Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Är avfuktare i krypgrund konstgjord andning

Tydligen pågår långdragen forumdebatt kring om avfuktare i krypgrund är att se som konstgjord andning eller inte. Vi har blivit varse det genom att diskussionssugna husägare tar kontakt med oss för att höra vad vår åsikt är i fallet avfuktning av krypgrund och vind.

Kan avfuktare ses som konstgjord andning för husDe som ser negativt på avfuktare menar att husen måste byggas på sådant sätt att de klarar klimat- och fuktpåverkan utan installation av krypgrundsavfuktare eller vindsavfuktare. Andra förtränger liksom denna i en förlängning skadliga inverkan som fukt har och menar att de inte alls ska skaffa avfuktare, för huset har ju klarat sig fint fram tills nu.

En vanlig lite vasst ställd frågeställning som når oss är; "Varför ska jag avfukta, motivera?" När sådan fråga initialt inkom kände jag mig som fukttekniker lite ställd mot väggen och ställde motfrågan om det någonstans på hemsidan stod att man är tvungen att köpa avfuktare? Tydligen kan det upplevas så även om de upprepade råden från vår sida är att förebygga på olika sätt och framför allt genom fuktmätning ta reda på hur huset och krypgrunden mår. Budskapet att man som husägare själv väljer för eller emot avfuktare betonas därför här än en gång, med motivation. Ytterligare svar kan vara, läs på och förstå kring olika riskkonstruktioner samt lösningar innan fördömande av lösningsförslag görs.

Bäst av allt hade givetvis varit om alla kunde slippa avfuktare, men läget ser tyvärr inte sådant ut med de befintliga byggnadstekniska lösningarna, rådande klimat, den ekonomiska bilden samt de lagstadgade energieffektiva byggnormer som idag finns.

Avfuktare konstgjord andning?

Hur ska man se på det egentligen, är avfuktare att se som konstgjord andning? Faktum är att många hus kräver antingen tillskott av värme eller avfuktare även under sommarperioden. Det gäller främst de i anslutning till kall mark svala källarna och krypgrunderna. Under vintern är det vinden som är kall och fuktig. Ska man hårddra frågan tycker vi egentligen också att värme kan ses som konstgjord andning. Att avfuktare rekommenderas för förebyggande av fuktskada är med tanke på ekonomisk besparing. Avfuktning med någon typ av lämplig avfuktare kan kräva ca. 50% mindre energi än att endast värma upp utrymmet utan någon typ av hygrodynamisk styrning (hygrostat) kopplad till värmekällan.

Tyvärr kräver många hus idag vad vi istället för konstgjord andning vill benämna fukttekniska avfuktande lösningar för att plånboken inte ska dräneras rejält, likt då kraftigt angrepp av mögel, lukt eller hussvamp gör sig gällande. Kanske är det så att ett hus som ska uppföras tillräckligt fuktförlåtande blir rejält mycket dyrare att bygga. Med andra ord väljer vi själva att antingen bygga billigare och därmed få köpa avfuktare eller bygga dyrt och kunna slippa avfuktning. Se relaterat till detta varmgrund och mögel i hus.

Är avfuktare fel?

Vi tycker inte att lösningen med avfuktare i krypgrund är fel, bara krypgrunden i sig byggs på ett bra sätt, vilket inte alltid sker. Krypgrund ger som vi tidigare diskuterat ett antal valmöjligheter sett till rördragning, dragning av el, tillbyggnation m.m. Någon har ringt in och varit orolig för att det framöver inte kommer att levereras el och att avfuktaren då inte kan vara igång. Ja, visst kan allt hända, krig, katastrofer etc. Fast att låsa sig vid sådant tänkade är ingen mening med. Kommer här att tänka på talesättet; "Finns det en lösning på ett problem är det inte lönt att oroa sig, finns ingen lösning är det inte heller lönt att oroa sig!" Det kan vara riktigt plågsamt att behöva gå runt och vara orolig för sitt hus utan att vidta åtgärder. Varför vänta tills skadorna är ett faktum? Avfuktare har för många inneburit att de kan sätta fokus på annat i tillvaron och att de kan slippa undan skadeverkan som mögel kan ge. Motivation till möglets farlighet ger vi genom unika avslöjanden på sidan mögel i krypgrund och vind.

Sett till naturpåverkan menar vissa att avfuktare definitivt är fel. Här tycker vi att man måste se saker och ting i ett vidare perspektiv. Hur stor miljöpåverkan ger inte mögelsanering med olika gifter, samt allt som renovering med nya material och deponi samt förbränning av gammalt drar med sig. Det skulle vara intressant att vidare fundera och räkna på om nybyggnation av fukttekniskt sett riktigare hus (utan behov av avfuktare) är miljövänligare än den andra initialt sett billigare varianten. Allt har definitivt sitt pris, i dubbel bemärkelse.

Svar från läsare

Redan dagen efter publikation av denna undersidan fick vi samtal från en läsare med huvudet på skaft. Han menade att avfuktare i krypgrund och hus är ett relativt nytt påfund, eller som han också uttryckte det behövligt eftersom vi snålat in på värmen allt efter sjuttiotalets kris, genom överdriven isolering och andra energialternativa källor. Kostnader kommer man aldrig ifrån om husen inte planeras klara klimatet utifrån och in, vice versa.

Den gamle snickare vi skrivit om tog i denna frågan om avfuktare till orden -"Det skulle gå att bygga hus som står pall klimatet utan att avfuktare behövs. Svensk kunskap finns, men inte ekonomi eller vilja att genomföra det som standard. Det är som att vara pricksäker med hammaren men ändå medvetet slå sig på tummen."

Vi själva har genom olika försök och vid detta laget många installerade avfuktare konstaterat att man faktiskt ibland kan gå totalekonomiskt plus med en avfuktare där krypgrund eller vind till merdelen stängs mot uteluften. Det eftersom de här kallutrymmena då blir varmare än vid fri ventilation med kall luft.

Uppdaterad 2018-09-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Denna sida är att se som fria tankar och ett litet debattinlägg samt också svar på frågor kring avfuktare i vind och krypgrund.

Dina åsikter värderar vi att få ta del av. Maila eller ring oss.