• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Frågor om vind och ventilation

Vi besvarar här frågor som inkommit gällande ventilation av vind.

Vi har på inrådan från ett större saneringsföretag installerat till- och frånluftssystem i vårt hus efter att det konstaterats mikrobiell aktivitet på vår vind. Detta har inte hjälpt. Kan ni hjälpa oss med att svara på varför?

Somliga företag inom saneringsbranschen har inte greppat problematiken kring vindar på ett sådant sätt att de förstår att hela lösningen inte alltid står att finna genom ökad inomhusventilation. Ventilation av vind med uteluft är ofta ett större problem än det läckage som kommer från bostaden. Därför hjälper det inte enbart med ökad ventilation av bostaden. Bättre är att direkt satsa på installation av en för kallutrymmen anpassad avfuktare istället för att få dubbla utgifter i form av både ventilationsaggregat och avfuktare. Med avfuktare på vinden kan man också tilläggsisolera utan kommande problem med mögel. Betänk också att ökad ventilation av bostaden för med sig mer eller mindre ökade kostnader i form av energibehov för uppvärmning. Med avfuktare på vinden slipper man också att sätta ångspärr mot innertaket vilket annars kan bli både dyrt och omständligt. Givetvis ska man se över ventilationen av bostaden om det behövs, inte minst med tanke på astma och allergi.

Varför finns takfotsventilation egentligen, när den enbart ställer till med fuktproblem på vinden?

På vintern ville man undvika att värmeläckaget upp på vind orsakade snösmältning på yttertaket och bildandet av istappar. Möjligen ville man på det sättet också undvika att vatten frös och möjliggjorde läckage in under takpannorna som tidigare inte var så täta som dagens, samt också undvikande av att takpannor skulle frostsprängas av fruset vatten. På sommaren blir vindar utan takfotsventilation mycket varma, i synnerhet de med svarta takpannor som absorberar mer solenergi. På senare tid har vissa menat att takfotsventilationen ventilerar bort fukt från vinden. Dock vet vi med facit i hand att det med takfotsventilation ofta utifrån tillförs fukt i sådan utsträckning att mögel uppkommer på vinden.

Läckage av fukt upp på vind från bostadsdelen i ett hus

Mörka fläckar av mögel skvallrar om ett läckage av fukt upp från den otillräckligt ventilerade bostaden alt. läckage av fukt upp vid takfoten utifrån.

Just vid takfoten tenderar det invändigt på vindar bli stillastående fuktig luft, särskilt där det endast finns gavelventilation.

Här ses även vitmögel.

Är ventilation med luftsolfångare ett alternativ för att avfukta vinden?

Då avfuktning av vinden som mest behövs, d.v.s. under den kallare tiden under året så lyser solen med sin frånvaro. Vid mulen väderlek fungerar inte luftsolfångare alls då dessa är beroende av en viss solinstrålning för att ens kunna starta. De enstaka dagar det är solsken under vintern kan ställa till med problem på en fuktig vind då uppvärmningen inte är tillräcklig för att avfukta men tillräcklig för att ge mögel den värme som behövs för tillväxt. Det kan med hjälp av luftsolfångare ta veckor att torka upp en mycket fuktig vind. Under sommaren har man i regel inte heller någon användning av luftsolfångare då denna enbart ser till att värma upp vinden i onödan. Värmen buffras i isoleringen i vindsbjälklaget och bostaden blir otrivsamt varm.

Fungerar Mögelstopper för fuktsäkring av vind?

Om mycket fukt tillförs vinden från bostaden så kommer Mögelstopper att hjälpa till att ventilera ut fuktläckaget. Dock kommer Mögelstopparna tillåta fuktig utomhusluft att komma in i utrymmet. Finns då inte tillräckligt med värmetillskott till vinden från bostad och murstock så har man ett klart ventilationsproblem som bidrar till fuktskador. Vi rekommenderar därför inte Mögelstopper.

Jag funderar på att ersätta takfotsventilation med gavelventilation. Kommer det få min vind torrare?

Om det efter dina nämnda åtgärder inte tillförs någon fukt från bostaden samt att det inte är för mycket isolering i vindsbjälklaget så kan vinden bli torrare. Dock är det inte säkert att åtgärderna är tillräckliga då du behåller uteluftsventilation genom gavelventiler och därmed drar in fukt från uteluften. Det finns med gavelventilation risk att fuktig luft blir stilla- stående längs med vindens långsidor utmed takfoten och där ställer till med skador. All form av ventilation av vind genom naturlig luftväxling innebär fara för mögel eller röta eftersom vårt klimat blivit varmare och fuktigare samtidigt som dålig virkeskvalitet och raffinerat byggnadsmaterial används. Läs mer om råspont.

Förutom takfotsventilation vill jag att byggarna ska göra nockventilation. Är det något ni skulle rekommendera?

Vi rekommenderar i dagsläget i regel inte alls ventilation av vind, varken med takfotsventilation, gavelventilation eller nockventilation eller kombinationer därav. Ventilation har visat sig ställa till med problem i form av fukt och mögel. Ska man ha någon form av ventilation är det mycket viktigt att ha en kontroll genom att göra kontinuerliga fuktmätningar samtidigt som isoleringstjockleken i vindsbjälklaget hålls tunn (ca. 10 cm).

I vårt fritidshus går ventilationen från duschen upp på vinden. Kan anledningen till vindsmöglet vara detta?

Det fanns en period då man tyvärr lät inomhusventilation mynna ut på vind. Fukt och luft från bostadsdelen ska ut utomhus och ventilationsrör måste dras genom vinden och ut genom yttertaket. Rören ska isoleras på vinden för att det inte ska uppkomma kondens i dessa när vindsutrymmet är kallare än utventilerad luft. Anledningen till vindsmögel kan var det ni nämner.

Det vore kanske likt undertrycksventilation i krypgrund bra att satsa på undertrycksventilation av vinden också?

Glöm tanken direkt, om du inte samtidigt installerar vindsavfuktare. Krypgrund är inte att jämföra med vind och undertrycksventilation i krypgrund fyller bara en funktion om man måste ventilera bort radon eller elak lukt. Endast ventilation med undertryck som syfte drar in mer fukt i utrymmet som samtidigt måste avfuktas för att inte bli fuktskadat eller än mer fuktskadat. Undertrycksventileras vinden kontinuerligt så kommer fukt att dras in dels från bostaden om det inte är helt tätt i vindsbjälklaget samtidigt som fukt kommer att dras in utifrån. Ska man undertrycksventilera vinden bör vindsavfuktare också installeras: Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation.

Vet ni om det är en till 100% säker lösning med fuktstyrd ventilation för avfuktning av vind?

Fuktstyrd ventilation baseras på att man stänger uteluftsventilationen till vind och installerar ett system med fuktsensorer som känner av mängden fukt både ute och inne på vinden. Om vinden skulle vara för fuktig samtidigt som luften ute är torrare så aktiveras en fläkt att forcera uteluft genom vind. Enbart fuktstyrd ventilation ger inte ett hållbart skydd då det kan vara för fuktigt ute under så långa perioder att mögel kan tillväxa. Samtidigt kyler den fuktstyrda ventilationen ner vindsutrymmet väldigt när ventilationen väl sker. Mikroklimat kan därför uppkomma där fuktlasten lokalt blir för hög och det finns idag inget system för denna typen av ventilation som är tillräckligt avancerat för att kunna serieproduceras utan att skräddarsys till utrymmet ifråga. Säkrare är att installera en avfuktare som verkligen tar bort fukten från vind, oavsett väder utomhus. Detta behåller också en varmare vind då man med sorptions- eller även kallat vindsavfuktare stänger all ventilation till vind. Läs också vår varning om ventilation som vindsavfuktare.

Jag har läst på ett forum där man förespråkar ventilation av vind med enbart en solcellspanel som styr en mindre fläkt. Detta ska enligt skribenten där fungera utmärkt. Vad säger ni?

Nja, Under vissa perioder, det vill säga tidig höst samt vårvinter kan denna typen av ventilerad avfuktning fungera. Dock så finns ett stort problem i att det under vintern inte ges så mycket solsken att vinden hinner torka ut. Under cirka fyra månader är det i stora delar av Sverige så mulet och fuktigt att allt byggnads-
material på vinden hinner absorbera stora mängder fukt. De enstaka dagar solen skiner ges inte närmelsevis den avfuktningskapacitet som behövs via detta solpanel- och fläktdrivna system. Under vårvintern finns normalt så mycket fukt lagrat att det trots denna, låt oss kalla det passiva avfuktare, uppkommer mögel då det fuktiga byggnadsmaterialet hinner värmas upp till temperaturer där möglet trivs. I beaktande skall tas att möglet är komplext såtillvida att det ej gror om tillväxtfaktorerna ej är de rätta. Den mögelpåväxt vi sett i vindar med solpanelstyrd ventilation talar sitt tydliga språk. Ventilationen är inte tillräcklig. Läs också ovanstående fråga och svar gällande ett än mer förfinat ventilationssystem som trots teknologin inte heller ger ett fullgott skydd. Jag tror att vi fann den forumtråd som du syftar på. I denna framgår det tydligt att man ej gjort fuktmätningar under den kritiska perioden utan enbart under kort gynnsam period gällande sensommar och höst.

Det vi har kunnat se av ventilation på vind är följande: Ju mer ventilation och isolering ju större och snabbare uppkomna problem med mögel, röta och lukt. Ju mindre ventilation och mindre isolering i kombination ger mindre och långsammare uppkomst av problem. Här gäller det att bostaden är uppvärmd.

Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna

Uppdaterad 2019-05-30

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt

Mögel i hus kan leda till dysbios, invasivt mögelangrepp i mage och tarm. Mögelgift kan finnas i urin.
Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

2013 släppte Joseph H Brewer et al. uppmärksammat resultat gällande att 93% av CFS patienter (kroniskt trötthetssyndrom) hade signifikativt svar av mögelgift/mykotoxin i urinprov. [1,2] Nu har William Shaw och Matthew Pratt-Hyatt presenterat ny kunskap