• Forskning sedan 1991
 • Gör-Det-Själv
 • Må-Fre 8-15
 • 0372-10010

Krypgrund – Konvertera och gjuta platta

Med jämna mellanrum inkommer frågor om det är praktiskt möjligt att gjuta platta i befintlig krypgrund. Ett sådant projekt är att se som stort och ibland osäkert sett till ämnet fukt.

Det finns många faktorer som ska tas i beaktande då man vill göra en så pass stor förändring av krypgrunden. Några av dessa tas upp nedan. Först tittar vi på en bild föreställande krypgrund där man gjutit platta med underliggande isolering. Bilden är att se som förklaring och diskussionsunderlag.

Krypgrund med i efterhand gjuten platta

Från vänster ses utanför grundmuren liggande dränering, vilken är ytterst viktig för möjligheten att konstruktionen ska fungera. Dränerande massa i form av makadam har lagts så att vatten fritt kan rinna ned till dräneringsröret. Invid grundmuren har satts dränerande och isolerande skivor. Krypgrunden har grävts ut ned till den inre sockeln. Därefter har även här fyllts upp en bit med makadam för säkerställande av att ev. fritt uppträngande vatten inte direkt ska kunna påverka ovanliggande isolering i form av cellplast. På de omlottlagda cellplastskivorna har platta gjutits. För att skydda plattan från kyla ligger det också isolering mellan grundmuren och plattan. Överst ses golvreglar, syll och mineralull.

Krypgrund – Risker med konvertering

Markfukt kan i stort sett fritt stiga upp i krypgrundens mur då det inte är möjligt att lägga cellplast även under muren. De utanpåliggande dräneringssskivorna ser visserligen till att fukten kan avges utåt, men i vissa material är kapillärdriften hög och påverkan av syllen kan där inte helt uteslutas.

Markförhållandena och grundvattennivån kan vara sådana att lösningen med plattan inte fungerar. Kan inte markfukten stoppas genom isoleringslager riskeras samma typ av problem som när man tidigare uppförde platta på mark.

Vi har tagit del av lösningar där man valt att gjuta plattan upp i nivå till övre syllkant. Det kan i träregeln bildas köldbrygga och regeln kan varken värmas upp inifrån eller torka upp inåt. Läggning av golvvärme i närheten av syllkonstruktionen skulle kunna vara en lösning, fast torde inte vara förenlig med dagens krav för energibesparing.

Genom uppförandemetoden som krypgrund utgör finns bättre möjlighet för bra funktion än potentialen att på ett lyckat sätt gjuta platta i torpargrund. Torpargrundens mur är vanligen till skillnad från krypgrundens uppförd genom läggning av stenar som vid grävning kan vara instabila samtidigt som fukttät inre lösning kan vara omöjlig att uppnå, utan att först gjuta in del av eller hela stenläggningen så en inre plan kant uppkommer.

Tjälskjutning är ett annat fenomen som kan dyka upp där man hindrar marken under krypgrunder att värmas upp. Det gäller i synnerhet i de klimatzoner där långa kalla vintrar uppstår. Grundmuren ligger i ovanstående fall inom riskzon för tjälskjutning, särskilt om dräneringsfunktionen upphör.

Byggfukt från plattan måste tillåtas torka ut ordentligt innan läggning av golvkonstruktionen. I annat fall kan lukt och mögel uppstå. Ett fuktgenomsläppligt golv bör läggas för möjlighet till vidare upptorkning totalt sett.

Avfuktare i form av byggavfuktare krävs under arbetets gång för att ta hand om annars skadlig byggfukt. Ibland behövs även mögelsanering och luktsanering då mögel kan finnas samt också börja tillväxa när det blottläggs vid borttagning av befintlig golvkonstruktion etc.

Krypgrunden har fler fördelar

Uppdaterad 2019-05-16

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

10 tankar på “Krypgrund – Konvertera och gjuta platta”

 1. Kan man sänka golv i ett gammalt hus utan att gjuta platta? Är torpargrund nu med sockeln runt om över jord.
  Vh Rose-Marie Franzon

  Svara
  • Hej Rose-Marie, Är förutsättningarna rätt så går det att sänka golvet. Så länge man håller sig inom fuktsäkra ramar ska det inte vara några problem. D.v.s. att det måste finnas utrymme tillräckligt i torpargrunden, så att det går att installera avfuktare om så är behövligt. Innebär det inte bekymmer med inträngande eller upptryckande vatten kan marken invändigt ev. sänkas, utan att underminera sockeln vill säga. Då måste det finnas bra dränering och inte föreligga högt grundvatten. Grundregeln är att fuktsäkra torpargrunden eller krypgrunden. Mvh Jerker

   Svara
 2. Hej
  Har en fråga hur man konverterar till platta under syllen. Avlastar man hela ytterväggen medans plattan torkar och sen spänker ner (1cm eller vad det kan vara) på plattan när den är stabil? Gjuter man då i omgångar?
  Eller låter man reglerna under syllen/ytterväggarna vara kvar?

