Mögel och Sjuka hus – Djur är ibland bättre skyddade än barn

Något som ligger oss varmt om hjärtat är barn. Det känns som mycket olyckligt att behöva berätta följande om hur samhället i vissa fall prioriterar djur över att skydda barn i skola från mögel och fenomenet kallat sjuka hus.

Det finns sammantaget många exempel att ge. Här följer sammanfattning om ett initialt mycket dåligt skött ärende i Ljungby kommun.

Okunskap, lögner och lagvidrighet

Mögel ljugs bort. Djur skyddas bättre än våra barn.Trots lagstadgat ansvar att ej låta barn vistas i skola med mögel och fuktskador underlät Tekniska kontoret och Miljöförvaltningen att ta tag i ärendet Klövervägens Förskola. Vid klagomål från förälder negligerades dennes kunskap och sakfynd med rena lögner, påhopp och tystnad.

Då Länsstyrelsen har ansvar att följa upp saker som i kommunal verksamhet inte fungerar togs kontakt med dem. Vid ett första samtal sade man där att det ej var till dem klagomål skulle göras, utan istället till Socialstyrelsen. Ytterligare samtal gjordes dit istället. Personen där skrattade och sade att i fall av mögel och fuktskador i en skola så är det främst kommunens Miljökontor som ska ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda, samt att Länsstyrelsen visst har ansvar att träda in då saker inte sköts korrekt i kommunal verksamhet. Länsstyrelsen kontaktades åter igen men svarade med tystnad. Inget hände och kommunrepresentanterna från de olika förvaltningarna i Ljungby fortsatte med att försöka undvika åtgärder.

I samma veva stod en hund ute i ett villakvarter och skällde i princip dygnet runt. Brister fanns i skyddet där djuret skulle kunna få lä från väder och vind. Dagen efter klagomål till berörda instanser var kontrollanter från både kommun och Länsstyrelse ute och inspekterade samt informerade hundägaren om gällande lagar. Här kommer vi då till överskriften att djur har bättre skydd än barnen i den av fukt och mögel skadade förskolan.

Länsstyrelsen i Växjö uppvaktades med mail och telefonsamtal inbegripande begäran om diarienummer på den anmälan rörande skolan som gjorts. Först gavs inga svar, sedan efter påtryckning återkom en person som berättade att diarienummer skulle ges. Det gick därefter en längre period utan att sådant meddelades. Ytterligare kontakt togs. Först senare ringde en man och berättade att de på Länsstyrelsen i Växjö är underbemannade och tvingas prioritera. Ville föräldern klaga på detta skulle det göras till högre instans som beslutar om bemanningen.

Polisanmälan har gjorts. Polisen säger till tidningen Smålänningen att de inte har tid att ta tag i ärendet. Föräldern har inte fått återkoppling från Polismyndigheten.

Mögelskada i systemet

Detta totala systemfel är allvarligt och gör att lagar, likt Miljöbalken, som rör mögel, barn och sjuka hus inte följs. Det går “mögel och mygel” i systemet som vidare kan utnyttjas av kommuner och deras konsulter inom sanerings- analys- och inomhusklimatbranschen samt även av läkarkåren för att slinka undan ansvar med rena lögner. Det finns få som som varken vill eller har tid att hålla tillsynsansvar eller strävar efter att lägga sanningen på bordet. Inom kommunerna har man mellan förvaltningarna vad vi ser ofta “snott ihop sina långa näsor” likt bilden här ovanför visar. Inriktning sker emot att hålla föräldrar omedvetna om de faror barnen utsätts för genom något som kallas riskkommunikation, samtidigt som kommunerna kan spara pengar genom att förskjuta eller omintetgöra saneringsåtgärder. Skulle barnen bli sjuka finns stor risk att representanter från läkarkåren säger att man inte kan påvisa koppling mellan det sjuka huset och sjukdomen eller symptomen ifråga. Stängning av skolorna med förhållande av variationer inom området mögel, bakterier, jäst och kemikalieskador sker först då en tydlig frekvens av barn far illa, med andra ord för sent. Det förebyggande adekvata arbetet ljugs på ett snillrikt men urbota dumt sätt bort.

Socialstyrelsen om sjuka hus

Socialstyrelsen bör enligt uppgifter som nått oss väl känna till att arbetet emot sjuka hus inte fungerar som det ska. De har nyligen startat en informationskampanj som ska nå ut till kommuner och andra berörda parter. Frågan är varför man inte arbetat mer proaktivt då det länge visat sig att många barn blir drabbade av astma och andra åkommor p.g.a. de mögliga skolorna? Var finns haken? Varför inte börja följa lagen redan nu? Den finns till för att skydda barnen! Det finns även lagar som är till för skydd av djur vilket är bra. Hur kan det komma sig att djur i form av en hund är bättre skyddande än de ca. nittio barnen på förskolan i aktuellt och andra liknande fall?

Se video från Miljömedicinskt möte 2013 (youtube) där Socialstyrelsen enligt vår tolkning mellan raderna berättar om det förfall inom kontroll av bl.a. inomhusmiljö, fukt och mögel som pågått och tyvärr fortfarande i dags dato pågår. Om frågorna från början hade hanterats rätt skulle inte denna tillynsvägledningsplan behöva lanseras. Konstigt är att det från kommunernas sida är frivilligt att ansluta sig. Hur ska man då kunna nå full korrekthet och ansvar i det kring barnen viktiga arbetet gällande inomhusmiljö?

Hur länge ska staten subventionera inomhusklimatproblem, in absurdum?

En kort tid efter denna sidans presentation ringde en polis från Ljungby och kallade mig till förhör rörande Klövervägens Förskola. Förhöret mynnade ut i vidarelämning till åklagare. Ärendet gick vidare men lades icke förvånande ned.

Passa också på att läsa Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas.

Trots konstaterande av fuktskador, mögel, bakterier och pentaklorfenol i förskolans konstruktion, fortsatte Ljungby Kommuns Tekniska kontor länge dementera att skadorna finns. De blåljög rakt mot sanning och sunt förnuft.

2013-10-11
Uppdaterad 2019-05-20

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd