Varning för styrd ventilation på vind – Vindsavfuktare

5
(3)

Sedan början av 2000 har vi sett tiotalet olika system utvecklas och lanseras för styrd ventilation och i vissa fall avfuktning av vind. Några av systemen för vindsavfuktare baseras på klimatstyrd ventilation. Det innebär att man när det är tillräckligt torrt i luften ute via digital teknik styr en fläkt en börja ventilera eller öka fläktverkan. Denna typ av avfuktning kan även ske i relation till fukt- och temperaturmätning inne på vinden. Några av systemen avkänner förhållanden inne på vinden i relation till utomhusklimatet. Då det är för fuktigt på vinden och relativt sett torrare ute aktiveras fläktverkan.

Vindsavfuktare teori & praktik

Vindsavfuktare i form av styrd ventilation är en faraStyrd vindsventilation för avfuktning kan i teorin vara en mycket god tanke. Dock ser vi nu med facit i hand, efter våra egna experiment samt inspektioner av vindsutrymmen, att stora risker och problem förligger med systemen.

För det första har vi klimatet att brottas med. Höstklimatet innebärande ett antal plusgrader och i stort sett fuktmättad luft sträcker sig över allt längre perioder. Vindsavfuktare med styrd ventilation måste i regel ha långt fler klimatmässigt sett torrare dagar och veckor på sig, än nuvarande, för att kunna fungera fullt ut som tänkt och ge fullgod trygghet.

Det närmaste experimentet vi gjort är på vår egen vind ovan företagslokalerna. De sista tre åren har vi dagligen övervakat klimatförhållandena under höst och vinter och vad som egentligen händer på vinden. Resultatet blev mycket nedslående. Vi var tvungna att byta ut den klimatstyrda enheten till en reell vindsavfuktare som verkligen forcerar bort den skadliga överskottsfukten.

Fler faktorer som talar emot avfuktningssystemet är att det under minusgrader utomhus kraftigt kyler ned vinden och den omkringliggande huskonstruktionen då forcerad ventilation sker. Risken för köldbryggor där det sedan ansamlas och kondenserar fukt ökar därmed. Ett exempel kan vara hus där murstock passerar vinden. Kyls murstocken ned kan den bli en envis köldbrygga där fukt kondenserar. Vid väderomslag till varmare och fuktigare väderlek är det i synnerhet inte bra att köldbryggor fått byggas upp. Byggnadsmaterial som är nedkylt hinner inte värmas upp så fort som väderomslag kan ske. I värre fall kan det orsaka rejälare vattenskador. Nedkylning av vindsbjälklaget är också en risk, särskilt om det finns otätheter i klimatskalet upp mot vind. Uppläckande varm och fuktig luft kan komma att kondensera redan i isoleringen, medföljande bakterier, lukt och mögel. Nedkylningen ifråga motverkar isolervärdet i vindsisoleringen, både genom potentiell uppfuktning och direkt nedkylning.

Den behovsstyrda ventilationen kan skapa övertryck på vinden vilket inte är att eftersträva. Övertrycket gör att det i otäta konstruktioner trycks in luft. Det skulle kunna vara fallet ned mot bostaden till. Finns mögel och lukt i isoleringen eller i övrigt på vinden så kan kontaminering av inomhusluften ske. Övertrycket kan också göra att luft trycks ned i luftspalten i ytterväggskonstruktionen, eller gör att luftrörelserna i spalten stannar upp. Vissa hus är konstruerade så att denna spalt mynnar ut upp på vind. Kall luft och/eller fuktig luft som trycks ned i luftspalten är en klar risk. Att täppa igen den luftade fasaden uppe från vinden är ett definitivt nej. Denna ventilation är mycket viktig för att husets väggar inte ska angripas av mögel och röta. Vill man experimentera med vindsventilationen så måste spalten sättas igen och ersättande ventilationshål tas upp i ytterfasaden. Då kan den eventuella översta delen av luftspalten över de nya ventilationshålen förvandlas till riskkonstruktion genom otillräcklig luftrörelse i kombination med fuktig luft.

Risk för ytterligare övertryck på vinden kan uppstå om det blåser kraftigare ute så att frånluftsflödet från vindsventilatorn kortsluts genom mottrycket som blåsten innebär.

Styrd ventilation och olämplig saneringsvätska

Vitmögel och svartmögel som är mycket vanligt på vind är förutom att vara hälsofara en icke angenäm syn. Vid husförsäljning kan det rent av bli svårt att sälja huset då köparen upptäcker möglet. Därför har det blivit allt mer populärt att använda något som kallas oxidativ saneringsvätska. Den består av natriumhypoklorit (klor) och någon form av katalysator för totalt god mögelblekande verkan. Natriumhypokloriten omvandlas bl.a. till koksalt. Salt har i sin tur förmåga att dra åt sig och binda fukt. Gränsen för mögeltillväxt ligger normalt på 75%RF vid rumstemperatur. Just 75%RF strävar saltet efter att dra åt sig, även om det relativt sett är lite torrare i luften. Det innebär att man efter saneringen faktiskt ökar risken för mögelskada. Kombinationen mellan den oxiderande saneringsvätskan och styrd vindsventilation ökar risken än mer. Saneringsvätskan ser till att det inte finns så hög buffertkapacitet i ytan på byggnadsmaterialet. Utan fuktbuffert blir det tidsmässigt känsligare då klimatet är för fuktigt. Läs mer här om de totala riskerna med oxidativ saneringsvätska.

Om du hör med en säljande part som lovar att styrd ventilation för vindsavfuktning kommer att fungera. Fråga då om forskningsreferenser som tydligt garanterar att systemet i alla aspekter klarar av avfuktningen och inte kan orsaka sekundäreffekter. Viktigt är att ta in referenser från mer än enstaka utvärderingsprojekt. Vi har i vårt avlånga land olika huskonstruktioner samt olika klimatzoner och i varje klimatzon varierar klimatet mellan årstiderna, mellan dagarna och mellan natt och dag. Det är väldigt många faktorer att greppa och få koll på. Vi ser att denna forskning och produktsäkring inte riktigt genomförts ännu. Klimatkammarförsök och beräkningsprogram kan inte ersätta kontroll och utvärdering av många befintliga installationer i hus samt utvärdering i extremare ytterlighetsförhållanden.

Byggnormer gör gällande att den relativa fuktigheten inte får överstiga 75% i en konstruktion, likt vind. Frågan är om klimatstyrd ventilation kan klara av detta under de sammanlagt varierande förutsättningarna som råder? Vi har själva inspekterat och sett att normen i flera fall inte uppfylls.

Ventilation av vindsutrymmen innebär att pollen, bakterier, mögelsporer och andra luftburna föroreningar ventileras in. Dessa lägger sig på och fastnar på ytor. Det innebär vid fuktförhållanden över gränsvärden förhöjd risk för mikrobiell skada.

Vi kommer framöver gå ut med mer information om klimatstyrda s.k. avfuktare och även berätta om risker som föreligger med att använda värme som avfuktare.

Varning utfärdar vi härmed med bestämdhet gällande klimatstyrd ventilation av vind, då vi själva sett skadorna som uppkommit och fått in allt fler berättelser från både privatpersoner samt fackfolk om vad som i vissa fall händer. Vi vill och måste rekommendera säkrare lösningar, vilka bättre garanterar vindsavfuktningen i alla lägen. Vi kan och vill inte hindra någon från att installera dylikt system, men vill framföra att det finns tydliga frågetecken kring funktionsgarantierna.

Rekommenderas just nu för avfuktning av vind – Acetec EvoDry PD+ vindsavfuktare

2017-12-07
Uppdaterad 2019-05-28

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 3

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Varning för styrd ventilation på vind – Vindsavfuktare”

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Jonas,

   Hoppas att informationen om detta med ventilation och avfuktare på vind kan vara till hjälp. Tack för din kommentar!

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (1) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0)   Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor modell P är den mer avancerade varianten som levereras med en panel. Panelen möjliggör övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas och ger dig möjlighet att justera

Produktexempel

Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec EvoDry 24 H/P 25 x 25

 

Filter till avfuktare Acetec EvoDry 24H och 24P bör bytas två gånger per år. Det är viktigt inte bara för avfuktarens funktion, utan även för att garanti ska gälla.

EvoDry 24P har en övervakningspanel där larm för filterbyte kommer att visas. Gällande 24H måste man själv hålla reda på halvårsintervallen.

Storlek 28,5 x 25,5

Läs mer »
Airsteril Lampa 18w

AirSteril Lampa 12W till luftrenare Silent 1000

Lampa 12W UV-12 utan ozonavgivning, passande AirSteril Silent 1000.

Mått: Längd 154 mm, Bredd sockel 42 mm.

OBS! Kontrollera lampans mått då äldre luftrenare av modellen Silent 1000 har en mindre lampa. Ta kontakt med oss om du inte kan säkerställa vilken lampa som passar din enhet.

Effekt: 12W

Livslängd: Vi rekommenderar lampbyte efter 12 månader, detta rekommenderas för att lampan successivt tappar sin renande effekt.

Läs mer »
Avfuktare

Acetec EvoDry 6P Sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Nyhet! levereras med ny förbättrad styrpanel.

EvoDry 6P avfuktare från svenska Acetec är en nyhet för 2020. Tekniken som baseras på sorptionsavfuktning är däremot inte ny, men dock beprövad och mycket väl testad samt förfinad av Acetec.

Avfuktaren lämpar sig mycket väl i mindre svalare utrymmen såsom i krypgrund, vind, källare och lager m.fl.

Sorptionstekniken bibehåller långt högre avfuktningseffekt än vad kondensavfuktare gör när det blir kallt. Därmed säkerställs avfuktningen i husets s.k. riskkonstruktioner.

Acetec EvoDry 6P levereras med sladdansluten styrutrustning EDC-01, som med fördel kan dras till annat rum än det där avfuktning sker.

Filter till avfuktare

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen