Sök

Jordkyla och ventilation genom markslinga ger mögel

3.8
(6)

Tidigare under 80- och 90-talet var det populärt att anlägga ventilationssystem under mark för att på sommaren kyla ned inkommande luft till huset. Vi ser trots risker med mögel och bakterier att vissa företag fortfarande rekommenderar utnyttjande av jordkyla genom nedgrävning av markslinga.

Mögel i ventilationen

Rör för nedgrävning

Under årstid då det är varmare och hög fuktighet i luften sker kondensering i den kalla markslingan (ventilationsröret) då luft dras därigenom. Det skapas över tid eskalerande problem då mikroklimatet nere i markslingan medger s.k. mikrobiell tillväxt. Mögel, andra typer av svamp och bakterier finner tillräckligt med näring för att kunna växa på ytorna av ventilationsröret. Ventilationsluften som går genom markslingan kontamineras med olika metaboliter, d.v.s. sekundärämnen från den mikrobiella påväxten. Dessa metaboliter har visats kontaminera inomhusmiljön så mycket att sjuka hus uppstått, där de boende blivit direkt sjuka eller fått varierande typ av hälsoeffekter.

Mögel och kondens i rören för ventilation

Det kan i systemets lågpunkter ställa sig så mycket kondensvatten att det täpper igen ventilationen. Det har man provat lösa genom anslutning till stenkista och annan typ av dränering. Visserligen går det på så sätt att avhjälpa, men man kan skapa ytterligare mikrobiella problem genom att ha markslingan i direktkontakt med jorden, där det t.ex. finns bakterier som vidare kan leta sig in i systemet för jordkylan. Dräneringslösningar avhjälper inte att det blir förhöjd relativ luftfuktighet i markslingan. Därmed kommer ofelbart mögel och bakterier att trivas där. Bilden här visar endast begynnande påväxt. Efter en tid kommer hela rören på insidan vara fullkomligen klädda med biofilm, vilket mikroberna bildar.

Säker jordkyla med filter?

Vi har fått in frågor om man kan sätta filter t.ex. både på till markslingan inkommande och till i huset ingående luft. Filter kan tyvärr inte avhjälpa mikrobtillväxt i systemet för jordkyla. Filtrering kan endast reducera mängden större partiklar från möglet och bakterierna. Annat såsom bakteriegift, mögelgift, gasformiga ämnen och mycket små partiklar släpps igenom filtren. Det är fullt tillräckligt för att skapa sjuka hus.

Fotokatalytiska luftrenare skulle kunna vara mer verksamma än HEPA-filter, men även med denna typ av luftrening och sanering skulle det i aktuell fuktig miljö kunna bildas ohälsosamt klimat. Det är svårt att via filter och luftrening nå 100% reningsgrad då det behövs en viss längd på ventilationen under mark för att nå tillräcklig jordkyla. Samtidigt rör det sig om ganska stora luftmängder, vilket ytterligare försvårar den rening och sanering som ständigt måste ske. Det går med andra ord inte att garantera säkerställande resultat.

Krypgrund

Det är enkelt att finna paralleller till uppkomst av mögel p.g.a. jordkyla. I krypgrund är marken ofta under sommaren så kall att inventilerad fuktigare luft antingen kondenserar eller p.g.a. klimatförhållandet ökar den relativa fuktigheten. Även i krypgrund är det vanligt med mikrobiella skador, som inte sällan via mindre luftpassager upp till huset kontaminerar inomhusmiljön. För att lösa problemen i krypgrund rekommenderas installation av lämplig avfuktare.

Eftersom man kan lösa fuktproblemen i krypgrund med avfuktare, skulle man inte kunna göra samma sak i systemet, markslingan för jordkyla? Jo, det skulle kunna lösas genom avfuktning men hade utgjort en betydande kostnad i form av mycket kraftfullt avfuktningsaggregat samt driftskostnad. Snabb process krävs av ventilationsluften. Avfuktaren ska kunna täcka upp för mycket fuktiga klimatförhållanden. I krypgrund kan man klara klimatet med en förhållandevis liten avfuktare, i jämförelse med en till markslingan för ventilation, då det inte sker så stor luftväxling i krypgrunden.

