Hygrometer - Krypgrundshygrometer

Denna trådlösa kombinerade termometer - hygrometer får inte förväxlas med billigare varianter, vilka kan visa en felmarginal så stor som +-15% gällande relativ fuktighet vid rumstemperatur. I krypgrund etc. kan så stor felmarginal få dyrbara konsekvenser. Det är också vanligt att billigare varianter "tappar" sändningen. Denna hygrometer har sett till kostnaden en bra mätnoggrannhet. Vid rumstemperatur ges en visning om i regel +-3%. Denna typ av hygrometer används som en viktig fingervisning om det är för hög relativ fuktighet i utrymmet eller ej. Den kapacitiva sensorn är av modell "långsam" vilket innebär att det tar upp till minst ett dygn innan rättvisande värden ges efter att den flyttats mellan ställen där temperatur och relativ fuktighet kraftigt avviker från varandra.

Denna hygrometer kan kopplas till tre stycken fjärrsändare och placeras i t.ex. krypgrund och vindViktigt är att hygrometern är trådlös, då man bör fästa fjärrsensorn vid det fuktigaste stället i utrymmet. Högst fukthalt brukar i regel uppmätas i norra till nordvästra delen, där solens värmestrålning inte når.

Huvudenheten har tre kanaler vilket innebär att tre fjärr-
sensorer trådlöst kan anslutas. Detta är bra då krypgrunden är delad eller då man väljer att fästa ytterligare fjärrsensor på vinden, i källaren eller utomhus etc.

Huvudenheten visar förutom från fjärrsensorerna sända värden också temperatur och relativ fuktighet i utrymmet där huvudenheten placeras (t.ex. i bostaden).

Övervakningsenhet
Hygrometern är ett alternativ eller komplement till fuktindikatorer som sätts i utrymmet och måste inspekteras därifrån. Har fuktindikatorerna en gång givit utslag för hög relativ fuktighet är de förbrukade. Denna trådlösa hygrometer mäter kontinuerligt, dygnet runt, oavsett den relativa fuktigheten. Du kan enkelt när som helst ifrån bostaden kontrollera att den relativa fuktigheten ligger på en säker nivå med denna trådlösa hygrometer.

Hygrometern används med fördel som kontroll av att installerad avfuktare fungerar felfritt. Hygrometern har alarmfunktion (till- och frånkopplingsbar) som aktiveras om önskat högsta RF-värde överskrids.

Visar hygrometern på relativ fuktighet högre än 75% under en kortare period bör vidare åtgärder som installation av adekvat avfuktare ske.

Läs mer här under information om mögel om när fara finns för mögelgrodd.

Funktioner och innehållsförteckning.

Hygrometer baspaket med en fjärrsensorHygrometer Baspaket LFS-812HGN
Innehållande en huvudenhet samt en fjärrsensor med display. Batterier ingår! Manual Produktblad


Fjärrsensor till hygrometer


Extra fjärrsensor LFS-228N
Innehållande en fjärrsensor passande ovanstående hygrometer. Batterier ingår. Manual medföljer.

Ska enheten användas utomhus under vintern bör litiumbatterier användas.
Hygrometern är ett alternativ till vår Trådlösa Väderstation.

Hygrometer och fjärrsensorer
Betalas mot faktura eller postförskott utan extra kostnad
Pris inkl. moms och frakt
* Baspaket med 1 st Fjärrsensor 672:-
* Baspaket med 2 st Fjärrsensorer 983:-
* Baspaket med 3 st Fjärrsensorer 1.283:-
* 1 Extra Fjärrsensor 372:-
* 2 Extra Fjärrsensorer 703:-

Problemfri fuktmätning

Genom att hygrometern är trådlös slipper man besöka krypgrund, vind och andra otillgängliga utrymmen så ofta.