Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Avfuktare Acetec EvoDry 60 Pro - Effektiv fuktkontroll

Acetec avfuktare EvoDry 60 ProMed EvoDry 60 Pro presenterar Acetec sorptionsavfuktare för riktigt effektiv fuktkontroll i större utrymmen. Avfuktaren är en av de mer välproducerade vi sett. Förutom hög avfuktningskapacitet är ljudnivån förhållandevis låg. Användarvänligheten är beaktad och väl utformad.

Den via hygrostat styrda sorptionstekniken medger fuktkontroll i temperaturområdet -20 till + 40 grader. Sladdansluten övervaknings- och styrpanel medföljer.

Torrluftsflödet uppgår till 500m3/h. För bästa avfuktningseffektivitet är EvoDry 60 Pro via fast monterad stos förberedd för anslutning av 160mm rör eller slang. Vid behov kan torrluften förgrenas ut i flera utblås. I specialfall där rördragning måste göras mycket lång eller på annat sätt omfattande kan hjälpfläkt alternativt uppdimensionering till grövre rör användas för undvikande av tryckfall.

Avfuktare EvoDry 60 Pro med avtaget servicelock

Här ses EvoDry 60 Pro med avmonterat servicelock. Två lätt utbytbara kassettfilter finns. Process- och torrflöde samt regenereringsflöde är separat styrt via individuella fläktar.Möjlighet finns att hålla antingen neutralflöde eller undertryck. Regenereringsluften kan hämtas direkt utifrån eller från avfuktningsutrymmet. Sorptionsrotorn ses i mitten.

Fuktkontroll med energitänk

Styr- och övervakningpanel PDC-03 till Acetec avfuktareAcetec EvoDry 60 Pro är framtagen med miljö- och besparingskrav som viktiga ledstjärnor för totalt vägvinnande fuktkontroll. Hygrostaten som styr avfuktningen är av s.k. hygrodynamisk typ, vilken kan ställas att mäta både temperatur och relativ fuktighet. Grovt beskrivet gäller, desto svalare det blir i avfuktningsutrymmet ju högre kan man tillåta att den relativa fuktigheten stiger. Effekten blir fuktkontroll med ända ned till 50% lägre kostnader. I krypgrund, vind och källare samt andra kallhållna utrymmen gör sig denna EvoDry-funktion gällande.

Kapaciteten för avfuktning är ovanligt hög i jämförelse med konkurrerande avfuktare vi tittat på. Vid +20 grader och 60%RF klarar 60 Pro enligt specifikation av att avfukta 57kg/dygn. Effekt vid avfuktning är 2.800W/h. Ljudnivån är låg, 55 dB(A) uppmätt vid tre meters avstånd. Mått, H575 x L760x B530mm. Vikt 29,9kg.

Acetec Evodry 60 Pro

EvoDry 60 Pro sedd från sidan
Vi saluför EvoDry 60 Pro och utför även installation. Vår support som är både forskningsbaserad och professionell ingår. Avfuktaren levereras utan text på sidan.

Inklusive mervärdersskatt och frakt inom Sverige, 48.000:-


Läs mer om Acetec och deras nya produktnamn:

- EvoDry - Acetec avfuktare har fått nytt produktnamn

Avfuktningsteknik

Varje individuellt utrymme är specifikt för sig. Fukt- och temperaturförhållanden kan variera, liksom andra förutsättningar för vilken avfuktare som passar bäst. Vi har tittat ordentligt på området fuktkontroll, avfuktningsteknik och kringliggande installationstekniska lösningar för att kunna välja avfuktare både efter behov och önskemål. Ytterligare information finnes via länkarna nedan.

Möjlighet finns att kompettera avfuktaren med fotokatalytisk luftrening, antingen för statisk eller intermittent drift. Fotokatalys är mycket effektivt för bl.a. luktsanering. AirSteril luftrenare finns i vårt sortiment. En extra intressant luftrenare är AirSteril Vent, vilken kan anslutas antingen på EvoDry 60 Pro´s torrluftsflöde eller våtgasflöde. Luftrenare ger i sig ingen avfuktning men ingår i vårt samlade begrepp avfuktningsteknik och sanering då fukt och lukt etc. ofta går hand i hand.

Ytterligare energibesparingsåtgärder finns för att stärka upp avfuktningstekniken än mer. Ett exempel är att lägga krypgrundsisolering mot marken och en bit upp på grundmurarna i krypgrund. Detta minskar den kylande effekten markytan i krypgrunden har, särskilt under sommaren då varmare och fuktigare luft påverkar utrymmet negativt. Driftminimering och ökad livslängd nås gällande avfuktaren med sammantagna åtgärder.

2016-04-19
Uppdaterad 2018-10-10
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

EvoDry 60 Pro är svensktillverkad med patenterat absorptionshjul för bästa avfuktareffekt.

Med denna avfuktare tar vi steget in att direkt från eget lager kunna lösa även större avfuktningsbehov.

För energisnålare fuktkontroll och avfuktningsteknik tittar vi på mer än själva avfuktaren och installationen av denna. Helhetsbilden är viktig att beakta.