Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Krypgrund - Konvertera och gjuta platta

Med jämna mellanrum inkommer frågor om det är praktiskt möjligt att gjuta platta i befintlig krypgrund. Ett sådant projekt är att se som stort och ibland osäkert sett till ämnet fukt.

Det finns många faktorer som ska tas i beaktande då man vill göra en så pass stor förändring av krypgrunden. Några av dessa tas upp nedan. Först tittar vi på en bild föreställande krypgrund där man gjutit platta med underliggande isolering. Bilden är att se som förklaring och diskussionsunderlag.


Krypgrund med i efterhand inre gjuten platta

Från vänster ses utanför grundmuren liggande dränering, vilken är ytterst viktig för möjligheten att konstruktionen ska fungera. Dränerande massa i form av makadam har lagts så att vatten fritt kan rinna ned till dräneringsröret. Invid grundmuren har satts dränerande och isolerande skivor. Krypgrunden har grävts ut ned till den inre sockeln. Därefter har även här fyllts upp en bit med makadam för säkerställande av att ev. fritt uppträngande vatten inte direkt ska kunna påverka ovanliggande isolering i form av cellplast. På de omlottlagda cellplastskivorna har platta gjutits. För att skydda plattan från kyla ligger det också isolering mellan grundmuren och plattan. Överst ses golvreglar, syll och mineralull.

Krypgrund - Risker med konvertering

Krypgrunden har fler fördelar

Välkommen

Att bättra på denna sidan med dina egna fungerande idéer och kanske även bilder på genomförd konvertering av krypgrund eller torpargrund.