Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund

3
(2)

Längre ned på sidan finns länkar till ytterligare fråge- och svarsbank.

Har det någon betydelse vilken typ av virke man använder i krypgrunden sett till risk för mögel och röta?

Mjukare typer av virke har i regel inte så stor motståndskraft då dessa kan binda mer vatten än hårdare typer av trä. Vi har bevittnat ex. där äkta hussvamp inte gett sig på ek utan istället spridit sig vidare över ekbrädorna för att bryta ner furu i närheten. Träslag från sydligare breddgrader innehåller mer mögelhämmande ämnen än nordiska träslag. Detta för att regnskogsklimatet kräver ett starkare skydd mot mikrobiella angrepp. Tropisk virke luktar ibland mycket illa vilket är ett tecken på motståndskraften.

IKEA

IKEA sökte för något år sedan vår kompetens och frågade om man kunde luktsanera sådana träslag då de ville använda det till möbler. Vi provade att sanera men det gick inte då lukten satt rakt igenom provbitarna. Vissa växter innehåller t.ex. Citral vilket är starkt mögeldödande. Använd inte Tryckimpregnerat virke eller Cuprinol. Detta kan börja lukta illa efter att ha blivit fuktigt och hindrar definitivt inte mögel. Lukten sitter sedan kvar de närmaste 40 åren och bevisligen mer därtill.

Svart äldre och sämre typ av byggplast i krypgrund

Svart byggplast är något man tidigare använde på marken i krypgrunden. Denna byggplast släpper i regel genom mer fukt än vad dagens åldersbeständiga 0,2mm plast gör.

Det kan vara läge att byta plasten, särskilt om man ser mörkare fläckar i sanden uppe på plasten, vilka skvallrar om att det kan vara hål i plasten. Läs om den byggplast vi använder.

Ska jag lägga byggplasten ända in till grundmuren eller lämna marken bar en bit?  jag är osäker på vad som är bäst. Ska jag även täcka grundmuren med plasten?

Lösningen att inte täcka marken med byggplast – byggfolie ända in till grundmur är förlegad och tillhör den “gamla skolan”. För ett antal år sedan menade man att det skulle räcka med att täcka större delen av marken med plast för att undvika fuktrelaterade skador, då med bibehållen uteluftsventilering. Meningen var att kondens som sommartid bildas på grundmurens insida skulle kunna rinna ner i marken istället för att samlas upp ovanpå byggplasten.

Med facit i hand

Nu vet vi att endast täckning av marken inte räcker för att undvika mögel och röta. Det krävs i regel en kombination av avfuktare och byggplast på marken. Plasten ska läggas ända ut till grundmuren eftersom avfuktaren ser till att det inte bildas någon kondens i krypgrunden. Lämnar man en spalt utan byggplast så kommer avfuktaren att få arbeta onödigt mycket då fukten formligen dras upp ur marken som är blottad. Detta fenomen kommer sig av att avfuktad luft har lägre ångtryck än själva ångtrycket i marken. Då fukt strävar efter att fördela sig från områden med högre ångtryck till områden med lägre ångtryck kommer fuktvandringen att vara hög från mark till luft även om spalten mellan byggplast och grundmur inte är så bred.

Grundmuren ska inte täckas med byggplast, man riskerar då att anvisa fukt upp i konstruktionen. Om grundmuren täcks med byggplast så ökar risken för frostsprängning under vintertid. Vill man fästa byggplasten mot grundmuren så ska man se till att fästa den ca. 15 cm upp på muren.

I krypgrunder där grundmuren står på plintar och därför inte når ner till marken kan större mängder fukt leta sig igenom rasskydden och ev. dräneringsmassor eller jord. Då är det bra att dra upp byggplasten och fästa denna nederst på grundmuren. Välj en åldersbeständig plast om 0,2mm, vilken finns på byggvaruhus. Lägg plasten med minst 50cm överlapp eller tejpa skarvarna med byggplasttejp. Läs en mer detaljerad och heltäckande beskrivning av byggplast i krypgrund.

Min granne menar att har det inte hänt något med torpargrunden på över 50 år så händer det inget i framtiden heller. Stämmer det?