Jordkyla genom sluten markslinga

Ett alternativ för att slippa få in mögel etc. i inomhusluften vore att anlägga sluten markslinga. Det sker då ingen ventilation direkt genom markslingan in i huset. En separat fläkt sätter fart på luften genom markslingan som utformas likt en loop. Luften som är nedkyld via jordkylan passerar ett kylelement, där i sin tur ventilationsluften som hämtas direkt utifrån passerar. Effektiviteten sänks ju mindre kylelement som används, samtidigt som kondensering sker på själva elementet, varvid bakterier och mögel kommer tillväxa. Även detta system kommer således att innebära inomhusmiljökontaminering. Skillnaden är att det bör vara lättare att rengöra än den öppna markslingan. Nackdelarna är ändå för stora då rengöring av kylelementet samt ev. efterkommande ventilationssystem skulle krävas flera gånger per månad.

Liknelse vid ovan nämnda slutna system kan direkt göras med att titta på vad som händer då man kör s.k. luft-luftvärmepump etc. på kyla under sommaren. Det uppstår mikrobiell aktivitet i inomhusenheten medförande spridning av mikrobmetaboliter i luften vidare runt i huset.

– Läs mer om ventilation.

Varning för mögel i luftsolfångare och solventilator

2017-05-19
Uppdaterad 2019-05-30

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3.8 / 5. Antal röstande 6

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

6 reaktioner på ”Jordkyla och ventilation genom markslinga ger mögel”

 1. Hej! en närliggande fråga, om man lägger ner en tillluftkanal i marken för att ge luft till en braskamin som inte är lika kall som uteluften och inte heller skapar drag genom en torpargrund, finns samma problem som ovan då eller dör mögel mm i kontakt med den varma luften?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Göran,

   Mögel trivs inte om det är varmare och torrare än 75% relativ fuktighet, motsvarande 17% fuktkvot i material. Det kommer sannolikt att bildas mögel i tilluftkanalen under vissa förhållanden. Då tilluften till braskaminen inte påverkar eller sprids till inomhusmiljön så spelar det ingen större roll. Mögelsporer som utsätts för mycket hög värme kommer av dö av detta.

 2. Hej LFS och tack för en väldigt bra och intressant hemsida.

  Vi håller på att bygga hus och har dragit 160mm rör för just jordkyla/förvärmning (på vintern) men efter att ha läst ditt inlägg blir det nog att kapa röret och plugga igen det.

  Det är ett 160mm avloppsrör som går ca 20m. Inkommande luft går ned, ca 20m under marken (ca 1-1,5m djup, djupast vid intaget för dränering var det tänkt) och sedan upp i plattan.

  Är det bara att plugga igen det och ta tilluften utifrån eller finns det något vi kan göra med detta jordrör?

  Mvh Nicklas

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Nicklas,

   När man ska plugga igen ett rör så gäller det att undvika uppkomst av köldbrygga. Det går att använda fogskum för igensättandet, vilket blåses ned i röret så långt att plattan inte kyls ned via rörets inverkan.

   Ersättande ventilation för tilluften bör tillses. I annat fall kan man få bristande ventilationsgrad och högre undertryck i huset, vilket ofta inte är det bästa.

 3. Tråkigt att behöva läsa detta, men oerhört viktigt. Hade tänkt anlägga ett skafferi med jordrör i vårt nyinköpta men gamla sommarhus.

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Gunnar,

   Upptäckten av fenomenet där mögel och bakterier bildas i system för jordkyla omintetgjorde en annars mycket fin och energibesparande lösning. I allra värsta fall kan huset där systemet installeras bli så mögelkontaminerat att stora värden går till spillo i form av sanering och renovering, samt kassering av bohag och kläder etc. Tack för din kommentar.

   Mvh
   LFS // LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Ljuddämpare
Flexibel Ljuddämpare 125x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »
Avfuktare Master DH 7160
Master DH 7160 Avfuktare för krävande applikationer

Master DH 7160 är en större avfuktare vilken lämpar sig bäst till uppvärmda utrymmen eftersom den avfuktar med kondensteknik. Luftflödet är högt för att aggregatet ska nå bästa möjliga avfuktningskapacitet under kort tid.

Enheten är robust framställd i metallkonstruktion med tanke på industriella ändamål. Kontrollpanelen är enkelt avläst och DH 7160 är tillika lätt att programmera.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen