Renovering av golvbjälklaget i krypgrund torpargrund

Vi lägger här ut några bilder som beskriver det inledande arbetet att renovera en gammal torpargrund som på 70-talet konverterats om till krypgrund.

Under sommaren 2008 började det lukta unket i det mysiga annexet som är uppfört någon gång under 1800-talet. För att kunna inspektera och ta reda orsaken till lukten var det tvunget att ta upp ett hål i innergolvet ner till den gamla torpargrunden som ändrats till krypgrund genom att rasskydd satts utanför den stensatta grundmuren samtidigt som marken utanför höjts upp med makadam och grus. Då inspektionshål togs upp upptäcktes att man i flera omgångar tilläggsisolerat och ovanpå lagt nya innergolv i vissa sektioner. Det låg som mest tre lager linoleummatta som var den största orsaken till den elaka lukten. Det luktade sur disktrasa om linoleummattorna och lukten hade smittat till delar av golvbjälklaget samt isoleringen som bestod av varierande torv, kolstybb, kutterspån och frigolitskivor.

Bilder på torpargrund som konverterats till krypgrund

Golv på golv i torpargrund

Det vi fann vid uppsågning av golvet var snarare golv på golv. Ursprungligen hade man i det som måste vara den äldsta delen lagt ett stampat stensatt jordgolv. Därpå hade sedan lagts brädor. På brädorna hade sedan lagts kolstybb och ett nytt reglat golv. Därpå var lagt kutterspån samt nytt golv, sedan frigolit och ytterligare golv med linoleummatta.

Sammanlagt blev det i den delen hela fem golv på varandra och tätheten uteslöt ventilation. Här fanns ingen direkt lukt men det understa brädgolvet hade börjat röta ordentligt och rötterna från ett par björkar letade sig fram i det stensatta ursprungliga jordgolvet. De olika golvsektionerna var också så fuktiga att framtida allvarliga skador inte kunnat uteslutas. Det som gjort att denna sektion klarat sig bättre var troligen att ingen uteluft kunnat föra in fukt samt kolstybben som hämmar mögel. Möjligt är att rötterna från träden också sett till att hålla marken torrare än vad som varit fallet annars.

isolering i form av torv i golvbjälklaget

I den större delen av annexet fanns ett hålrum under golvbjälklaget. 5cm isolering i form av torv låg på blindbotten av ytved som bitvis var svedd på undersidan mot krypgrunden till för att motverka mögel. Denna delen hade klarat sig riktigt bra och regelverket var fint. Hade det inte varit för det täta golvskiktet med lager av mattor så hade troligtvis inte problemen med lukt uppkommit. Lite isolering ger inte varma golv men torrare krypgrund. Täta golv släpper inte upp fukten utan binder denna tills kemikalier löser ut ur linoleummaterialet.

Bild på en bit syll som klarat sig från både röta och mögel.

Syllen hade merdelen klarat sig förvånansvärt bra. Här ses en bit syll och nedfallen isolering i form av torv och löv.

Renoveringsarbetet underlättas väsentligen när syllen inte behöver bytas ut.

Det är vanligt att hitta allt möjligt gammal skräp i torpargrunder, som glasflaskor, skor, tidningar etc.

Arbetet med att riva upp golven måste ske försiktigt då det ofta ligger en massa trasiga glasflaskor och annat bråte på marken i torpargrunder. Här ses ett fynd i form av en gammal högt snörad damsko. Gamla brev och tidningar fanns också och historiens vingslag fick oss att stanna upp och fundera över hur man hade det förr. Läs om historien gällande torpargrunder.

Här ses bjälkarna frilagda och det värsta arbetet är därmed gjort med renoveringen av torpargrunden.

Här är det värsta arbetet gjort med att riva ut golv, isolering och blindbotten samt annat skräp. Bra är att använda en dammsugare med lång slang och en s.k. sotsug för den sista finputsen. Då kan man ställa dammsugaren utanför utrymmet och det mesta dammet dras då ut utan att påverka arbetsklimatet. Räkna inte med att den vanliga dammsugaren håller för ett större jobb om sand och jord ska sugas upp.

För större jobb i krypgrund eller torpargrund duger det inte med en så här liten dammsugare. Det krävs istället en av industriell storlek och kapacitet. Se en sådan på bild där vi installerat avfuktare i krypgrund under kyrka.

Några snabba tips gällande renovering av torpargrund och krypgrund

Ta gärna hjälp av vänner och bekanta. Det är lätt att gå i väggen.

Ha alltid andningsmask med partikelfilter 3. Tänk på att mögelgift och möglets andra metaboliter kan vara elakt mot hälsan och hos vissa personer ge allvarliga symptom som t.ex. astma, allergisk alveolit, feber, hudåkommor etc.

Använd luftiga kläder och duscha omsorgsfullt direkt efter arbetet. Risk finns att personer vars immunförsvar är försvagat kan angripas av mögel i huden då man blir varm och svettig.

Sätt gärna in en avfuktare som får arbeta när du inte själv är på plats. Mögel kan nämligen sätta igång att tillväxa och spora av sig i ett sista försök att överleva när krypgrunden och bjälklaget etc. börjar torka ur. Det är därför bra att i kombination med avfuktare använda saneringsaggregat i form av fotokatalytisk luftrenare som snabbt eliminerar mögel, mögelsporer, mögelgift och mögelgaser (MVOC).

Planera noga återuppbyggnaden av golv och golvbjälklag samt vidta åtgärder för att problem med fukt och mögel inte ska återkomma. Ju mer isolering som används ju större risk finns för fuktrelaterade problem. Däremot så är det bra att isolera mot marken av krypgrunden för att förebygga problem. Läs mer om krypgrundsisolering.

Ofta krävs permanent installation av avfuktare för att säkerställa att problemen inte återkommer.

Material från golv och golvbjälklag ovanför krypgrund.
Det blir en hel del material att slänga och kan man göra jobbet med utrivning snabbt är det läge att beställa en container. Räkna också med att krav kan finnas på att materialet sorteras. Hör med leverantören av containern.

Av mögel och röta starkt angripet material bör transporteras bort för destruktion utan fördröjning.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning utefter din torpargrunds förutsättningar.

Uppdaterad 2020-02-05

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/