Öppettider under semestern V.28 – V.31

           Vi önskar alla en härlig sommar!

Mögel i hus kan bli invasivt i lungorna under influensa – Aspergillom

Tidigare har det bara ansetts att personer med nedsatt immunförsvar kan bli drabbade av invasivt mögel, d.v.s. mögeltillväxt inne i kroppen. Senaste årens rapporter framför dock att även immunkompetenta barn och vuxna kan bli utsatta för mögelarten Aspergillus i samband med influensa. När möglet börjar växa i lungorna kallas det Aspergillom, Aspergillos eller med annan benämning mögelboll. Här funderar vi på sambandet med mögelskada i hus. 

Mögel i hus kan bli invasivt under influensa

En av anledningarna till att sjukvården inte undersöker patienter och letar efter invasiv mögeltillväxt är att det fortfarande generellt anses som när obefintligt att annars friska personer insjuknar i Aspergillos. Ytterligare anledningar är att statistisk data och allmän kunskap om ett eskalerande problem ännu saknas. Sjukdomen som sådan kan vara mycket allvarlig och leder inte sällan till döden. Därför är snar diagnos viktig att ställa.

Orsak till invasivt mögel vid influensa

Influensa är jobbigt för kroppen och kan tillfälligt sänka försvaret mot andra patogener. Kunskap har länge funnits om att influensa kan bana väg för bakteriella infektioner och virus, s.k. superinfektioner. Nu har man uppgraderat risken att insjukna även gällande mögel. En annan orsak, eller kombinerande sådan, kan vara att influensapatienter som akutvårdas, medicineras med antivirala medel vilka hämmar immunförsvaret. Se externa referenser [1-3].

Akut medicinering kan i värsta fall vara verkningslös då mögel [4] i allt större utsträckning och t.o.m. under behandling kan bli resistent. Det beror troligen på att samma ämnen som används till antimykotika också brukas som fungicidala medel på våra åkrar. [5,6] Såväl som att influensavirus muterar kan mögel också göra det och på så sätt anpassa sig till sin omgivning och den miljö som råder där.  

Mögelskada i hus ökar infektionsbenägenhet

Något som verkar saknas i den genomgripande influensainformationen är tvärvetenskap i förhållande till forskningsområdet kallat Sjuka Hus [7] eller OBO – Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa. Mögel finns i naturen och därmed också i den luft vi andas samt i husdamm. Dock kan själva mögelkällan hamna närmare individen om fukt i hus ger upphov till mögelskada. [8] Det ger enligt forskning upphov till högre mängder mögelmetaboliter såsom t.ex. mögelgift i inomhusmiljön. [9] Även om det ännu inte är fastställt exakt hur dessa metaboliter leder till symtom och sjukdom, så informerar man inom vården att benägenheten att drabbas av infektion i synnerhet ökar gällande luftvägarna. 

Vi ponerar utifrån den samlade forskningen som från vår sida lästs igenom, om mögel i hus kan föranleda högre benägenhet att drabbas av influensa och vidare invasivt mögel såsom Aspergillus? Flera rapporter manar till eftertanke kring detta. Ökad mängd mögelgift i urinen har analyserats fram hos patientgrupper som på något sätt haft anknytning till mögelskadade hus. Senast för en dryg vecka sedan skrev vi blogginlägg om forskning där man sammanknippade invasiv mögelväxt i mage-tarm och sjukdom med vistelse i fuktskademiljö. [10]

Inräknat i de symtom som anges under hälsoeffekter relaterat till Sjuka Hus finns influensaliknande besvär. [11] Magproblem, huvudvärk, rinnsnuva, orkeslöshet, feberliknande känsla m.m. rapporteras ofta. Det behöver definitivt inte betyda att man drabbats av influensa eller Aspergillos/Aspergillom, men kan vara kroppens immunologiska reaktion på biologisk agens [12] och är enligt vår uppfattning en varningssignal om att något eventuellt kan vara fel i huset. Därför är fastighetsteknisk undersökning och vid mögelskadefynd sanering viktigt att skyndsamt genomföra.

Avfuktare förebygger 

Eftersom fukt är en av de viktigaste förutsättningar för att mögel ska kunna tillväxa i och skada ett hus, är det viktigt att förebygga både mögelskada och viss sjukdom med hjälp av avfuktare. Vanliga skadeställen i indirekt kontakt med inomhusmiljön är krypgrund, källare och vind. Det är väldigt vanligt att kemiska och biologiska ämnen samt partiklar transporteras in till miljön där man vistas, från dessa s.k. riskkonstruktioner. I såväl förebyggande som akut läge och efter eventuell mögelsanering är det av högsta vikt att använda avfuktare. Detsamma gäller även inomhus t.ex. i våtutrymmen som tvättstuga. [13-15]

Luftrenare reducerar

Efter idogt sökande och många tester landade vårt val av luftrenare på fabrikatet AirSteril som verkar via UVC-ljus och fotokatalytisk effekt. [16,17] Luftrenarna har långt bevisad effekt att reducera mängden bakterier, virus (influensavirus) och mögel med dess metaboliter. Luftrenarna kan användas i sanerande syfte med ozon eller utan ozonavgivning i den miljö man vistas. 

Det är även så att avfuktare till viss del också fungerar luftrenande. Föroreningar kommande från mögel, bakterier och svamp kan vara bundna till vattenmolekyler i luften. När avfuktaren forcerar bort viss mängd fukt från luften så följer föroreningar med, antingen i kondensatet eller i våtluftsutblåset från avfuktaren, beroende på hur luftavfuktaren fungerar och är anpassad för olika utrymmen och applikationer. [18]

2019-12-26

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon.   Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt, fukt eller

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd