• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Mögel i hus relaterat till Influensa Coronavirus Aspergillosis

Mögel i hus kan vara allvarligt för hälsan. Bland annat kan exponering över tid orsaka ökad infektionsbenägenhet gällande vissa virus och bakterier. Samtidigt utläser vi i forskningsrapporter att influensa och Coronavirus i sin tur kan föranleda att möglet blir invasivt i kroppen, vilket beskrivs under diagnos Aspergillosis.

Mögel i hus relaterat till influensa coronavirus och aspergillosis

Mycket har skrivits om den rådande viruspandemin, men något som hamnat i skymundan är hur mögel i hus kan vara relaterat till ämnet. Från en mögelskada sprids en mängd olika metaboliter. [1-3] Vissa av dessa är starkt giftiga eller har på annat sätt förmåga att påverka vårt immunförsvar och lösa ut symtom eller orsaka mer bestående hälsoeffekter och sjukdom. [4] En effekt av att vara exponerad är att immunförsvaret kan moduleras eller nedsättas på sådant sätt att olika infektionssjukdomar såsom virus eller bakterier banas väg. Vanligt är luftvägssymtom och långdragna samt återkommande infektioner likt lunginflammation, öroninflammation etc. [5] 

Mögel och influensa

Det finns forskning som föreslår att mag-tarmfloran, som utgör en del av vårt immunförsvar, kan nedsättas och ombalanseras till mer negativ sammansättning av mikrober då vi mögelexponeras. [6,7] Möjligt är att drabbad person lättare kan insjukna i influensa eller lider av influensaliknande symtom. I vilket fall som helst finns vetenskapliga belägg för att vanlig influensa kan förorsaka invasivt mögel. Vanligen handlar det om samma typ av mögel som kan finnas i hus. När mögelarten Aspergillus blir invasiv i kroppen diagnostiseras det som Aspergillosis. Det kan bildas Aspergillom i lungorna, vilket även riskerar förvärra andra sjukdomstillstånd samt leda till ytterligare komplikationer. [8,11]

Mögel och Coronavirus

Då vi verkar inom saneringsbranschen och utgår från en forskningsbaserad bas, har vi från start följt informationen som utkommit rörande Coronavirus, Covid-19. Det visade sig att våra saneringsmetoder som nyttjats mot mögel och bakterier i hus, också är högst verksamma som desinfektion mot Coronaviruset. [9] Hur känsligt Coronaviruset än är i kontakt med vår accelererade desinfektionsvätska, så är virusets potentiella skadeverkan i kroppen tyvärr väldigt uttalad, särskilt hos riskgrupper. 

Vi funderar över om personer som vistas i fukt- och mögelskademiljö kan vara mottagligare för Coronaviruset eller inte. Forskning i sak har ännu inte utgivits. Om man studerar mögel mer ingående framkommer att vissa riskfaktorer för att lättare kunna drabbas av viruset, skulle kunna föranledas av mögelexponering, eller förvärras därav. Ett exempel är att det efter fuktskadeexponering i hus inte sällan mäts nedsättning av lungkapaciteten. [10] Just denna bit kan vi lämna till uppföljande artikel då mer information kommit. 

Fastställt är via nyligen utgivna medicinska rapporter att Coronaviruset likt influensa kan leda till invasivt mögel. Allt fler forskare berättar om att komplikationen är underskattad och måste tas höjd för och kontrolleras. [12-15] 

Tråkigt nog håller vissa mögelarter på att utveckla resistens mot vanliga mediciner som används, kallade antimykotika. [16] Risk föreligger därmed att det ena ger det andra och att en negativ samt fatal spiral startas när man väl sitter i ett mögelhus och/eller drabbas av här nämnda virus. 

Allmänna råd finns i riklig mängd när det gäller förhållningssätt och personlig hygien i förhållande till Coronavirus. [18] Vi anser att råden kunde byggas på med information om att förebygga och åtgärda mögel i hus eftersom det idag klassas, eller åtminstone bör klassas som ett folkhälsoproblem. Är mögelskadan väl skedd kan det vara svårt att sanera hem och bostad [19] och det är inte säkert att den som utvecklat sjukdom kan bli återställd. [4] 

2020-05-20

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Referenser

1] Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta, LFS, 2008.

2] Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa, LFS, 2001.

3] Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom, LFS, 2013.

4] Mögel – dess hälsoeffekter och symptom, LFS, 2006.

5] Fukt- och mögelrelaterade hälsobesvär, Internetmedicin, Jonas Brisman. 

6] Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus, LFS, 2015.

7] Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin, LFS, 2019.

8] Mögel i hus kan bli invasivt i lungorna under influensa – Aspergillom, LFS, 2019.

9] Sanering och desinfektion mot virus Coronavirus COVID-19, LFS, 2020.

10] Mögel är farligt genom att skada lungfunktion, LFS.

11] Invasive Tracheobronchial Aspergillosis in Critically Ill Patients with Severe Influenza, Remy Nyga et al., 2020.

12] COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis, Andreas L.E. van Arkel et al., 2020.

13] COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis, Philipp Koehler et al., 2020. 

14] Diagnosing COVID-19-associated pulmonary aspergillosis, Paul E Verweij et al., 2020. 

15] High Prevalence of Putative Invasive Pulmonary Aspergillosis in Critically Ill COVID-19 Patients, Alexandre Alanio et al., 2020. 

16] Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus, LFS, 2016.

17] Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa, LFS, 2016.

18] Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2): Precautions if you have Aspergillosis, Graham, 2020.

19] Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc., LFS, 2018. 

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Sanering och desinfektion mot virus Coronavirus COVID-19

Med i stort sett samma metoder som vi under 15 år nyttjat för sanering och desinfektion av mögel samt bakterier, kan vi nu erbjuda förebyggande och mer akuta åtgärder mot virus såsom t.ex. Coronavirus COVID-19.

Installation av avfuktare Acetec EvoDry Pro i t.ex. krypgrund

Acetec EvoDry Pro är en serie industriella sorptionsavfuktare, med hög kapacitet och flexibilitet gällande möjligheter för installation. Styrsystemet EvoControl medger utökad övervakning via Internet och EvoCloud molntjänst. Sorptionstekniken gör det möjligt att avfukta med god

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt