• Forskning sedan 1991
 • Gör-Det-Själv
 • Må-Fre 8-16
 • 0372-10010

Krypgrund – Konvertera och gjuta platta

Med jämna mellanrum inkommer frågor om det är praktiskt möjligt att gjuta platta i befintlig krypgrund. Ett sådant projekt är att se som stort och ibland osäkert sett till ämnet fukt.

Det finns många faktorer som ska tas i beaktande då man vill göra en så pass stor förändring av krypgrunden. Några av dessa tas upp nedan. Först tittar vi på en bild föreställande krypgrund där man gjutit platta med underliggande isolering. Bilden är att se som förklaring och diskussionsunderlag.

Krypgrund med i efterhand gjuten platta

Från vänster ses utanför grundmuren liggande dränering, vilken är ytterst viktig för möjligheten att konstruktionen ska fungera. Dränerande massa i form av makadam har lagts så att vatten fritt kan rinna ned till dräneringsröret. Invid grundmuren har satts dränerande och isolerande skivor. Krypgrunden har grävts ut ned till den inre sockeln. Därefter har även här fyllts upp en bit med makadam för säkerställande av att ev. fritt uppträngande vatten inte direkt ska kunna påverka ovanliggande isolering i form av cellplast. På de omlottlagda cellplastskivorna har platta gjutits. För att skydda plattan från kyla ligger det också isolering mellan grundmuren och plattan. Överst ses golvreglar, syll och mineralull.

Krypgrund – Risker med konvertering

Markfukt kan i stort sett fritt stiga upp i krypgrundens mur då det inte är möjligt att lägga cellplast även under muren. De utanpåliggande dräneringssskivorna ser visserligen till att fukten kan avges utåt, men i vissa material är kapillärdriften hög och påverkan av syllen kan där inte helt uteslutas.

Markförhållandena och grundvattennivån kan vara sådana att lösningen med plattan inte fungerar. Kan inte markfukten stoppas genom isoleringslager riskeras samma typ av problem som när man tidigare uppförde platta på mark.

Vi har tagit del av lösningar där man valt att gjuta plattan upp i nivå till övre syllkant. Det kan i träregeln bildas köldbrygga och regeln kan varken värmas upp inifrån eller torka upp inåt. Läggning av golvvärme i närheten av syllkonstruktionen skulle kunna vara en lösning, fast torde inte vara förenlig med dagens krav för energibesparing.

Genom uppförandemetoden som krypgrund utgör finns bättre möjlighet för bra funktion än potentialen att på ett lyckat sätt gjuta platta i torpargrund. Torpargrundens mur är vanligen till skillnad från krypgrundens uppförd genom läggning av stenar som vid grävning kan vara instabila samtidigt som fukttät inre lösning kan vara omöjlig att uppnå, utan att först gjuta in del av eller hela stenläggningen så en inre plan kant uppkommer.

Tjälskjutning är ett annat fenomen som kan dyka upp där man hindrar marken under krypgrunder att värmas upp. Det gäller i synnerhet i de klimatzoner där långa kalla vintrar uppstår. Grundmuren ligger i ovanstående fall inom riskzon för tjälskjutning, särskilt om dräneringsfunktionen upphör.

Byggfukt från plattan måste tillåtas torka ut ordentligt innan läggning av golvkonstruktionen. I annat fall kan lukt och mögel uppstå. Ett fuktgenomsläppligt golv bör läggas för möjlighet till vidare upptorkning totalt sett.

Avfuktare i form av byggavfuktare krävs under arbetets gång för att ta hand om annars skadlig byggfukt. Ibland behövs även mögelsanering och luktsanering då mögel kan finnas samt också börja tillväxa när det blottläggs vid borttagning av befintlig golvkonstruktion etc.

Krypgrunden har fler fördelar

Uppdaterad 2019-05-16

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

4 tankar på “Krypgrund – Konvertera och gjuta platta”

 1. Kan man sänka golv i ett gammalt hus utan att gjuta platta? Är torpargrund nu med sockeln runt om över jord.
  Vh Rose-Marie Franzon

  Svara
  • Hej Rose-Marie, Är förutsättningarna rätt så går det att sänka golvet. Så länge man håller sig inom fuktsäkra ramar ska det inte vara några problem. D.v.s. att det måste finnas utrymme tillräckligt i torpargrunden, så att det går att installera avfuktare om så är behövligt. Innebär det inte bekymmer med inträngande eller upptryckande vatten kan marken invändigt ev. sänkas, utan att underminera sockeln vill säga. Då måste det finnas bra dränering och inte föreligga högt grundvatten. Grundregeln är att fuktsäkra torpargrunden eller krypgrunden. Mvh Jerker

   Svara
 2. Hej
  Har en fråga hur man konverterar till platta under syllen. Avlastar man hela ytterväggen medans plattan torkar och sen spänker ner (1cm eller vad det kan vara) på plattan när den är stabil? Gjuter man då i omgångar?
  Eller låter man reglerna under syllen/ytterväggarna vara kvar?

  Svara
  • Hej Erik, Vid konvertering från torpargrund eller krypgrund till platta gäller det att vara noga. Huset hissas varsamt och jämnt upp mha långa genomgående stålbalkar på samma sätt som när hus flyttas. Sedan förbereds marken genom utgrävning så att cellplastisolering och makadam kan läggas under plattan. Rördragning och eldragning förbereds. Därefter gjuts det. Dränering runt är mycket viktig. När plattan är tillräckligt torr/härdad kan huset sänkas ned och resten av arbetet göras. Reglar under syllen, om sådana finns, behöver troligen inte vara kvar. Mvh Jerker

   Svara

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt

Mögel i hus kan leda till dysbios, invasivt mögelangrepp i mage och tarm. Mögelgift kan finnas i urin.
Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

2013 släppte Joseph H Brewer et al. uppmärksammat resultat gällande att 93% av CFS patienter (kroniskt trötthetssyndrom) hade signifikativt svar av mögelgift/mykotoxin i urinprov. [1,2] Nu har William Shaw och Matthew Pratt-Hyatt presenterat ny kunskap