Det går inte att vara säker trots alla år utan problem. Viktigt tänka på är att allt organiskt material strävar efter att återgå till naturen som näring. Det är bara en tidsfråga. Husgrunder kan drabbas av mikrobiella angrepp redan efter ett till två år medan andra kan vara i stort sett problemfria under kanske 40 år eller ännu längre tid. Problemen ifråga behöver inte uppkomma snabbt utan kan sakta eskalera under många år. För den i ämnet otränade kan det vara svårt att upptäcka de tidigaste tecknen på mikrobiellt angrepp. Varför utrymmet har varit “problemfritt” så många år beror på olika samverkande faktorer. Några av dessa kan vara:

 1. Isoleringen i golvbjälklaget kanske inte är så tjock, utan tillåter värmeläckage ner i utrymmet som då hålls varmare och torrare.
 2. Markens beskaffenhet att dränera bort vatten kanske är hög.
 3. Blindbotten kan bestå av hårdare kärnvirke.
 4. Huset i sig står skyddat från väder och vind, vilket håller utrymmet varmare.
 5. Huset står inte i närheten av sankmark, vattendrag, hav eller sjö.
 6. Marken i utrymmet består inte av berg, vilket annars skulle kyla ner ordentligt.
 7. Det finns inget högt stående eller rinnande grundvatten som också kyler ner.
 8. Förr kanske man stängde igen ventilerna/kattgluggarna vintertid och då kyldes inte marken i utrymmet ner i samma utsträckning som annars.
 9. Det kanske eldas frekvent i spis eller kakelugn vilket gör att fundamenten till dessa sprider värme ner i utrymmet.

Huset kan vara beläget i de delar av vårt land som har högst antal soltimmar per år. Solen hjälper då till att värma upp grundmur och mark i väderstrecken ost, syd och väst.

Man kan ha haft tur med ventilationen i grundmur, d.v.s. rätt grad av ventilation.

Klimatförändringen går snabbare än vad många forskare har trott. Klimatet har blivit mycket fuktigare och även varmare hos oss. Invagga dig inte i säkerhet genom att lyssna på denna typen av generalisering och antagande. Håll noggrann koll på hur din krypgrund mår.

Hjälper Byggplast mot markradon?

Ja, 0,2mm godkänd byggfolie/byggplast hjälper till att hålla radon borta från utrymmet. Dock ger det ej fullgott skydd om radonhalten i marken/berget är hög. Byggplasten andas nämligen till viss del och har med andra ord ett ånggenomgångsmotstånd som inte är tillräckligt för att helt stänga ute radonet. Det finns idag bra krypgrundsisolering som är tätare och kan läggas direkt mot marken eller plasten för att hindra radonet.

Vad kostar sanering av krypgrund?

Totalkostnad beror på angreppens art och vilken skada dessa orsakat på och/eller i byggnadsmaterialet, samt även vilken metod som används. Andra faktorer är storleken på krypgrunden samt hur lättåtkomligt utrymmet är. Det är svårt att säga på förhand, allt upp till en halv miljon kronor förekommer beroende på hur stort huset är och skadans omfattning. Det finns extremfall där brandkåren fått övervaka nedbränning av det drabbade huset p.g.a. utbrett angrepp av mögel eller hussvamp. Det lönar sig därmed att förebygga fuktrelaterade skador med avfuktare anpassad för kylan i en krypgrund. Läs mer om val av avfuktare!

Behöver jag sanera mögelangreppet i min krypgrund, eller räcker det med att sätta in avfuktare?

Det beror på angreppets art, d.v.s. hur toxiskt möglet är, hur mycket farliga gaser och sporer det sprider. Det beror också på angreppets omfattning. Om det luktar illa i krypgrunden och upp i huset så bör man sanera antingen med saneringsvätska eller med ozonaggregat. Det finns också mycket effektiva luftrenare vid namn AirSteril, vilka kan flyttas runt i krypgrunden samt även uppe i bostaden då man vistas där. Då man installerat avfuktare kommer möglet under vissa förhållanden i ett livsuppehållande försök att spora av sig rikligt. Det innebär att ev. lukt kommer vara mer intensiv under en övergångperiod. Möglet kommer lägga sig i träda för att sedermera dö ut när tillräcklig fuktmängd i luften inte återkommer. Hur många år det tar innan icke sanerat mögel dör vet vi inte med dagens forskningsläge.

Senare efter sanering kan man utrustad med bra andningsfilter borsta bort det döda möglet. Byt ut isoleringen om prover visar att möglet är toxiskt. Viktigt att tänka på är de nya varningsrapporterna som kommit ut gällande mögel. Svenska forskare har genom ingående experiment kommit fram med säkra belägg för att mögelgifter finns kvar även då möglet torkat ut och dött. Skadliga gifter sprids mycket lätt till inomhusluften och verkar som allergener, inflammagener och carciogener. Man känner inte lukten av dessa gifter. Säkrast mögelsanering för att både döda möglet och neutralisera gifterna är att använda fotokatalytisk luftrenare såsom AirSteril.

Jag har problem med ett ganska omfattande mögelangrepp i krypgrunden. Detta har blommat upp under sommaren i år (2007). För att spara in lite pengar vill jag göra saneringen själv. Har ni några tips att komma med då jag här också beställer saneringsvätska av er?

Vid mögelsanering i krypgrund måste man skydda sig från den annars skadliga vätskan. Halvmask mot mögel (med partikelfilter 3 och ev. även gasfilter) samt tätslutande skyddsglasögon måste användas. Gummihandskar, gummistövlar och ett bra regnställ. Tänk på att ha luvan på regnstället över huvudet. Undvik att applicera vätskan så att denna droppar direkt ner från blindbotten i krypgrunden på dig. Byt filtret utomhus så att du inte andas in ångorna från vätskan. Byt filter om du känner lukt eller smak, filtret är då mättat.

Tvätta all utrustning efter saneringen. Duscha omsorgsfullt. Detta för att minimera risken att få mögelangrepp i huden. Använd halvmask med partikelfilter 3 vid allt arbete i mögelangripen krypgrund. Normalt ska inte mögelangrepp i huden uppträda. Dock finns risk om immunförsvaret är lite försvagat eller om mögelangreppet och typen av mögel i utrymmet är riktigt elakartat.

Uppdaterad 2022-07-05

– Mer frågor och svar kring krypgrund och torpargrund

– Om ventilation braskamin relaterat krypgrund och torpargrund

– Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

– Ytterligare information om krypgrund och torpargrund

– Dränering av krypgrund och torpargrund

– Om flerfamiljshus och bostadsrätt med krypgrund

– Makadam i krypgrund eller torpargrund

– Funderingar om krypgrunder m.m.

– Om rasskydd i krypgrund

– Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund

– Fuktskada i krypgrund vad ska man göra

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 3 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 svar på ”Om byggplast och sanering i krypgrund och torpargrund”

 1. Hej,
  Är det viktigt att plasten i krypgrunden tejpas runt helt huset? Just nu är våran bara tejpad på vissa ställen. Dvs. plasten viker sig inåt lite och jag skulle kunna stoppa ett fimnger in under på vissa ställen, det känns inte som det är rätt gjort.

  • Hej Erica,

   Huvudsaken är att byggplasten läggs omlott med 50 cm överlapp och att plastskikten ligger mot varandra så att markfukt inte så lätt letar sig uppåt. Mot grundmur i krypgrund kan man vika upp och fästa plasten, eller lägga den intill muren. Det går att tynga ned plasten med natursten, tegelsten eller sand så att den ligger mer dikt an mot grundmuren.

   Den stora vinsten ligger i att täcka så stor del av markytan i krypgrund som möjligt. Finns mindre glipor så kommer det visserligen att kunna komma upp fukt där, men i jämförelse med att inte ha någon plast ska det bli väsentlig skillnad.

   När och om man installerar avfuktare kommer plastläggningen att vara viktig. I annat fall måste avfuktaren jobba mer.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

5 (1) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Bilder på typiska angrepp

4.3 (3) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 4.3 / 5. Antal röstande 3 Inga röster än. Bli först med att lägga din

Produktexempel

CDT konsol

CDT avfuktare från Danmark kan väggmonteras om man väljer till väggkonsoler. Med konsolernas hjälp kan dräneringsverkan förbättras där det behövs visst fall på slangen från vattentanken.

Läs mer »

Avfuktare EvoDry 120 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Acetec EvoDry 120 Pro är den näst största sorptionsavfuktaren i Acetecs sortiment.

Kategorin av avfuktare fungerar mycket bra till större och krävande applikationer, även i svalare miljö.

Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+

Filter Acetec Evodry PD

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28,5 x 25,5

Läs mer »

Inlägg