rikta den infraröda strålningen mot ett innertak kan i vissa fall leda till att fukt leds uppåt via värme och konduktion. Värms en vägg med inre håligheter och luftspalter upp kan fukten istället för att “dras” utåt följa med de varmare luftrörelserna inuti väggens håligheter. Viktigt är även kännedom om att värme i mer lagom mängd samt fukt kan ge ett alldeles ypperligt tillfälle för mögel att etablera sig. Risken finns med andra ord att skapa ett lindrigt bastuklimat om fukten inte kan komma ut från skadan. Vägg- och golvkonstruktioner av trä bör först friläggas från inre väggskivor och ev. byggplast samt “ovangolv” om infraröd avfuktning ska brukas.

I våtutrymmen såsom badrum finns oftast tätskikt mot väggar och golv. Där lämpar sig inte bruk av infrateknologin då fukten inte kan komma ut ur det underliggande vattenskadade materialet.

Den infraröda enheten bör inte placeras för nära avfuktningsområdet p.g.a. risk för brand, i synnerhet inte om om byggnadsmaterialet kan vara antändbart vid högre temperaturer.

Möbler och andra känsliga föremål bör avfuktas långsammare då sprickbildning och färgflagning kan förekomma vid upphettning och för snabb avfuktning.

Här finnes olika typer av avfuktare som kan kombineras med infraröd värmare.

Ekonomi gällande avfuktning med infravärmare

En infravärmare är inte billig i drift. De vanligtvis sålda kan dra upp till ca. 3000W per timma. Dock kan den totala kostnaden för avfuktningen bli billigare vid en kombinationslösning sett till att köpa eller hyra in större industriella avfuktare. Det kan även löna sig i fall där fastigheten måste brukas dagligen och veckovis för att inte ekonomiska förluster ska uppkomma. Möjligheterna för riktad avfuktning ökar. Mindre komplicerade förarbeten gör sig gällande vilket ger färre antal arbetstimmar. Det kan leda till bättre ekonomi som i vårt tycke direkt ska kunna gå kunden tillgodo när det är ett företag som utför arbetet med avfuktningen.

Uppdaterad 2019-05-14

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

0 (0) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec EvoDry 18 H/P 28 x 25

 

För att produktgaranti ska vara giltig måste filter till Acetec EvoDry 18H och 18P bytas en gång per halvår. Denna rekommendation gäller även fortsättningsvis, för att avfuktarens funktion ska bibehållas samtidigt som avfuktningskapaciteten ej ska påverkas.

Att byta filter är enkelt. Det gamla tas med ett tumgrepp bort och det nya filtret sätts på plats.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

Läs mer »
Andningsskydd KN95 mot virus mögel bakterier och damm

Andningsskydd KN95 mot mögel virus bakterier damm

LFS Andningsskydd KN95 reducerar effektivt virus, mögel, bakterier och damm. Andningsskyddens filtreringseffekt följer riktlinjer som satts av NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health. KN95 motsvarar N95 och FFP2 i sortimentet nedan.

N95 står för filtrering av partiklar och aerosoler såsom droppsmitta om ned till 0,3 mikrometer i storlek. Som exempel på detta kan sägas att sporer från mögel har storlek från 1 till 100 mikrometer. Virus är vanligen mindre men bärs inte ensamma i luften, utan är vanligen fästa vid någon partikel eller liten droppe av kroppsvätska alternativt vattenmolekyl. Därför har andningsskyddet med dess 95% förmåga att reducera, god möjlighet att även fånga upp virus likt nu aktuellt Coronavirus.

Andningsskydd KN95 har god passförmåga för både man och kvinna och kan lätt vid behov sättas på. Vi rekommenderar detta skydd bl.a. vid inspektion i krypgrund och vind, samt vid installation av avfuktare i nämnda utrymmen.

Snören bakom öronen = B-Ö – Se även de mindre maskerna för Barn, med snören bakom öronen. 

 

Läs mer »
Mögel-Fri 5L dunk

Mögel-Fri

5L Saneringsvätska ifrån Jape. Mögel-Fri är effektivt mot mögel, blånad och lukt, man applicerar enkelt produkten med pensel eller spruta. Vätskan kan användas på trä, puts, betong, gipsskivor, kakelfogar etc. Åtgången är ca 1 liter till 5 kvm.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen