• Forskning sedan 1991
 • Gör-Det-Själv
 • Må-Fre 8-15
 • 0372-10010

Mögel i hus relaterat till Influensa Coronavirus Aspergillosis

Mögel i hus kan vara allvarligt för hälsan. Bland annat kan exponering över tid orsaka ökad infektionsbenägenhet gällande vissa virus och bakterier. Samtidigt utläser vi i forskningsrapporter att influensa och Coronavirus i sin tur kan föranleda att möglet blir invasivt i kroppen, vilket beskrivs under diagnos Aspergillosis.

Mögel i hus relaterat till influensa coronavirus och aspergillosis

Mycket har skrivits om den rådande viruspandemin, men något som hamnat i skymundan är hur mögel i hus kan vara relaterat till ämnet. Från en mögelskada sprids en mängd olika metaboliter. [1-3] Vissa av dessa är starkt giftiga eller har på annat sätt förmåga att påverka vårt immunförsvar och lösa ut symtom eller orsaka mer bestående hälsoeffekter och sjukdom. [4] En effekt av att vara exponerad är att immunförsvaret kan moduleras eller nedsättas på sådant sätt att olika infektionssjukdomar såsom virus eller bakterier banas väg. Vanligt är luftvägssymtom och långdragna samt återkommande infektioner likt lunginflammation, öroninflammation etc. [5] 

Mögel och influensa

Det finns forskning som föreslår att mag-tarmfloran, som utgör en del av vårt immunförsvar, kan nedsättas och ombalanseras till mer negativ sammansättning av mikrober då vi mögelexponeras. [6,7] Möjligt är att drabbad person lättare kan insjukna i influensa eller lider av influensaliknande symtom. I vilket fall som helst finns vetenskapliga belägg för att vanlig influensa kan förorsaka invasivt mögel. Vanligen handlar det om samma typ av mögel som kan finnas i hus. När mögelarten Aspergillus blir invasiv i kroppen diagnostiseras det som Aspergillosis. Det kan bildas Aspergillom i lungorna, vilket även riskerar förvärra andra sjukdomstillstånd samt leda till ytterligare komplikationer. [8,11]

Mögel och Coronavirus

Då vi verkar inom saneringsbranschen och utgår från en forskningsbaserad bas, har vi från start följt informationen som utkommit rörande Coronavirus, Covid-19. Det visade sig att våra saneringsmetoder som nyttjats mot mögel och bakterier i hus, också är högst verksamma som desinfektion mot Coronaviruset. [9] Hur känsligt Coronaviruset än är i kontakt med vår accelererade desinfektionsvätska, så är virusets potentiella skadeverkan i kroppen tyvärr väldigt uttalad, särskilt hos riskgrupper. 

Vi funderar över om personer som vistas i fukt- och mögelskademiljö kan vara mottagligare för Coronaviruset eller inte. Forskning i sak har ännu inte utgivits. Om man studerar mögel mer ingående framkommer att vissa riskfaktorer för att lättare kunna drabbas av viruset, skulle kunna föranledas av mögelexponering, eller förvärras därav. Ett exempel är att det efter fuktskadeexponering i hus inte sällan mäts nedsättning av lungkapaciteten. [10] Just denna bit kan vi lämna till uppföljande artikel då mer information kommit. 

Fastställt är via nyligen utgivna medicinska rapporter att Coronaviruset likt influensa kan leda till invasivt mögel. Allt fler forskare berättar om att komplikationen är underskattad och måste tas höjd för, kontrolleras och vid konstaterade fall omgående medicineras. [12-15,20] 

15/7-20 kom information från flera internationella samarbetande forskare att man finner en hybridvariant av mögel, Aspergillus latus bl.a. hos Covid-19 sjuka patienter. Just denna mögelvariant beskrivs som flera gånger mer medicinresistent än de andra tre mögelarterna som funnits hos patientgrupperna. A. latus har tidigare bara blivit funnen i jord och på växter. [24-25]

Tråkigt nog håller vissa mögelarter på att utveckla resistens mot vanliga mediciner som används, kallade antimykotika. [16] Risk föreligger därmed att det ena ger det andra och att en negativ samt fatal spiral startas när man väl sitter i ett mögelhus och/eller drabbas av här nämnda virus. 6/6-20 presenterades det första kända fallet av invasivt resistent mögel hos en Covid-19 smittad annars immunkompetent patient. [21]

Allmänna råd finns i riklig mängd när det gäller förhållningssätt och personlig hygien i förhållande till Coronavirus. [18] Vi anser att råden kunde byggas på med information om att förebygga och åtgärda mögel i hus eftersom det idag klassas, eller åtminstone bör klassas som ett folkhälsoproblem. Är mögelskadan väl skedd kan det vara svårt att sanera hem och bostad [19] och det är inte säkert att den som utvecklat sjukdom kan bli återställd. [4]

Något som kan gå hand i hand med mögel i hus är klorfenoler som användes för träskydd. När klorfenolerna framställdes i fabrik kontaminerades dessa med dioxiner. Gemensamt för mögel, klorfenoler och dioxiner är att dessa kan öka infektionsbenägenheten hos dem som vistas eller bor i aktuella hus, med här vidare föreslagna hälsoeffekter. [22,23] 

2020-05-20
Uppdaterad 2020-08-02

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Referenser

1] Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta, LFS, 2008.

2] Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.

3] Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom, LFS, 2013.

4] Mögel – dess hälsoeffekter och symptom, LFS, 2006.

5] Fukt- och mögelrelaterade hälsobesvär, Internetmedicin, Jonas Brisman. 

6] Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus, LFS, 2015.

7] Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin, LFS, 2019.

8] Mögel i hus kan bli invasivt i lungorna under influensa – Aspergillom, LFS, 2019.

9] Sanering och desinfektion mot virus Coronavirus COVID-19, LFS, 2020.

10] Mögel är farligt genom att skada lungfunktion, LFS.

11] Invasive Tracheobronchial Aspergillosis in Critically Ill Patients with Severe Influenza, Remy Nyga et al., 2020.

12] COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis, Andreas L.E. van Arkel et al., 2020.

13] COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis, Philipp Koehler et al., 2020. 

14] Diagnosing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis, Paul E Verweij et al., 2020. 

15] High Prevalence of Putative Invasive Pulmonary Aspergillosis in Critically Ill COVID-19 Patients, Alexandre Alanio et al., 2020. 

16] Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus, LFS, 2016.

17] Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa, LFS, 2016.

18] Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2): Precautions if you have Aspergillosis, Graham, 2020.

19] Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc., LFS, 2018. 

20] COVID-19-associated invasive pulmonary aspergillosis, Lynn Rutsaert et al., 2020.

21] Azole-Resistant COVID-19-Associated Pulmonary Aspergillosis in an Immunocompetent Host: A Case Report, Eelco F. J. Meijer et al., 2020.

22] Dioxin i hus, hur skadligt är det? Finns dioxiner i svenska hus?, LFS, 2020.

23] Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer, LFS, 2013.

24] Researchers discover hybrid fungus involved in lung infections, 2020, Agencia FAPESP.

25] Pathogenic Allodiploid Hybrids of Aspergillus Fungi, Gustavo H. Goldman and Antonis Rokas et. al., 2020.

2 tankar på “Mögel i hus relaterat till Influensa Coronavirus Aspergillosis”

 1. Er information är av högsta kvalité! Det som är så bra är att all beskrivning är lätt att läsa för “vanligt folk”. Kopplingen av byggmaterial till hälsa är ett viktigt ämne!

  Svara
  • Hej Håkan,

   Trevligt att du hittat in på sidan och fann informationen givande. Ämnet mögel relaterat till hälsoeffekter är komplext och faktiskt undervärderat. Jag försöker så enkelt som möjligt sammanfatta forskningen som finns och även finna nya inslag. Högst intressant i relation till artikeln är att forskare nu funnit att de som drabbas av Coronaviruset uppvisar högre frekvens av Candida och möglet Aspergillus i mage-tarm. Farhågorna som här flaggas kan därmed stämma. Tack för din fina kommentar.

   Mvh Jerker

   Svara

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd