Sök

Frågor om vind och ventilation

3.7
(9)

Vi besvarar här frågor som inkommit gällande ventilation av vind.

Vi har på inrådan från ett större saneringsföretag installerat till- och frånluftssystem i vårt hus efter att det konstaterats mikrobiell aktivitet på vår vind. Detta har inte hjälpt. Kan ni hjälpa oss med att svara på varför?

Somliga företag inom saneringsbranschen har inte greppat problematiken kring vindar på ett sådant sätt att de förstår att hela lösningen inte alltid står att finna genom ökad inomhusventilation. Ventilation av vind med uteluft är ofta ett större problem än det läckage som kommer från bostaden. Därför hjälper det inte enbart med ökad ventilation av bostaden. Bättre är att direkt satsa på installation av en för kallutrymmen anpassad avfuktare istället för att få dubbla utgifter i form av både ventilationsaggregat och avfuktare. Med avfuktare på vinden kan man också tilläggsisolera utan kommande problem med mögel. Betänk också att ökad ventilation av bostaden för med sig mer eller mindre ökade kostnader i form av energibehov för uppvärmning. Med avfuktare på vinden slipper man också att sätta ångspärr mot innertaket vilket annars kan bli både dyrt och omständligt. Givetvis ska man se över ventilationen av bostaden om det behövs, inte minst med tanke på astma och allergi.

Varför finns takfotsventilation egentligen, när den enbart ställer till med fuktproblem på vinden?

På vintern ville man undvika att värmeläckaget upp på vind orsakade snösmältning på yttertaket och bildandet av istappar. Möjligen ville man på det sättet också undvika att vatten frös och möjliggjorde läckage in under takpannorna som tidigare inte var så täta som dagens, samt också undvikande av att takpannor skulle frostsprängas av fruset vatten. På sommaren blir vindar utan takfotsventilation mycket varma, i synnerhet de med svarta takpannor som absorberar mer solenergi. På senare tid har vissa menat att takfotsventilationen ventilerar bort fukt från vinden. Dock vet vi med facit i hand att det med takfotsventilation ofta utifrån tillförs fukt i sådan utsträckning att mögel uppkommer på vinden.

Läckage av fukt upp på vind från bostadsdelen i ett hus

Mörka fläckar av mögel skvallrar om ett läckage av fukt upp från den otillräckligt ventilerade bostaden alt. läckage av fukt upp vid takfoten utifrån.

Just vid takfoten tenderar det invändigt på vindar bli stillastående fuktig luft, särskilt där det endast finns gavelventilation.

Här ses även vitmögel.

Är ventilation med luftsolfångare ett alternativ för att avfukta vinden?

Då avfuktning av vinden som mest behövs, d.v.s. under den kallare tiden under året så lyser solen med sin frånvaro. Vid mulen väderlek fungerar inte luftsolfångare alls då dessa är beroende av en viss solinstrålning för att ens kunna starta. De enstaka dagar det är solsken under vintern kan ställa till med problem på en fuktig vind då uppvärmningen inte är tillräcklig för att avfukta men tillräcklig för att ge mögel den värme som behövs för tillväxt. Det kan med hjälp av luftsolfångare ta veckor att torka upp en mycket fuktig vind. Under sommaren har man i regel inte heller någon användning av luftsolfångare då denna enbart ser till att värma upp vinden i onödan. Värmen buffras i isoleringen i vindsbjälklaget och bostaden blir otrivsamt varm.

Fungerar Mögelstopper för fuktsäkring av vind?

Om mycket fukt tillförs vinden från bostaden så kommer Mögelstopper att hjälpa till att ventilera ut fuktläckaget. Dock kommer Mögelstopparna tillåta fuktig utomhusluft att komma in i utrymmet. Finns då inte tillräckligt med värmetillskott till vinden från bostad och murstock så har man ett klart ventilationsproblem som bidrar till fuktskador. Vi rekommenderar därför inte Mögelstopper.

Jag funderar på att ersätta takfotsventilation med gavelventilation. Kommer det få min vind torrare?

Om det efter dina nämnda åtgärder inte tillförs någon fukt från bostaden samt att det inte är för mycket isolering i vindsbjälklaget så kan vinden bli torrare. Dock är det inte säkert att åtgärderna är tillräckliga då du behåller uteluftsventilation genom gavelventiler och därmed drar in fukt från uteluften. Det finns med gavelventilation risk att fuktig luft blir stilla- stående längs med vindens långsidor utmed takfoten och där ställer till med skador. All form av ventilation av vind genom naturlig luftväxling innebär fara för mögel eller röta eftersom vårt klimat blivit varmare och fuktigare samtidigt som dålig virkeskvalitet och raffinerat byggnadsmaterial används. Läs mer om råspont.

Förutom takfotsventilation vill jag att byggarna ska göra nockventilation. Är det något ni skulle rekommendera?

Vi rekommenderar i dagsläget i regel inte alls ventilation av vind, varken med takfotsventilation, gavelventilation eller nockventilation eller kombinationer därav. Ventilation har visat sig ställa till med problem i form av fukt och mögel. Ska man ha någon form av ventilation är det mycket viktigt att ha en kontroll genom att göra kontinuerliga fuktmätningar samtidigt som isoleringstjockleken i vindsbjälklaget hålls tunn (ca. 10 cm).

I vårt fritidshus går ventilationen från duschen upp på vinden. Kan anledningen till vindsmöglet vara detta?

Det fanns en period då man tyvärr lät inomhusventilation mynna ut på vind. Fukt och luft från bostadsdelen ska ut utomhus och ventilationsrör måste dras genom vinden och ut genom yttertaket. Rören ska isoleras på vinden för att det inte ska uppkomma kondens i dessa när vindsutrymmet är kallare än utventilerad luft. Anledningen till vindsmögel kan var det ni nämner.

Det vore kanske likt undertrycksventilation i krypgrund bra att satsa på undertrycksventilation av vinden också?

Glöm tanken direkt, om du inte samtidigt installerar vindsavfuktare. Krypgrund är inte att jämföra med vind och undertrycksventilation i krypgrund fyller bara en funktion om man måste ventilera bort radon eller elak lukt. Endast ventilation med undertryck som syfte drar in mer fukt i utrymmet som samtidigt måste avfuktas för att inte bli fuktskadat eller än mer fuktskadat. Undertrycksventileras vinden kontinuerligt så kommer fukt att dras in dels från bostaden om det inte är helt tätt i vindsbjälklaget samtidigt som fukt kommer att dras in utifrån. Ska man undertrycksventilera vinden bör vindsavfuktare också installeras: Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation.

Vet ni om det är en till 100% säker lösning med fuktstyrd ventilation för avfuktning av vind?

Fuktstyrd ventilation baseras på att man stänger uteluftsventilationen till vind och installerar ett system med fuktsensorer som känner av mängden fukt både ute och inne på vinden. Om vinden skulle vara för fuktig samtidigt som luften ute är torrare så aktiveras en fläkt att forcera uteluft genom vind. Enbart fuktstyrd ventilation ger inte ett hållbart skydd då det kan vara för fuktigt ute under så långa perioder att mögel kan tillväxa. Samtidigt kyler den fuktstyrda ventilationen ner vindsutrymmet väldigt när ventilationen väl sker. Mikroklimat kan därför uppkomma där fuktlasten lokalt blir för hög och det finns idag inget system för denna typen av ventilation som är tillräckligt avancerat för att kunna serieproduceras utan att skräddarsys till utrymmet ifråga. Säkrare är att installera en avfuktare som verkligen tar bort fukten från vind, oavsett väder utomhus. Detta behåller också en varmare vind då man med sorptions- eller även kallat vindsavfuktare stänger all ventilation till vind. Läs också vår varning om ventilation som vindsavfuktare.

Jag har läst på ett forum där man förespråkar ventilation av vind med enbart en solcellspanel som styr en mindre fläkt. Detta ska enligt skribenten där fungera utmärkt. Vad säger ni?

Nja, Under vissa perioder, det vill säga tidig höst samt vårvinter kan denna typen av ventilerad avfuktning fungera. Dock så finns ett stort problem i att det under vintern inte ges så mycket solsken att vinden hinner torka ut. Under cirka fyra månader är det i stora delar av Sverige så mulet och fuktigt att allt byggnads-
material på vinden hinner absorbera stora mängder fukt. De enstaka dagar solen skiner ges inte närmelsevis den avfuktningskapacitet som behövs via detta solpanel- och fläktdrivna system. Under vårvintern finns normalt så mycket fukt lagrat att det trots denna, låt oss kalla det passiva avfuktare, uppkommer mögel då det fuktiga byggnadsmaterialet hinner värmas upp till temperaturer där möglet trivs. I beaktande skall tas att möglet är komplext såtillvida att det ej gror om tillväxtfaktorerna ej är de rätta. Den mögelpåväxt vi sett i vindar med solpanelstyrd ventilation talar sitt tydliga språk. Ventilationen är inte tillräcklig. Läs också ovanstående fråga och svar gällande ett än mer förfinat ventilationssystem som trots teknologin inte heller ger ett fullgott skydd. Jag tror att vi fann den forumtråd som du syftar på. I denna framgår det tydligt att man ej gjort fuktmätningar under den kritiska perioden utan enbart under kort gynnsam period gällande sensommar och höst.

Det vi har kunnat se av ventilation på vind är följande: Ju mer ventilation och isolering ju större och snabbare uppkomna problem med mögel, röta och lukt. Ju mindre ventilation och mindre isolering i kombination ger mindre och långsammare uppkomst av problem. Här gäller det att bostaden är uppvärmd.

Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna

Uppdaterad 2019-05-30

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3.7 / 5. Antal röstande 9

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

12 reaktioner på ”Frågor om vind och ventilation”

 1. Hej. Jag har byggt ett nytt garagetak och funderar på hur jag ska göra med isoleringen. Det är ett gammalt garage(byggår 1950) i Sten som är ihopbyggt mellan grannens och vårat. När jag rev det gamla innertaket var det isolerat med kutterspån och ingen ventilation alls. Nu är det öppet upp till nock.
  Min tanke var att sätta windy som luftspalt och täcka hela vägen ner till takfot och göra det helt vindtätt och sen isolera med träfiberskivor. Innertaket är tanken att det ska bli träpanel av ngt slag. Det är original dubbeldörr och fönster och god ventilation inne i garaget. Tanken är att det ska in en radiator men troligtvis inte högre temp än 15 grader.
  Takpappen är inte difföppen. Vad tror du om den lösningen? Är jag helt ute och cyklar?
  Med vänlig hälsning, Andy

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Andy,

   Huvudsaken är att tänka fuktsäkerhet och fuktförlåtande konstruktion. Det gäller att bygga med fuktspärr ned mot varm sidan av vindsbjälklaget eller motsvarande innertak, samtidigt som fukt kan ventileras ut från konstruktionen i sig.

   Att bygga tätt med en konstruktion som kan vara fuktkänslig är inte det allra bästa. Kutterspån som isolering har förmåga att absorbera en del fukt och sedan avge fukten utan att ta skada. Med modernare typer av isolering likt mineralull har man inte samma förlåtande egenskaper. Dessa isoleringstyper binder fukt, vilken sedan tar tid att avges från materialet. Tät takpapp ställer högre krav på faktorer som kan ha inverkan på intilliggande mikroklimat.

   Att hitta balans mellan mängd samt typ av isolering, ventilation och uppvärmning är viktigt. I äldre hus ser vi att man uppnådde balansen bättre än i många moderna hus samt vindsutrymmen. Just uträkning och konstruktionslösning har vi inte direkt tid med, utan har istället fokuserat på lösningar likt vindsavfuktare, sanering och förbättring av ventilation.

   Hoppas svaret kan vara till någon hjälp.

   Mvh LFS

   1. Om jag inte missuppfattar helt kanske det funkar med träfiberisolering och ev ångbroms mot varma delen…?

    1. Ljungby Fuktkontroll

     Hej Andy,

     Allt fungerar bara man inte låter det bli för fuktigt. Ångbroms mot varma delen ingår i byggnorm så det är bra att montera. Träfiberisolering kan vara bra men det finns risker, om än små, med lukt från ämnen som tillsätts isoleringen, särskilt om den tillåts bli för fuktig. Därför är det viktigt med ventilationsspalt som kan föra bort fukt under gynnsamma förhållanden.

     Mvh LFS

 2. Hej, jag har en sommarstuga där besiktningsmannen inför överlåtelse noterat lite för höga fuktvärden i den trånga kattvinden. Rekommendationen från honom är att sätta ditt ålderbeständig folie som minimerar klimatet inifrån upp på vind. Samt att täta springor i takbjälklag. Är detta en rekommendation från er också? Är det “bara” att klamra upp denna på befintligt undertak med överläpp och åb-tejp i bostad och sätta upp ny takpanel. Eller är det fel väg att gå? Har även funderat på att installera trygghetsvakten. Tacksam för råd. Noterbart är att vi endast nyttjar stugan under sommarhalvåret. Innebär att det finns temperaturskillnader. Dock har vi luftvärmepump inomhus på och som håller c.a 12 grader under vinterhalvåret. Mvh Henrik

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Henrik,

   Den rekommendation du fått om att sätta byggplast mot den varma sidan av vindsbjälklaget kan vara bra men också otillräcklig. Den tid då vind utgör riskkonstruktion är i normalfallet under höst, vinter och vårvinter. Då faller temperaturen ute och vid några plusgrader kan luften hålla relativt hög fuktighet. Denna fukt ventileras in på vinden. Samtidigt, om man vistas i stugan, avges via olika aktiviteter fukt. Varm inomhusluft stiger uppåt och fuktlast kan därför tillkomma vinden via vindsbjälklagets otätheter. Nu är inte fallet så att ni vistas där under aktuell årstid. Då blir fuktlasten inte lika påtaglig från inomhusmiljön.

   Ofta brukar den för tillväxt av mögel etc. största fuktkällan vara inventilerad fuktig utomhusluft till vinden. Därför är det tillrådligt att utföra fuktmätnings så att du vet bättre vilken källan egentligen är.

   Den säkraste typen av avfuktare för vind och krypgrund är sorptionsavfuktare. Vi har valt att nästan uteslutande använda avfuktare av fabrikatet Acetec till vind. Med sådan avfuktare stängs vindsventilationen till helt. Då kommer vinden inte att kylas ned via inventilerad luft under vintertid. Varmare vindsklimat bibehålls samtidigt som avfuktaren slår till via hygrostat när det behövs. Vindsbjälklaget blir varmare och torrare än annars vilket för med sig att isolervärdet ökar. Uppvärmningsbehovet i sommarstugan minskar på så sätt.

   När det gäller byggplast, också kallad byggfolie, så kan den appliceras så som du beskriver. Tänk på att perforera den så lite som möjligt.

   Mvh LFS

 3. Hej!
  Jag har en oinredd vind på ett hus från 1930 med mansardtak. Vi ska nu inreda vinden och behöver därför isoleras. Pga att taket är brutet har vi ingen takfotsventilation. Min tanke är att sätta en luftspalt och ventilera med mögelstoppers. Jag har läst att det ska räcka med en stopper per fack i nock men undrar om det stämmer? Har dessutom läst att med diff.öppen takpapp behövs ingen luftning alls?
  Vad stämmer eg? Borde vi inte sätta stoppers i nedre delen av facket samt i nock för att kunna cirkulera luft?

  Hälsningar
  Fredrik

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Fredrik,

   Ventilation av vind är ett svårt kapitel. Det som kallas mögelstoppers har allt för ofta visat sig förvärra klimatet på vindarna där man valt att montera stopparna. Mögelstopper har kommit att kallas för mögelturbo just av denna anledningen. Har det klarat sig bra tidigare finns risk att öppna upp ventilation till vinden.

   När man inreder och skapar en annan typ av konstruktion så gäller det att bygga fuktbromsande inifrån med byggfolie. Diffusionsöppen duk eller papp tillsammans med ventilationsspalt nere och uppe är i stort sett den enda väg att gå. Mögelstoppers hade jag inte monterat.

   Mvh LFS

 4. Hej,

  Har efter information från denna sida installerat avfuktare och tätat takfotsventilationen. Det fungerade bra på höst/vinter då det sänkte RH, dock är en oangenäm bieffekt att det blir extremt varmt och mer lukt på vinden. Lukten kommer troligtvis från tidigare härjningar från möss. När det är varmt luktar det även lite inomhus. Jag tror att den minskade ventilationen helt enkelt ger mer lukt i boytan. Dessutom har jag läst att husbock trivs där det är varmt och torrt – det klimat min vind nu har fått på sommaren. Hur ser du på detta, och vad kan jag göra åt det?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikael,

   Om det finns lukt i material på vind så kan lukten lyfta ut från materialen under vissa förhållanden. Det gäller vid klimatförändringar som t.ex. när solen gassar ordentligt på taket. När det är varmt som under sommaren försvinner normalt behovet av avfuktare på vinden. Det blir då snickartorrt där uppe. Om man inte vill byta ut isolering etc. som avger lukt kan det vara bra att ta upp ventilation. Man kan sätta in öppnings- och stängbara luckor eller ventiler.

   Vid något besvärligt tillfälle har vi till avfuktare på vinden installerat undertrycksfläkt, vilken kan justeras utefter behov. Lösningen för extra ventilation är vanligast i krypgrund och källare men är även gångbar på vind. Bra kan också vara att se över ventilationen i bostaden så att man inte har för högt undertryck, vilket gör att luft från vinden kan dras ned i bostaden.

   Det går även att prova fotokatalytisk luftrenare på vinden. Sådan kan bryta ned lukter där effekten kommer åt.

   Mvh LFS

 5. Hej,
  Detta är en djungel. Jag planerar att inreda en vind över ett garage till en liten lägenhet. Jag ska isolera med mineralull mellan takstolarna och tänkte lägga en luftspalt på 3 cm upp mot råsponten. Jag har takfotsventilation sedan tidigare, och hade tänkt installera mögelstopper i varje takstolsfack vid nock. Vad anser ni om denna lösning?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Jens,

   Visst är det en djungel med olika lösningar för vind och husbyggnation, både sett till nya innovationer och äldre sådana. Tyvärr har byggreglerna tidigare luckrats upp och energibesparingskraven har samtidigt höjts. Sammantaget har detta allt för ofta fallit ut negativt med fuktskador, mögel och lukt som följd. S.k. mögelstopper kan föra med sig att det blir fuktigare på vinden än annars. De har därför kommit att kallas mögelturbo. Hur det fungerar då man väljer att isolera mellan takstolarna har vi inget direkt facit på. Det eftersom konstruktionen sedan blir svår att inspektera. Grundregeln om att luft ska tas in vid takfot och ventileras ut vid nock bör i vilket fall som helst följas, så att det inte uppstår köldbryggor och fuktansamling. Någon form av balans kan också skapas genom att tjockleken på isoleringen anpassas för visst avfuktande värmespill igenom.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec EvoDry 24 H/P 25 x 25

 

Filter till avfuktare Acetec EvoDry 24H och 24P bör bytas två gånger per år. Det är viktigt inte bara för avfuktarens funktion, utan även för att garanti ska gälla.

EvoDry 24P har en övervakningspanel där larm för filterbyte kommer att visas. Gällande 24H måste man själv hålla reda på halvårsintervallen.

Storlek 28,5 x 25,5 cm

Läs mer »
Fjärrkontroll till Dantherm avfuktare

CDP DRC1

DRC1 är en praktisk och lättöverskådlig fjärrkontroll samt övervakningsenhet till Dantherm CDP samt CDP-T avfuktare poolavfuktare.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen