Sök

TrygghetsVakten Frågor och Svar

5
(1)

Hur kan TrygghetsVakten vara så pass mycket billigare i drift än andra avfuktare?
TrygghetsVakten är programmerad att mäta tre av de viktigaste tillväxtfaktorerna för mögel, nämligen relativ fuktighet, temperatur och tid. Det har forskats ingående om just tillväxtfaktorer för mögel. Läs mer om programmeringen under mögel. Viktigt är att inte beskriva avfuktaren som mycket energinålare än andra reella avfuktningsaggregat. Idag finns det sorptionsavfuktare som styr efter både temperatur och relativ fuktighet. Dessa enheter ger en totaleffekt som måste vägas in. Därför skulle vi vilja säga att TrygghetsVakten inte blir billigare. Dock osäkrare rent generellt sett.

Har TrygghetsVakten några begränsningar?
Förutom att man inte ska underdimensionera TrygghetsVakten (gäller alla avfuktare) så ska den inte installeras i krypgrund där det rinner in eller trycker upp fritt stående vatten regelbundet. Först bör detta åtgärdas (gäller alla avfuktare). TrygghetsVakten ska inte heller installeras där blindbottens fuktkvot håller motsvarande över 95% relativ fuktighet (vid så hög fuktkvot upplevs blindbotten fuktig när man känner med handen. Innan installation av TrygghetsVakten i sådan krypgrund bör man tillfälligt avfukta med annan typ av avfuktare. Det kan också fortsättningsvis vara så att annan avfuktare passar väsentligen bättre. Detta är svårt att avgöra på förhand. Därför och av anledningar som brand har vi backat från värmeslingor i krypgrund.

Jag finner mörkare fläckar på blindbotten i min krypgrund. Vad kan det vara? Det kan vara s.k. blånadssvamp vilket uppkommer av ett för fuktigt klimat. Innebär det någon fara? I detta stadiet är det ingen större fara. Dock banar blånad väg för allvarligare rötangrepp. För att stoppa angreppen kan TrygghetsVakten ibland med fördel installeras.

Min hygrometer visar ofta över 75% i krypgrunden. Kan det verkligen stämma?
Många billigare hygrometrar har en feltolerans på +- 10%. Med så stor feltolerans är tillförlitligheten inte bra. Vi har mätt upp ett antal hygrometrar på marknaden och funnit en trådlös hygrometer som visar fullt godtagbara värden utan att kosta för mycket. Läs mer om denna hygrometer.

Jag kan p.g.a. handikapp inte krypa ner i grunden för att kontrollera fuktmätarna. Vad gör jag?
Införskaffa en trådlös hygrometer som sänder värden via en sändare som sätts i grunden till en mottagarenhet som sätts inomhus.

Det luktar unket i mitt hus efter installationen av TrygghetsVakten. Vad beror det på?
När mögel torkar ut gör det ett sista överlevnadsförsök och sporar av sig. Detta brukar i regel vara källan till den något elaka lukten. Lukten avtar oftast över tid. Om lukten kvarstår har vi Luftrenare AirSteril i sortimentet, vilken effektivt sanerar både mögel och lukt.

Jag har väldigt låg frigång i krypgrunden. Uppskattar att utrymmet inte är högre än ca. 35-30cm. Är TrygghetsVakten ett alternativ här?
Finns inte möjlighet att gräva ur utrymmet så kanske man kan skicka in någon riktigt smal person att göra jobbet. Det kan gå att gräva ut “kryprännor” för att komma fram och installera TrygghetsVaktens värmeslinga. Det går också att föra in värmeslingan på s.k. elektrikerrör eller VP-rör. Dock måste man vara försiktig så att värmeslingan inte blir inklämd någonstans, då det i så fall kan finnas risk för brand.

Efter hur lång tid kan jag räkna med att se ett tydligt resultat av avfuktningen? Tiden för effekt varierar en del. Dels beror det på hur fuktigt det är i grunden och dels på vilken årstid det är. Man kan säga att normalt så skall det visa tydligt resultat efter två månader oavsett årstid och klimat. Dock så kan det ta upp till ett år innan fuktkvoten är nere på helt stabil nivå.

Hur mycket ström drar TrygghetsVakten i grunden?
Förbrukningen är beroende av klimatet i grunden samt ytan. Normal förbrukning i en krypgrund är 7-9kwh per m2 och år. Under första året så bör man räkna med det dubbla då klimatet skall stabiliseras. Har du öppet mer ventilation än normalt eller saknar byggplast mot marken så ökar även detta förbrukningen.

Vart tar fukten vägen?
Det första som händer när man värmer grunden är att den relativa luftfuktigheten sjunker. Det går på ett par timmar och beror på att varm luft kan bära mer fukt än kall. Det är gynnsamt att den relativa luftfuktigheten sjunker eftersom det är den som bestämmer hur mycket fukt som tas upp i byggnadsmaterialet vilket i sin tur styr risken för mögel och rötangrepp. På lite längre sikt kommer grunden också att torka ur, och det beror på att den uppvärmda luften som ventileras ut bär mer fukt än den som ventileras in. Principen är densamma som gör att det blir torrt inomhus på vintern när ni har värmen på, att utrymmen som i genomsnitt är varmare än sin omgivning torkar ut.

Hur vet jag att det fungerar?
Tester i klimatkammare liksom våra fältstudier visar att TrygghetsVakten installerad med rätt kapacitet helt eliminerar risken för mögel och röta. Resultaten har bekräftats av ett flertal vetenskapliga studier, bl a vid Helsingfors Tekniska Högskola. Inget hus med TrygghetsVakten installerad har heller drabbats av fuktskador, trots flera svåra fall med trasiga dräneringsrör och vattenläckor i badrum. Du kan också själv kontrollera klimatet i grunden med hjälp av de externa oberoende Probiksindikatorer som kan köpas till, eller trådlös hygrometer.

Kan jag göra installationen själv?
Ja, det är många som gör det. Om du skickar in en skiss på grunden eller vinden med vädersträck, mått på väggar och placering av ventiler så ritar vi in hur du skall montera TrygghetsVakten. Vi utför även installation om så önskas!

Fungerar det på alla grundläggningar?
Har du s.k. platta på mark går det inte att montera TrygghetsVakten, och har du en källare som du håller uppvärmd till minst 16°C, är det oftast effektivast med en vanlig kondensavfuktare. TrygghetsVakten är konstruerad för att vara effektiv  som fuktskadeskydd i kalluftsventilerade utrymmen som krypgrund, torpargrund och vind.

Hur gör jag med befintliga skador?
Rötskadade delar skall alltid bytas ut. Har du mögelskador som är mindre omfattande, så att de inte besvärar er i huset, kan du låta de vara. Dock är det svårt att veta om möglet alstrar mögelgift, vilket kan vara starkt hälsovådligt. Enligt den nya s.k. försiktighetsprincipen som gäller vid angrepp av mögel ska man sanera, t.ex. med Luftrenare AirSteril. TrygghetsVakten hindrar möglet från att regenerera sig och så småningom dör det alltså annars ut av sig självt. Dock kvarstår mögelgifterna upp till tio år efter att angreppet är dött om ingen sanering görs.

Jag har ett grund på 80 kvm med den är uppdelad i 5 mindre celler. Det är öppningar mellan dessa men det blir svårt att få värmekabeln att räcka runt den ytan som behöver värmas.
I vissa hus under 90 kvm, framför allt när det är flera celler i grunden, så behöver man välja den större lösningen TrygghetsVakten Extra eller Trippel. Detta för att dragningen blir i princip omöjlig med en slinga.

Min familj har ett sommarhus som ger problem. Huset är 150 år gammalt och folk bodde där i hundra år och det gick bra. Sedan vi ärvt huset har vi behövt byta ruttnande golv och nu har vi drabbats av hussvamp. Huset skulle kanske kunna kallas för en parstuga. Ett rum till vänster när man kommer in frän farstun och ett annat till höger. Mitt i ligger den stora kaminen och skorstenen. Tidigare fanns det en öppen spis i vardagsrummet och en kamin i sovrummet men kaminen är igenmurad. På andra sidan tamburen ligger köket där vi inte behövt byta golv. Köket ligger på norra kortändan. Vi har en torpargrund som inte tillåter något krypande. Ganska få ventiler. Er Trygghetsvakt verkar vara en genialisk uppfinning men jag kan inte förstå hur vi skulle kunna använda den i vårt fall.
TrygghetsVakten går att använda även om du inte kommer in i grunden. Man kan fästa kablaget på ett VP rör (el rör) och föra in detta genom en ventil. Problemet som kvarstår är att täcka marken med något kapillärbrytande samt att man inte får lov att låta värmekabeln ligga dikt an mot brännbart material. Om det är möjligt så kan man använda sig av cellplastkulor eller lecakulor som tätskikt. Dessa kan man hälla in alternativt blåsa in i grunden genom ventilerna. Båda materialen har hyfsat bra isolerande egenskaper samt är kapillärbrytande. Är detta inte möjligt så kan man använda TrygghetsVakten utan kapillärbrytande skikt. Märk väl att lecakulor är kalkhaltiga och därför är det en risk att blåsa in sådana då hussvamp måste ha kalk för att kunna trivas och överleva. Någon typ av cellplastkulor är därför bättre. Förbrukningen kommer att bli högre än normalt då fukt kommer upp från marken.

Jag har en gammal parstuga från början av 1800-talet, med två separata skorstenar+eldstäder. Dessa eldas det i varje dag under den kalla delen av året. Behöver Trygghetsvakten stå på hela året, eller kan den stängas av vintertid, då jag antar att eldstäderna värmer upp grunden?
TrygghetsVakten är ett helt automatiskt system. När klimatet behöver justeras i grunden så kör den. Det behövs ofta lite eller ingen åtgärd i grunden när det är vinterklimat. Luftfuktigheten är naturligt låg och det är varmare inne i grunden än utomhus. När du eldar i kaminerna och värmer upp murstocken så värms grunden upp ytterligare och det blir ett säkert klimat. TrygghetsVakten kommer inte att vara aktiv om det inte behövs.

Uppdaterad 2019-05-28

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec Evodry PD

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen