Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Renovering av golvbjälklag i krypgrund torpargrund

Vi lägger här ut några bilder som beskriver det inledande arbetet att renovera en gammal torpargrund som på 70-talet konverterats om till krypgrund.

Under sommaren 2008 började det lukta unket i det mysiga annexet som är uppfört någon gång under 1800-talet. För att kunna inspektera och ta reda orsaken till lukten var det tvunget att ta upp ett hål i innergolvet ner till den gamla torpargrunden som ändrats till krypgrund genom att rasskydd satts utanför den stensatta grundmuren samtidigt som marken utanför höjts upp med makadam och grus. Då inspektionshål togs upp upptäcktes att man i flera omgångar tilläggsisolerat och ovanpå lagt nya innergolv i vissa sektioner. Det låg som mest tre lager linoleummatta som var den största orsaken till den elaka lukten. Det luktade sur disktrasa om linoleummattorna och lukten hade smittat till delar av golvbjälklaget samt isoleringen som bestod av varierande torv, kolstybb, kutterspån och frigolitskivor.

Bilder på torpargrund som konverterats till krypgrund

Torpargrundens översta golv som är uppsågat.Det vi fann vid uppsågning av golvet var snarare golv på golv. Ursprungligen hade man i det som måste vara den äldsta delen lagt ett stampat stensatt jordgolv. Därpå hade sedan lagts brädor. På brädorna hade sedan lagts kolstybb och ett nytt reglat golv. Därpå var lagt kutterspån samt nytt golv, sedan frigolit och ytterligare golv med linoleummatta.

Sammanlagt blev det i den delen hela fem golv på varandra och tätheten uteslöt ventilation. Här fanns ingen direkt lukt men det understa brädgolvet hade börjat röta ordentligt och rötterna från ett par björkar letade sig fram i det stensatta ursprungliga jordgolvet. De olika golvsektionerna var också så fuktiga att framtida allvarliga skador inte kunnat uteslutas. Det som gjort att denna sektion klarat sig bättre var troligen att ingen uteluft kunnat föra in fukt samt kolstybben som hämmar mögel. Möjligt är att rötterna från träden också sett till att hålla marken torrare än vad som varit fallet annars.

isolering i form av torv i golvbjälklagetI den större delen av annexet fanns ett hålrum under golvbjälklaget. 5cm isolering i form av torv låg på blindbotten av ytved som bitvis var svedd på undersidan mot krypgrunden till för att motverka mögel. Denna delen hade klarat sig riktigt bra och regelverket var fint. Hade det inte varit för det täta golvskiktet med lager av mattor så hade troligtvis inte problemen med lukt uppkommit. Lite isolering ger inte varma golv men torrare krypgrund. Täta golv släpper inte upp fukten utan binder denna tills kemikalier löser ut ur linoleummaterialet.

Bild på en bit syll som klarat sig från både röta och mögel.Syllen hade merdelen klarat sig förvånansvärt bra. Här ses en bit syll och nedfallen isolering i form av torv och löv.

Renoveringsarbetet underlättas väsentligen när syllen inte behöver bytas ut.Det är vanligt att hitta allt möjligt gammal skräp i torpargrunder, som glasflaskor, skor, tidningar etc.Arbetet med att riva upp golven måste ske försiktigt då det ofta ligger en massa trasiga glasflaskor och annat bråte på marken i torpargrunder. Här ses ett fynd i form av en gammal högt snörad damsko. Gamla brev och tidningar fanns också och historiens vingslag fick oss att stanna upp och fundera över hur man hade det förr. Läs om historien gällande torpargrunder.

Här ses bjälkarna frilagda och det värsta arbetet är därmed gjort med renoveringen av torpargrunden.Här är det värsta arbetet gjort med att riva ut golv, isolering och blindbotten samt annat skräp. Bra är att använda en dammsugare med lång slang och en s.k. sotsug för den sista "finputsen". Då kan man ställa dammsugaren utanför utrymmet och det mesta dammet dras då ut utan att påverka arbetsklimatet. Räkna inte med att den vanliga dammsugaren håller för ett större jobb om sand och jord ska sugas upp.

För större jobb i krypgrund eller torpargrund duger det inte med en så här liten dammsugare. Det krävs istället en av industriell storlek och kapacitet. Se en sådan på bild där vi installerat avfuktare i kyrkans krypgrund.

Några snabba tips gällande renovering av torpargrund och krypgrund

Material från golv och golvbjälklag ovanför krypgrund.
Det blir en hel del material att slänga och kan man göra jobbet med utrivning snabbt är det läge att beställa en container. Räkna också med att krav kan finnas på att materialet sorteras. Hör med leverantören av containern.Av mögel och röta starkt angripet material bör transporteras bort för destruktion utan fördröjning.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning utefter din torpargrunds förutsättningar.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB