Search

Mögel och Sjuka hus – Djur är ibland bättre skyddade än barn

0
(0)

Något som ligger oss varmt om hjärtat är barn. Det känns som mycket olyckligt att behöva berätta följande om hur samhället i vissa fall prioriterar djur över att skydda barn i skola från mögel och fenomenet kallat sjuka hus.

Det finns sammantaget många exempel att ge. Här följer sammanfattning om ett initialt mycket dåligt skött ärende i Ljungby kommun.

Okunskap, lögner och lagvidrighet

Mögel ljugs bort. Djur skyddas bättre än våra barn.Trots lagstadgat ansvar att ej låta barn vistas i skola med mögel och fuktskador underlät Tekniska kontoret och Miljöförvaltningen att ta tag i ärendet Klövervägens Förskola. Vid klagomål från förälder negligerades dennes kunskap och sakfynd med rena lögner, påhopp och tystnad.

Då Länsstyrelsen har ansvar att följa upp saker som i kommunal verksamhet inte fungerar togs kontakt med dem. Vid ett första samtal sade man där att det ej var till dem klagomål skulle göras, utan istället till Socialstyrelsen. Ytterligare samtal gjordes dit istället. Personen där skrattade och sade att i fall av mögel och fuktskador i en skola så är det främst kommunens Miljökontor som ska ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda, samt att Länsstyrelsen visst har ansvar att träda in då saker inte sköts korrekt i kommunal verksamhet. Länsstyrelsen kontaktades åter igen men svarade med tystnad. Inget hände och kommunrepresentanterna från de olika förvaltningarna i Ljungby fortsatte med att försöka undvika åtgärder.

I samma veva stod en hund ute i ett villakvarter och skällde i princip dygnet runt. Brister fanns i skyddet där djuret skulle kunna få lä från väder och vind. Dagen efter klagomål till berörda instanser var kontrollanter från både kommun och Länsstyrelse ute och inspekterade samt informerade hundägaren om gällande lagar. Här kommer vi då till överskriften att djur har bättre skydd än barnen i den av fukt och mögel skadade förskolan.

Länsstyrelsen i Växjö uppvaktades med mail och telefonsamtal inbegripande begäran om diarienummer på den anmälan rörande skolan som gjorts. Först gavs inga svar, sedan efter påtryckning återkom en person som berättade att diarienummer skulle ges. Det gick därefter en längre period utan att sådant meddelades. Ytterligare kontakt togs. Först senare ringde en man och berättade att de på Länsstyrelsen i Växjö är underbemannade och tvingas prioritera. Ville föräldern klaga på detta skulle det göras till högre instans som beslutar om bemanningen.

Polisanmälan har gjorts. Polisen säger till tidningen Smålänningen att de inte har tid att ta tag i ärendet. Föräldern har inte fått återkoppling från Polismyndigheten.

Mögelskada i systemet

Detta totala systemfel är allvarligt och gör att lagar, likt Miljöbalken, som rör mögel, barn och sjuka hus inte följs. Det går “mögel och mygel” i systemet som vidare kan utnyttjas av kommuner och deras konsulter inom sanerings- analys- och inomhusklimatbranschen samt även av läkarkåren för att slinka undan ansvar med rena lögner. Det finns få som som varken vill eller har tid att hålla tillsynsansvar eller strävar efter att lägga sanningen på bordet. Inom kommunerna har man mellan förvaltningarna vad vi ser ofta “snott ihop sina långa näsor” likt bilden här ovanför visar. Inriktning sker emot att hålla föräldrar omedvetna om de faror barnen utsätts för genom något som kallas riskkommunikation, samtidigt som kommunerna kan spara pengar genom att förskjuta eller omintetgöra saneringsåtgärder. Skulle barnen bli sjuka finns stor risk att representanter från läkarkåren säger att man inte kan påvisa koppling mellan det sjuka huset och sjukdomen eller symptomen ifråga. Stängning av skolorna med förhållande av variationer inom området mögel, bakterier, jäst och kemikalieskador sker först då en tydlig frekvens av barn far illa, med andra ord för sent. Det förebyggande adekvata arbetet ljugs på ett snillrikt men urbota dumt sätt bort.

Socialstyrelsen om sjuka hus

Socialstyrelsen bör enligt uppgifter som nått oss väl känna till att arbetet emot sjuka hus inte fungerar som det ska. De har nyligen startat en informationskampanj som ska nå ut till kommuner och andra berörda parter. Frågan är varför man inte arbetat mer proaktivt då det länge visat sig att många barn blir drabbade av astma och andra åkommor p.g.a. de mögliga skolorna? Var finns haken? Varför inte börja följa lagen redan nu? Den finns till för att skydda barnen! Det finns även lagar som är till för skydd av djur vilket är bra. Hur kan det komma sig att djur i form av en hund är bättre skyddande än de ca. nittio barnen på förskolan i aktuellt och andra liknande fall?

Se video från Miljömedicinskt möte 2013 (youtube) där Socialstyrelsen enligt vår tolkning mellan raderna berättar om det förfall inom kontroll av bl.a. inomhusmiljö, fukt och mögel som pågått och tyvärr fortfarande i dags dato pågår. Om frågorna från början hade hanterats rätt skulle inte denna tillynsvägledningsplan behöva lanseras. Konstigt är att det från kommunernas sida är frivilligt att ansluta sig. Hur ska man då kunna nå full korrekthet och ansvar i det kring barnen viktiga arbetet gällande inomhusmiljö?

Hur länge ska staten subventionera inomhusklimatproblem, in absurdum?

En kort tid efter denna sidans presentation ringde en polis från Ljungby och kallade mig till förhör rörande Klövervägens Förskola. Förhöret mynnade ut i vidarelämning till åklagare. Ärendet gick vidare men lades icke förvånande ned.

Passa också på att läsa Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas.

Trots konstaterande av fuktskador, mögel, bakterier och pentaklorfenol i förskolans konstruktion, fortsatte Ljungby Kommuns Tekniska kontor länge dementera att skadorna finns. De blåljög rakt mot sanning och sunt förnuft.

2013-10-11
Uppdaterad 2019-05-20

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

TFA vindmätare Windmesser Weatherhub
Vindmätare TFA Weatherhub Windmesser

TFA vindmätare kopplas trådlöst till enheten Weatherhub som ansluts till router och Internet.

Övervakning sker via mobiltelefon och en specifik app vilken är gratis.

Vindmätaren mäter och visar via Weatherhub-systemet vindhastighet, vindriktning, vindbyar och max. vindhastighet. Enheten har PRO-funktioner för grafisk övervakning, översikter samt möjlighet för dataexport.

Observera att man måste ha Weatherhub-gateway för att systemet ska fungera. Se tillbehören.

Läs mer »
Sorptionsavfuktare EvoDry RCF 20 G1 för krypgrunder och vindar
Acetec EvoDry RCF 20 G1 sorptionsavfuktare

Avfuktaren EvoDry RCF 20 G1

Acetec RCF 20 G1, är en effektiv sorptionsavfuktare som passar bra till avfuktning i krypgrund, kallvind, källare, garage, och förråd. Den är precisionsskapad för att avfukta optimalt i  utmanande förhållanden och bibehålla ett bra fuktklimat i olika utrymmen.

Läs mer »
Thermal
Luftrenare AirSteril Thermal-1500 optimal för soprum

Luftrenare AirSteril Thermal 1500 baseras på antibakteriellt UVC-ljus med valbar fotokatalys samt ozon. Precis som AirSteril Silent är Thermal helt ljudlös och fungerar genom termisk effekt. Storsäljare till bl.a. soprum och andra rum där man t.ex. vill luktsanera kontinuerligt. Enheten är fullt anpassningsbar genom val av UVC-lampa, vilket styr om ozonavgivning ska ske eller ej. Det finns även tillval i form av katalysatorplatta vilken ser till att fotokatalys ges i synergisk effekt med de andra reningseffekterna.

Passar utmärkt i ett miljörum.

Vanligt förekommande i soprum.

Läs mer »
Avfuktare
Acetec EvoDry 18P sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

 

Acetec EvoDry 18P är avfuktaren med många möjligheter och finesser. Bland annat styrs och kontrolleras avfuktningen via manöverpanel MPO-01 och styrutrustning EDC-01. Det innebär att en panel kopplas via sladd till avfuktaren. Användaren kan från annat rum se till att allt fungerar efter önskemål och som det sig bör.

För att klara svenskt klimat och de krav som ställs vid avfuktning i krypgrund, källare, vind, lager med flera liknande applikationer, fungerar EvoDry 18P via sorptionsavfuktning. Sådan teknik skiljer sig markant från kondensavfuktare, vilka kräver varmare luft för att kunna fungera tillfredsställande. Samtidigt är 18P brandsäkrare då den är byggd med ett plåthölje som också är korrosionsavvisande.

t-koppling-avfuktare
Förgrening till avfuktare

OBS! Avfuktarens utblås är 125mm, lägg till förgrening till avfuktare Artnr. 900044 här så du kan koppla på 2st 100mm slangar.

Filter till avfuktare

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen