Krypgrundslukt - Lukt i krypgrund

Det är inte ovanligt att det luktar illa från krypgrund. Det kan bero på några olika faktorer som vi här sammanställer:

* Fuktigt byggnadsmaterial avger i regel mer emissioner än torrt, redan innan
   mikrobiellt angrepp eller kemiska reaktioner startat.

* Mögelbakterien Actinomyceter, vilken inte syns för blotta ögat och är vanligt
   förekommande i jord. Denna orsakar en lukt likt jordkällare och kan när
   angreppet har gått långt lukta lite fränt.

* Andra mögelarter, vilka alstrar mögelgift, gaser och sporer.

* Tryckimpregnerat virke, vilket är behandlat med olika kemikalier t.ex. kreosotolja
   som består av antracen, fender och naftalen, koppar, arsenik, flourföreningar
   (pentaklorfenol som förbjöds i slutet på -70 talet), kvicksilverklorid och
   karbolineum. När impregnerat virke blir fuktigt sker kemiska processer där vissa
   kemikalier reagerar med varandra eller omvandlas och en dålig lukt uppstår.

* Cuprinol och ett flertal andra fabrikat, som ganska flitigt har använts till att
   behandla syll och blindbotten brädor, ofta efter att byggnadsdetaljerna satts
   på plats. Pentaklorfenol användes även i Cuprinol och omvandlas till kloranisoler
   som luktar skarpt.

* Olika klorfenoler har länge använts för behandling av virke, tyger etc. mot mikrobiella
   angrepp. Gemensamt har de att orsaka mer eller mindre lukt då virket blivit
   fuktigt. Använd inte dessa vätskor om du finner en burk eller dunk. Lämna in som riskavfall.

* Asfaboard, vilken består av löst sammanpressade träfibrer och är impregnerad
   med asfalt. Denna vindskiva har egentligen inte i en krypgrund att göra då
   impregneringskvaliteten är mindre bra i vissa fall samtidigt som löst pressade
   träfibrer uppfyller ett bra klimat för mögel då fibrerna lätt absorberar och binder
   fukt
.

Varning för att använda saneringsvätskor som alstrar dålig lukt i krypgrunden.