Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luftrenare AirSteril i krypgrund

Luftrenare AirSteril i krypgrund. Effektiv sanering och luftrening.

AirSteril är mycket effektiv för att förebygga eller akut åtgärda fukt- relaterade problem som mögel och elak lukt i krypgrund och torpargrund.I förebyggande syfte kan luftrenare AirSteril användas för att hindra mögelsporer att gro i krypgrund då den relativa fuktigheten tillfälligt under kortare perioder tillåter detta. AirSteril tar effektivt död på mögelsporer som annars skulle kunna vara en potentiell början till ett för byggnaden skadligt mögelangrepp.

Luftrenaren bör också användas före arbete i krypgrund med mögelangrepp. Möglets sporer och gaser kan vara mycket farligt för de personer som ska inspektera eller arbeta i utrymmet. Vissa känsliga personer kan efter ett enda längre besök i krypgrund med angrepp drabbas av allergisk reaktion, feber, huvudvärk, snuva och i värsta fall mögelsvampsangrepp i huden.

Luftrenare AirSteril lämpar sig genom den valbara UV-lampan mycket bra att använda i akut saneringssyfte gällande mögel och lukt i krypgrunden. UV-lampa med ozonproduktion ska väljas då ozonet letar sig in i alla skrymslen och vrår.

Om mycket stark elak lukt finns upp i bostaden så kan man genom ökat undertryck i bostaden få fotoplasman från AirSteril att leta sig upp genom samma "passager" som själva lukten gör. Dessa "passager", vanligtvis springor mellan golv och vägg samt vid rörgenomföringar kommer effektivt att saneras. Ökat undertryck i bostaden uppnår man genom att täppa till alla till- och frånluftsventiler uppe i bostaden och sätta på alla befintliga frånluftsfläktar som finns i huset. Denna saneringsmetod med ökad undertrycksventilation i bostaden rekommenderas som en kraftfull tidsbegränsad åtgärd.

Luftrenare AirSteril kan användas permanent i krypgrund med svåra luktproblem. Det går också bra att styra aggregaten via timer där det inte krävs kontinuerlig rening.

avfuktare installerats i krypgrunden ska AirSteril placeras så att fotoplasman får hjälp att spridas via avfuktarens torrluftsutblås. Annars placeras luftrenaren i mitten av utrymmet. Alternativt kan man flytta runt aggregatet om utrymmet består av flera avdelade utrymmen.

Vi utlovar en av de kostnadseffektivaste luftrenarna / saneringsaggregaten på marknaden för detta ändamål.

Här finner du mer information om Luftrenare AirSteril.

Uppdaterad 2018-09-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Luftrenare & Mögelgift

AirSteril Luftrenare är ett av de få aggregat inom segmentet luftrening som även bekämpar mögelgift och mögel.