  Svara
  • Hej Erik, Vid konvertering från torpargrund eller krypgrund till platta gäller det att vara noga. Huset hissas varsamt och jämnt upp mha långa genomgående stålbalkar på samma sätt som när hus flyttas. Sedan förbereds marken genom utgrävning så att cellplastisolering och makadam kan läggas under plattan. Rördragning och eldragning förbereds. Därefter gjuts det. Dränering runt är mycket viktig. När plattan är tillräckligt torr/härdad kan huset sänkas ned och resten av arbetet göras. Reglar under syllen, om sådana finns, behöver troligen inte vara kvar. Mvh Jerker

   Svara
 3. Hej,
  Jag har ett hus från 1911 med torpargrund och grundmur av granitblock. Det är för närvarande inga fuktproblem. Tänkte ändra användningen av ett rum till hobbyverkstad, så jag behöver ett robust golv som är brandsäkert och passar för tunga maskiner, så det är givet att man borde gjuta en förstärkt betongplatta för att klara lasterna. Tänkte riva bort nuvarande bjälklag, sen gräva bort så mycket jord som möjligt utan att grundmuren börjar rasa (ca 50cm), så det blir väl lite mindre bortgrävt närmast grundmuren på insidan och djupast i mitten av rummet. Därefter lägga makadam, byggplast, cellplastskivor, armeringsnät och slutligen gjuta plattan. Tänkte lägga cellplast runt grundmurens insida innan gjutning, så att betongplattan inte är hopgjuten med grundmuren. Det borde väl fungera bra med avseende på fukt? Något annat jag borde tänka på innan jag startar projektet? Tack på förhand! M.v.h. Nils

  Svara
  • Hej Nils,

   Det finns alltid en viss risk då man förändrar konstruktionen i en torpargrund eller krypgrund. Granitblocken som grundmuren utgörs av kan visserligen inte dra upp fukt från marken så som andra material kan. Dock kan granitblock utgöra en köldbrygga. Det kan i värsta fall bli ganska mycket kondens mellan blocken och cellplasten, särskilt om markfukt kan komma upp mellan dessa material. Vi har sett sådana exempel ute i fält. Möjligen kan detta potentiella problem lösas med att applicera sprayisolering mellan platta och granit. Den isoleringen är tätare och fastnar på ytorna så att spalt inte lämnas. Det är i sådant fall viktigt att använda så tät isolering som möjligt.

   Granitblocken kan också bli en köldbrygga upp mot syllen. Därför gäller det att fuktsäkra även där. Då man avskärmar materialet från krypgrunden eller torpargrunden kommer det inte längre att något värmas upp inifrån utrymmet sett. Yttertemperaturerna kommer då att dominera. I övrigt tycker jag att din beskrivning låter rätt och genomtänkt. Tänk också på det eventuella behovet av dränering.

   Mvh Jerker

   Svara
 4. Ett hus med halvkällare har en del med stampat jordgolv. Man ska bila ur lägga singel och sedan åldersbeständig plastfolie jorden är fuktig och källaren är fuktig nu på sommaren. Gissat 16 kvm.
  Min fundering lägga blå frigolit XPS 5 cm även som kant och sen gjuta (pumpa) in betong. Finna någon relevans i mina tankar? Ytterväggen består av betonghålsten byggt 1964.

  Svara
  • Hej Sivert,

   Din tanke med att lägga cellplast över markytan och sedan gjuta platta är bra. Man måste dock tillse att dräneringen är god så att problem med konstruktionen inte uppstår. Vi ser att isolering mot marken i krypgrund ger att varmare och något mindre fuktigt utrymme, främst under sommaren. Detsamma gäller källare. Möjligt är ändå att det kommer behövas avfuktare. Fuktmät regelbundet för att veta om fuktvärdena överstiger riskvärden.

   Mvh Jerker

   Svara
 5. Hej. Bor i ett älvsbyhus frå. – 75. Har avfuktare och fläkt i grunden. Har varit lukt i huset men ska vara åtgärdat nu. Det rekommenderas dock att vi gör ett trossbottenbyge egentligen. Är det möjligt att bara gjuta igen krypgrunden? Bor på ett berg.
  Är det en stor kostnad att gjuta igen grunden?

  Svara
  • Hej Erika,

   Om avfuktare och s.k. undertrycksfläkt är korrekt installerat i din krypgrund, bör lukt från krypgrunden upp i huset minimeras eller helt fås bort. Det kvarstår dock lukt i av mögel, bakterier och/eller träskyddsmedelsbehandlat virke. Därför brukar byte rekommenderas av sådant som är initialt och sekundärt skadat.

   Att gjuta platta medför en del planering och ofta dräneringsbehov, för att det ska bli bra. Vi gjuter inte platta i krypgrund och kan därför inte svara på kostnadsförfrågan. Vi har specialiserat oss på avfuktning, sanering och även luftrening samt ventilation. Prova att kontakta företag som gjuter grunder.

   Mvh Jerker

   Svara

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd