Sök

Senaste nyheter som rör vårt verksamhetsområde

0
(0)

Kompakt fuktmätare och hygrometer till mobiltelefon, 2020-01-22.
Nu har vi breddat utbudet av TFA fuktmätare med en liten mygga som man sätter i hörlursingången på mobiltelefon. Hygrometern mäter fukt och temperatur och man kan samtidigt ta bilder. Dessa kan printas och skickas på sociala medier. TFA Smarthy hygrometer kan fungera som enklare fuktmätare innan husköp och t.ex. på semestern. TFA hygrometer Smarthy till mobiltelefon mäter fukt och temperatur

Torrsugning och inblåsning av material i krypgrund. 2020-01-21.
Återkommande får vi förfrågan om att inspektera krypgrund och torpargrund där det inte går att fysiskt komma in. Visst kan man kika in genom ventilationshål men det ger inte alls en bra helhetsbild och risken för att missa skador av mögel och rötsvamp är stor. För att göra plats kan man låta slamsugningsbil utför torrsugning. Behövs singel eller makadam i krypgrunden kan samma slags lastbil utföra inblåsning av materialet. Efter torrsugningen kan man om behövligt är installera avfuktare på ett effektivare sätt än annars. Krypgrund – Torrsugning av markmaterial och inblåsning av singel

Ytterliggare Master avfuktare, DH 720, 2020-01-17.
Här har vi en avfuktare som imponerar då den i förhållande till åtgången energi ger bra avfuktningsprestanda. DH 720 är lämplig för upp till 80m2 uppvärmt rum. Kondenstekniken som den baseras på ger lägre avfuktning ju kallare omgivningsluften är. Det är bra att tänka på i valet av avfuktare.  Master DH 720 avfuktare kondensavfuktare för varmare rum

Industriell avfuktare Master DH 7160, 2019-12-29.
Vi är nu med och lanserar kvalitativa avfuktare från Italien. Först ut i sortimentet från oss är en kondensavfuktare med mycket hög kapacitet, med upp till i bästa fall 166 liters avfuktning per dygn. Master DH 7160 Avfuktare

Möglet Aspergillus kan bli invasivt under influensa, 2019-12-26.
Tidigare ansågs endast personer med försvagat immunförsvar kunna drabbas av invasivt mögel. Nu omvärderar man den kunskapen, i synnerhet eftersom det visat sig att annars friska barn samt vuxna under influensa kan drabbas av Aspergillom. Mögel i hus kan bli invasivt i lungorna under influensa – Aspergillom

Avfuktare kan spela stor roll i kommande ekonomiskt system, 2019-12-21.
Våra hus är rent generellt inte byggda för att stå mer än 10 till 50 år. Det rimmar illa i förhållande till miljöbesparing och ekonomiska intressen för skattebetalarna och husägarna. En så enkel sak som en avfuktare kan avsevärt förlänga livslängden på husen. Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Mögel i hus tros kunna bli invasivt, 2019-12-15.
Forskare har undersökt patienter som misstänks vara utsatta för mögel i hus. I jämförelse med frisk kontrollgrupp hade mögelhusgruppen både mögel och svampangrepp intestinalt och mögelgifter i urinen. Det är ett resultat som eventuellt kan komma att lösa många frågor och hälsoproblem. Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

Luftföroreningar skadligare än tidigare känt, 2019-12-10.
Flera nyligen utgivna studier beskriver att vanliga luftföroreningar och mögel på olika allvarliga sätt kan skada vår hälsa. När det gäller mögel så kan det fungera förstärkande i relation till andra föroreningar. Reducering av mögel och luftföroreningar räddar hälsa samt liv

Inandning av mögel bevisat skadligt, 2019-12-08.
Vid djurförsök har mögelarten Stachybotrys sporer skadat försöksdjuren bl.a. genom att orsaka inflammation och förändringar i hjärnan. Kognitiva och emotionella nedsättningar blev följden. Inandning av mögel immunaktivering neural kognitiv emotionell störning

Häxsot svärtning i hus, 2019-12-04.
Sedan ett tiotal år tillbaka har det blivit allt vanligare med mörkare ränder och fläckar på golv och tak inomhus. Detta är ett fenomen som sker mer uttalat än längre tids normal svärtning av invändigt byggnadsmaterial. Texanol, en för människan symtomframkallande substans i väggfärg har visat sig vara en av anledningarna. Ytterligare sådan kan vara köldbryggor, bristande ventilation, uppvärmning och överbruk av värmeljus etc. Häxsot inte att förväxla med mögel

Hygrometer med larmsensor, 2019-12-03.
Nu har vi tagit in s.k. dörr och fönstersensor som är kompatibel med TFA WeatherHub för mätning av temperatur och fukt m.m.. Detta medger larm över Internet till mobiltelefon. TFA WeatherHub larmsensor för dörr och fönster

Extremt klimat fukt och mögelskadar hus, 2019-12-01.
Under november månad 2019 har vi upplevt extremt fuktigt klimat. Ett fåtal soltimmar på en månad drabbade vissa orter. Här inleder vi diskussion om hur sådant klimat kan påverka våra oss och vår hälsa, bl.a. genom mögel.
Extremt fuktigt klimat kan mögelskada våra hus

DNA mögeltest manual, 2019-11-24.
Nu har vi presenterat en manual som gäller för DNA mögeltest, hur det ska hanteras när man utför provtagning.
Manual DNA mögeltest samt frågor och svar

DNA mögeltest i sortimentet, 2019-11-18.
Nu kan vi som mögeltest erbjuda samma typ av teknik som kriminaltekniker använder för att spåra brottslingar. LFS DNA mögeltest kan man själv ta i hemmet, genom att dra vår tops över en bestämd yta. Topsen som också kallas svab skickas sedan till laboratorium, vilket sänder en rapport. I kostnaden för DNA mögeltestet ingår vår support.
LFS DNA mögel test analys topstest mögeltest

Hygrometer med fjärrövervakning, 2019-11-15.
Vår samarbetspartner, tyska TFA har lanserat en fin lösning för att fjärrövervaka fukt och temperatur m.m. i hemmet via deras system WeatherHub. Här har vi ett baspaket, en hygrometer med tre sensorer samt WeatherHub som kopplas till Internet och kan avläsas via mobiltelefon var man än befinner sig. TFA Funk Weatherhub hygrometer övervakning via Internet och mobil

Solpaneler på tak fuktpåverkar husets vind, 2019-09-01.
Något som vi kanske är först att varna för är då solpaneler, s.k. solceller installeras på husets tak. Solpanelerna skuggar taket som då blir svalare än annars. Det medför högre fukthalt på vinden varvid mögel kan uppstå.
Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

Ny hygrometer TFA Funk, 2019-06-28
Under många år tillbaka har vi arbetat med Oregon Scientific och deras hygrometrar. Det företaget köptes upp av en fastighetsmagnat och då slutade de tillverka våra välbehövliga fuktmätare. Valet föll istället på en tysk tillverkare och leverantör som vi är nöjda med, t.o.m. nöjdare än den förra. Hygrometer TFA Funk Thermo med tre fjärrsensorer.

Fuktmätning i krypgrund – Tips och råd, 2019-04-08.
Ganska ofta blir vi uppringda från husägare som vill förhöra sig kring sin krypgrund eller torpargrund. En fråga som ställs till uppringaren är om de utfört fuktmätning och vilket resultat det i så fall givit. Slående ofta blir svaret att krypgrunden är torr och fin och att det konstaterats genom att krypa in och titta. Tyvärr räcker det inte att avgöra okulärt. Man måste utföra fuktmätning med instrument för att veta. I annat fall kan man missa kritiska fuktnivåer vilket kan leda till skador av mögel, rötsvamp, hussvamp och lukt. Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

TFA WeatherHub fukt- och temperaturlogger via Internet, 2019-04-04.
Med TFA WeatherHub-Observer kan man enkelt fjärrövervaka, logga samt larma gällande temperatur och relativ fuktighet via Internet. Avläsningen kan kostnadsfritt ske både via dator och mobiltelefon. TFA WeatherHub nätbaserad fukt- och temperaturövervakning

Poolavfuktare Dantherm CDP-T för installation i teknikrum, 2019-03-26.
För diskret installation och avfuktning har Dantherm tagit fram CDP 40T, 50T och 70T vilka lämpar sig bra för att betjäna poolrum och sparum etc. Dessa avfuktare finns nu i vårt sortiment. Avfuktare Dantherm CDP 40T – 50T – 70T för pool och spa

Ny studie finner att barn blir sjuka av fuktskada och mögel, 2019-03-24.
I Kina har man under två år följt drygt 40.000 barn. I en delutredning fastslås att barn som exponerats i hus med fuktskador och mögel uppvisar statistisk överfrekvens av astma, rinit och väsande andning. Ny studie – Fuktskada och mögel orsakar sjukdom hos barn

Mögel i hus är dåligt för gravida kvinnor och deras barn, 2019-03-10.
Mögel ökar infektionsbenägenheten. Infektion har i sin tur nu uppdagats som förorsak till psykisk ohälsa och autism samt andra diagnoser. Gravida kvinnor som får infektion riskerar att deras barn längre fram i livet utvecklar aktuella hälsoeffekter. Mögel i hus förorsakar ohälsa hos gravida kvinnor och barn

Luftrenare och avfuktare mot lukt i pantstation, 2019-02-22.
Säkert har du någon gång noterat att det kan lukta riktigt illa kring pantstation för burkar och flaskor i affärer. Det beror på bakterier, mögel och svamp samt resterna av dryck i det som pantats. Med fotokatalytisk luftrenare och avfuktare går det effektivt att reducera både mikrober och lukter. Luftrenare med fotokatalys och avfuktare mot lukt i pantstation

Ny TFA oförstörande fuktmätare med kula, 2019-02-18.
Med oförstörande fuktmätare slipper man ta hål i ytmaterial för att bilda sig en uppfattning om det kan vara för fuktigt under. Det är perfekt bl.a. i våtutrymmen där man man mäta under våtrumstapet, kakel och klinker. Annat som kan fuktmätas är båtar där man letar efter böldpest samt innerväggar, innertak och golv. TFA oförstörande fuktmätare fuktindikator med kula

FUNtox avslöjar att mat innehåller skadligt mögel, 2019-02-04.
Tidigare har man vid Norska Veterinärinstituet genomfört forskning under projektet MYCOMIX som visar att barn kan få i sig skadliga mängder mögelgift via dagligt intag av föda. Nu har uppföljning och presentation skett, av fynd som tidigare varit okända. Upprepat berättar forskarna att barn är i tydlig riskzon. FUNtox forskning visar på okända skadeeffekter från mögel

Luftrenare för bruk i pumpstation, 2019-01-09.
Vanligt är att det uppstår lukt av svavelväte och andra gasformiga ämnen i samt kring pumphus. Det kan också spridas bakterier upp i själva pumphuset och ut med ventilationen. Här presenterar vi olika luftrenare som är lämpliga att installera i pumphus. Luftrenare mot lukt och bakterier i pumphus och pumpstation

Vi väljer att sponsra projekt mot mobbning, 2019-01-09.
Det finns många guldklimpar att ta del av i samhället, men det finns samtidigt sådant som är mycket tråkigt, kostar samhället miljarder och tyvärr kräver människoliv, många unga sådana. CS CLUB SCHYSST är ett koncept i huvudsak riktat gentemot barn och unga, mot mobbning, främlingsfientlighet, rasism, kriminalitet och droger. LFS – Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB går in som sponsor. LFS sponsrar unga genom CS CLUB SCHYSST mot mobbning

Mögel, infektion, psykisk diagnos och ME/CFS, 2018-12-17.
Stor nyhet inom forskningsvärlden är att infektion nu kan knytas samman med utlösande av psykisk ohälsa samt ME/CFS. Vi vet sedan innan att mögel i hus ökar infektionsbenägenheten hos vissa personer. Därför måste vi lägga till en fastare pusselbit än tidigare, till sjuka hus-forskningen som redan är gjord. Mögel i hus knyts till infektioner psykiska diagnoser ME/CFS

Test av våra luftrenare, 2018-12-10.
Viktigast för oss är att luftrenarna fungerar i praktiken, ute hos dig som inhandlat en AirSteril. Dock är det av intresse att förankra de goda upplevda resultaten med mer än test i fält. Detta har gjorts gällande AirSteril, som vänt sig till ackrediterade testinstitut och fått mycket goda laboratorietestsvar tillbaka. Ett urval av dessa tester kan som referens hämtas via denna sidan: Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Artikel om mögelhund, 2018-11-30.
Denna artikel har varit påtänkt under lång tid, inte minst då det debatterats huruvida hundar kan användas eller ej för att på säkert sätt spåra mögel i hus. Här ger vi vår syn på saken, tillsammans med lite därtill hörande information. Mögelhund är tränad för att spåra mögel i hus

Bilder från Woods avfuktarfabrik, 2018-11-29.
När Woods valde att hämta in tillverkningen från Kanada till Sverige gjordes stora vinster. Avfuktarna miljöanpassades och vässades kvalitetsmässigt till. Då vi strävar efter att leverera avfuktare främst från vårt närområde passade detta ypperligt. Vi levererar och installerar nu flera av Woods avfuktare tillverkade i Elektrolux tidigare lokaler i Mariestad. Woods avfuktare i LFS avfuktarutbud – Energisnål avfuktning

Test av avfuktare behöver förbättras, 2018-11-26.
Här tar vi upp allvarliga brister och kompletterande information gällande de tester av avfuktare som än så länge genomförts i Sverige. Test av avfuktare – Fullständiga och djupgående tester saknas

Ny större avfuktare Woods SW59FX, 2018-11-14.
Med betoning på större menas inte de fysiska måtten gällande avfuktare Woods SW59FX. Vi syftar här till avfuktningskapacitet, där enheten i för kondenstekniken allra gynnsammaste förhållanden kan forcera bort hela 41 Liter vatten per dygn. Används avfuktaren rätt, d.v.s. i varmare rum som tvättstuga, torkrum, lager, källare, garage etc. Så kan man räkna med utrymmeskapacitet om upp till maximalt 260m2. Avfuktare Woods SW59FX med hög avfuktningskapacitet

Installation av Corroventa CTR 300TT2 i krypgrund, 2018-11-10.
Då var det dags att presentera fler installationsanvisningar för dig som är intresserad av att utföra avfuktareinstallationen själv eller vill veta hur vi går tillväga. Fuktsäkring och luktsäkring av krypgrund är viktigt att utföra adekvat. Installation av avfuktare Corroventa CTR 300TT2 i krypgrund

Mögelskada, vad göra med kläder och möbler m.m., 2018-10-26.
Frekvent inkommande fråga är hur man ska göra då mögelskada kontaminerat boendemiljön och i princip allt som finns där, såsom kläder, möbler, elektronik, invändigt byggnadsmaterial o.s.v.. Här ger vi svar. Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Luftrenare för infällning i system för ventilation, 2018-10-23.
Ytterligare luftrenare i serien AirSteril presenteras. AirSteril In-Duct kan snabbt och enkelt fällas in i system för ventilation och motverka olika föroreningar samt uppbyggnad av mikrober i hela rörsystemet. Luftrenare AirSteril In-Duct för infällning i ventilation

Specialanpassade avfuktare för pool och spa, 2018-10-19.
Danska Dantherm har siktat och nått högt gällande olika specialanpassade avfuktare, t.ex. CDP 40 – 50 – 70 för pool och spa. Nu kan vi leverera de senaste avfuktaremodellerna. Avfuktare CDP 40 – 50 – 70 poolavfuktare spaavfuktare

Nya avfuktare i sortimentet, 2018-10-16.
För offentliga miljöer med flera applikationsområden passar Dantherm avfuktare i modellserien CDF bra. Här presenterar vi CDF 40, 50 och 70, vilka kan hängas mot vägg eller ställas på benstöd. Dantherm CDF 40 – 50 – 70 Avfuktare

Vilseledande marknadsföring om ozon förekommer, 2018-10-09.
Vi vill uppmärksamma gällande vilseledande marknadsföring kring ozon, luftrenare och ozonaggregat. Den reklam som från ett företag utges, stämmer inte på långa vägar med verkligheten rörande hur effektivt ozon är emot lukt och mögel. Risken att som konsument bli lurad är tyvärr stor. Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Ny avfuktare, Acetec EvoDry 180 Pro, 2018-10-03.
Avfuktare EvoDry 180 Pro är nuvarande flaggskepp i Acetecs avfuktaresortiment. Hela 187 Liter avfuktningskapacitet per dygn och flertalet fördelar, gör aggregatet förmånligt och lätthanterat. Avfuktare Acetec EvoDry 180 Pro

Kan koppling från avfuktare ske till ventilation, 2018-09-30.
Fråga har vid ett antal tillfällen inkommit om man kan koppla sin avfuktare till ventilation och FTX-aggregat för värmeåtervinning. Vi har både avrått från och löst sådan inkoppling. Svaret blir att omständigheterna och valet av avfuktare får styra om det är lämpligt. Ytterligare svar ges här. Kan avfuktare kopplas till ventilation – värmeåtervinning FTX

Ny större avfuktare i sortimentet, 2018-09-26.
Acetec EvoDry 120 Pro är en större typ av sorptionsavfuktare med tillverkning i Sverige. Avfuktaren lämpar sig väl till mer krävande krypgrund, vind, lager, kyllager, kylrum, frysrum m.fl. svalare och fuktiga miljöer. Avfuktare Acetec EvoDry 120 Pro

Avfuktare och Luftrenare för kylrum, 2018-09-20.
Vi har alltmer börjat leverera lösningar till olika företag och hobbyverksamheter. Ett specialområde är avfuktare och luftrenare i kombination till olika typer av kylrum. Ofta kan det vid förvaring och hängmörning av kött inte avfuktas för mycket. Samtidigt uppstår det lättare för fuktigt klimat i ett svalare rum som uteluftsventileras. Då kan det lätt uppkomma mögel, bakterier och avvikande lukt. Här presenteras ett säkert produkturval. Avfuktare och luftrenare för kylrum kyllager slaktrum

Fuktlogger och Temperaturlogger TFA LOG20, 2018-09-10.
TFA LOG20 kan övervakas på plats då den har display. Enheten är tillverkad och kvalitetstestad i Tyskland. Då man loggat en period går det att koppla enheten till dator via USB-kabel och på så sätt avläsa loggningsvärdena. TFA LOG20 Temperaturlogger och Fuktlogger med display

Ny produkt – Fuktlogger TFA LOG32 TH, 2018-09-06.
TFA LOG32 TH är en liten, lättanvänd fuktlogger som mäter temperatur, fukt och räknar ut daggpunktstemperaturen. Efter önskat antal loggningar och dygn sätts enheten i datorns USB-port. Loggningarna som gjorts presenteras via PDF-fil. Klimatlogger och Fuktlogger TFA LOG32 TH

Kondens är vanligt i krypgrund, 2018-08-26.
För dig som tänkt köpa hus med krypgrund eller vill inspektera ditt hus på bästa sätt, läs här mer om fuktförhållandena i krypgrunder, vilka kan medföra kondens. Krypgrund med kondens och hög luftfuktighet

Lukt från färg för inomhusbruk, 2018-08-22.
Vissa fabrikat av färg, s.k. väggfärg för bruk inomhus, medför såväl lukt som hälsoeffekter. Har man väl påfört färgen kan det vara svårt att bli kvitt problemet utan ordentlig luktsanering. Lukt från färg, väggfärg inomhus och hälsoeffekter

Vitmögel i hus kan vara svårt att upptäcka, 2018-07-22.
Precis som svartmögel har vita mögelvarianter fått populärnamn utefter dess färg. Vitmögel har lite lägre tillväxtkrav gällande fukt än vissa andra mögelarter och är därmed i regel först på plats att börja växa. I denna artikel har vi lagt en rad foton och visar på varierande allvarliga angrepp i krypgrund, källare och på vind. Vanligt inkommande fråga är om vitmögel kan vara hälsovådligt. Svaret på den frågan är ja, vilket vi kort motiverar och hänvisar till varför. Vitmögel – Det i regel första mögel som drabbar huset

Smålands ryttare ställdes till svars för husröta, 2018-07-17.
Nu slår vi återigen samman släktforskning med forskning om mögel, rötsvamp och hälsoeffekter i hus. Allt mer visar att man för hundratals till tusentals år sedan kände till att mögel och s.k. husröta inte var bra. I denna artikeln beskrivs att Smålands ryttare kunde bli ställda till svars om de lät rötsvamp gå i torpet de tilldelats. Husröta och mögel var inte bra för Smålands Ryttare

Hur mår våra krypgrunder i sommarvärmen?, 2018-07-03.
Hög sommartemperatur och lite nederbörd kan vara postitivt gällande klimatet i krypgrund. Dock kan man på förhand utan inspektion och fuktmätning inte säga om krypgrunden trots väderförhållandet klarar sig utan avfuktare. Är sommaren 2018 gynnsam för krypgrund – Behövs avfuktare

Diagnos och behandling av mögel och sjuka hus, 2018-05-29.
Ibland händer det, precis som nu. Två mycket kunniga organisationer har under loppet av någon vecka givit ut varsitt dokument som inbegriper diagnos och behandling av toxiner, mögel och sjuka hus. Dessa dokumenten är sammanslagna att se som väldigt viktiga och bör nå så många personer och yrkesutövanden som möjligt, för förståelse och förändring. Diagnos och behandling gällande mögel toxiner sjuka hus

Krypgrund – Grundmur av lättklinker som vittrar, 2018-05-11.
Under senare delen av 70-talet tillverkades block av lättklinker innehållande för hög koncentration av svavelföreningar. Vid påverkan av fukt kan reaktion ske varvid lättklinkerblocken börjar vittra och falla sönder. Detta fenomenet är vanligast förekommande i grundmur till krypgrund. Krypgrund med grundmur av lättklinker som vittrar sönder

Cellulosaisolering kan börja lukta ammoniak, 2018-04-26.
Cellulosasiolering, träfiberisolering och lösullsisolering som behandlats emot brand med vissa typer av ammoniumsulfat, kan vid fuktpåverkan utlösa lukt av ammoniak. Lukten har i vissa fall letat sig in inomhus och hos de boende påverkat hälsotillståndet. Lukt av ammoniak från cellulosaisolering med ammoniumsulfat

Mögel i hus kan leda till miljöintolerans, 2018-04-24.
Miljöintolerans, d.v.s. överkänslighet eller hyperreaktivitet emot olika lukter likt parfymer etc. ökar. En sjukdomsutlösande faktor kan vara att exponeras för mögel i hus. Miljöintoleransen kan bli kronisk och hos vissa individer väldigt handikappande. Nu finns så pass mycket evidens och forskning att mögelskador i hus inte längre kan förringas. Mögel i hus ger miljöintolerans hyperreaktivitet AHR SHR

Kan lukt kvarstå efter åtgärder i krypgrund? 2018-04-02
Här sker komplettering och förtydligande av den information vi ger då det gäller lukt i krypgrund, installation av avfuktare och undertrycksfläkt, kontra lukt uppe i huset. Lukt kan vara lurigt och det är lätt att missuppfatta vad som egentligen händer och gäller. Lukt i hus och krypgrund efter installation av avfuktare

Ozonaggregat med fotokatalys för soprum etc., 2018-03-29.
Vi har i sortimentet fullt anpassningsbara ozonaggregat med fotokatalys, för t.ex. soprum, återvinningsstation och källsorteringsstation. Med fotokatalys kan man undgå flera negativa effekter, likt för hög koncentration av ozon i luften och utsläpp av kväveoxid. Ozon ozonaggregat i soprum källsortering återvinningsstation

Installation av vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+, 2018-03-14.
Vi har länge tittat på säkra lösningar för att avfukta vind. Det totalt sett tryggaste valet vi kommit fram till är Vindsavfuktare Acetec EvoDry PD+. Läs mer om hur man på bästa sätt installerar denna köldtåliga avfuktare i husets vind. Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation

Nytt ventilationsaggregat VL-50 Miniventilation, 2018-03-08.
VL-50 från Mitsubishi går under benämning Miniventilation. Ventilationsaggregatet ger upp till 85% värmeåtervinning trots sin ringa storlek och enkla installation där det endast krävs ett hål ut genom väggen i betjänat rum. VL-50 kan vara en riktig vinnare om man önskar förbättrad inomhusmiljö i rum upp till 40m2 golvyta. Miniventilation VL50 VL-50S2-E ventilationsaggregat Mitsubishi

Husägare är ofta omedvetna om fukt och mögel på vind, 2018-03-07.
2004 gick larmet om att krypgrunder ofta är fukt- och mögelskadade. 14 år senare har det konstigt nog inte informerats ordentligt om att samma problem föreligger i väldigt många vindar. Vid inspektioner av vind ser vi vanligen att det förekommer mer eller mindre mögelpåväxt. Det är inte så konstigt med det klimat vi har samt det sätt som hus idag konstrueras på, med tjockare typ av isolering i vindsbjälklagen. Rätt typ av vindsavfuktare kan förebygga annars kostsamma saneringsåtgärder. Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna

Energibesparande lösning för krypgrund med lukt eller radon, 2018-02-27.
En vanlig fråga och lätt oro när kund tar kontakt med oss är energifrågan rörande avfuktare för krypgrund, s.k. krypgrundsavfuktare. Frågan gäller även andra till avfuktaren kompletterande system likt undertrycksfläkt. Till att börja med brukar vi säga att avfuktaren är den enda försäkringen som går att få gällande fuktproblem i krypgrund. Efter installation når man ofta högre isolervärde i golvbjälklagets isolering, medföljande högre temperatur och bättre komfort mot golven inomhus. Vi nöjer oss inte där, utan har tagit fram en flexiblare och energisnålare metod för serieinstallation mellan Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD+ och LFS Undertrycksfläkt. Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

GIHN avslöjar historien kring mörkandet av mögel och sjuka hus, 2018-02-20.
GIHN står för Global Indoor Health Network. De är baserade som icke vinstdrivande frivilligorganisation i USA. GIHN har mycket stor kompetens inom området Mögel och Sjuka Hus. De skrev i september samman ett dokument om nejsägare och förnekare, vilket avslöjar historien kring mörkandet av sjuka hus och mögel som patogen. Vi har fått lov att översätta deras dokument, som på ett mycket bra sätt smälter samman med det vi tidigare skrivit och det vi upplever här i Sverige i frågan. Stort avslöjande – historiken mörkandet av mögel sjuka hus

Ytterligare koppling mellan mögel och cancer, 2018-02-09.
Antabus, medicin för alkoholavvänjning, med dess verksamma beståndsdel Disulfiram, har visat sig högst potent mot så gott som alla sorters cancer och även mot mögel och svamp. Disulfiram kan också användas för att motverka cancers och mögels resistens mot olika mediciner. Kan man få cancer av mögel i hus? Antabus verksamt både mot cancer, svamp och mögel

Nu gör vi det, lägger ut artikel om samhällsfel och sjuka hus, 2018-01-18.
Det känns väldigt välbehövligt relaterat den kunskapsbank som vi skapat genom kontakter, forskning och fältarbete, att gå ut med samlad kunskap kring hur erbarmligt samhället hanterar mögel och sjuka hus i övrigt. Korruptionen kring mögel i hus – Nu blåser vi locket

Mögel anses som hälsofara, brist på samsyn hindrar vårdinsatser, 2017-12-18.
Finländska forskare har gjort mycket för att få fram att mögel i hus skadar hälsan och orsakar sjukdom. Kunskapen nådde så långt att en dedikerad poliklink var på gång att startas. Brist på samsyn gör att den i femte minuten läggs ned. Här ser vi tydligt att samhället inte vill att problemen med mögel i hus och vidare vårdinsatser i dagsläget ska lyftas. 27 år senare, forskning om mögel kommer ikapp sanningen

Vindsavfuktare med styrd ventilation är inte det bästa, 2017-12-07.
I takt med energitänk och ökande problem med mögelskada på vind, har olika parter tagit fram lösningar för klimatstyrd ventilation av vindsutrymmen. Troligen har teori, välmening och vinstsyfte gått före praktisk funktion och säkerhet, för vi upptäcker nu allt fler vindar där vindsavfuktningen inte fungerar så som tänkt. Det har i vissa fall ställt till ordentliga skador av mögel. Samma sak rapporteras in till oss av andra inom saneringsbranschen. Varning för styrd ventilation på vind – Vindsavfuktare

Kortison kan orsaka mer mögel i kroppen, 2017-11-16.
Då vi sammanställer fakta från olika håll bör det stå klart att behandling emot inflammation, med olika kortisonpreparat, kan ställa till med stor oreda i kroppen. Kortisonet dämpar immunförsvaret men tar inte död på möglet som kan vara underliggande orsak. När immunförsvarsfunktionerna avtar kan det livsfarliga möglet tillväxa och spridas. Behandling med kortison ökar invasivt livsfarligt mögel

Ytterligare ny avfuktare Acetec EvoDry RD, 2017-10-03.
För att möta lite större konsumentbehov av avfuktning, såsom i större krypgrund, vind, källare etc. har Acetec tagit fram en ny modell kallad Avfuktare Acetec EvoDry RD

Avfuktare EvoDry PD+ med unikt brandskydd, 2017-08-09.
I samarbete med Acetec har vi låtit programmera in ett högtemperaturskydd i avfuktare EvoDry PD, som därför fått namnet PD+. Skyddet avaktiverar avfuktaren om brand, medförande temperaturökning, skulle starta i det utrymme som betjänas av avfuktaren. Acetec EvoDry PD+ avfuktare med LFS unika brandtermostat

Elöverkänslighet misstänks kunna bero på mögel i hus, 2017-08-01.
Det är nu dags att börja knyta samman säcken gällande hur mögel i hus kan skada, vilka hälsoeffekterna blir. Idag vet vi att symtomen till en början vid exponering kan vara lindrigare, för att vid längre exponeringstid utvecklas till allvarligt handikappande sjukdomsbild. Hypersensitivitet kan utvecklas, inte bara emot mögel, utan också emot olika lukter och elektromagnetiska fält. Här en snabb överblick om mögel och elöverkänslighet. Mögel i hus misstänks förorsaka EHS – Elöverkänslighet

Ny och viktig forskning om mykotoxin – mögelgift i hus, 2017-06-26.
2007 startades genom Lunds Universitet ett slags paradigmskifte, då man där kom på att mögelgift även kallat mykotoxin var långt vanligare i hus än tidigare trott. Nu har fransk forskning påvisat att mykotoxin från mögel lätt blir luftburet som aerolsol, via sporer, små fragment av mögel och vidare via fragment av byggnadsmaterial. Fransmännen säger att deras fynd är viktigt ifråga studier som framöver ämnar ta reda på vad i fukt- och mögelskadade hus som gör att personer far illa och blir sjuka. Mögelgift – Mykotoxin blir lätt luftburet som aerosol i hus

Risker med oxidativ saneringsvätska, varning utfärdas, 2017-06-16.
Vi tittar kontinuerligt på säkerhetsaspekter gällande fuktskador och mögel i hus, kontra de risker som finns. Idag presenteras artikel som ger viss varning för användandet av oxidativ saneringsvätska. Varning för oxidativ saneringsvätska utan rätt avfuktare

Nytt forskningsbegrepp, DMHS, rörande sjuka hus, 2017-06-05.
Äntligen börjar det inom EU gro en vilja att komma framåt ifråga sjukdomar som allt oftare ses som överrepresenterade i sjuka hus, d.v.s. hus med fuktskada, mögel, bakterier och kemiska emissioner. Tyvärr kommer informationen om DMHS – Dampness and Mold Hypersensitive Syndrome inte från samhället, utan istället från forskare som i stort sett bannlyses från etablissemangets kretsar. Denna typ av bannlysning har setts många gånger innan, t.ex. gällande hälsofaran med rökning och asbest. Vi vet vilka som fick rätt och nu kommer att få rätt. Samhället måste någon gång ge med sig. DMHS – Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome – Mögel

Filter till avfuktare Corroventa CTR 300TT2, 2017-06-01.
Har man inte filter hemma så är det vanligt att filterbytet i avfuktaren skjuts på framtiden. Det kan inverka negativt på avfuktarfunktionen och sekundärt innebära att det betjänade utrymmet såsom t.ex. krypgrund och vind inte säkerställs från fuktskador. Vi lagerför filter till Corroventa CTR 300TT2.

Finsk forskning om mögel i hus som orsakar sjukdom är framträdande, 2017-05-26.
Bevisen börjar ansamlas gällande att mögel i hus får allvarliga följder. Här berättar två forskare från Finland att mögelexponering etc. kan leda till såväl astma, neurologiska problem, allergier, cancer och döden. Vi har här översatt deras forskningsrapport till svenska i enlighet med Licens Creative Commons (CC BY).
Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS.

Utnyttjande av jordkyla för ventilation leder till mögel i hus, 2017-05-19.
Ibland får vi frågor kring ventilation via markslinga där man nyttjar jordkyla för ett svalare inomhusklimat. Frågorna brukar vara hur man bygger upp sådant system och hur man håller det rent. Tyvärr vill vi med facit i hand avråda från denna typ av ventilation då det medför mögel och bakterier som ventileras i huset. Jordkyla och ventilation genom markslinga ger mögel.

Testosteronbrist ger ökad känslighet för mögel, 2017-05-12.
Forskare har funnit att testosteron reglerar delar av immunförsvaret att inte överreagera på exponering av mögel. ILC – Lymfoida celler agerar enkelt beskrivet lugnare när testosteronhalten är högre. Idag utsätts vi för sådan påverkan att testosteronbildningen avtar. Det ger följdverkan i att immunförsvaret reagerar mer på mögelstimuli och symtombilden ökar, bl.a. med inflammation, astma och allergier. Testosteron skyddar mot mögel, astma och allergi.

Mögel i luftsolfångare och solventilator, 2017-05-05.
Ibland känns information svår att ge gällande mögel och olika riskfaktorer för mögeltillväxt samt därtill hörande hälsorisker. Här har vi ett sådant läge. Vår förhoppning är att kunskapen i sig blir vidareutvecklande. Det är nämligen så att en relativt populär solfångare kallad luftsolfångare eller solventilator medför risk för tillväxt av mögel och mögelspridning in i hus. Regelbunden kontroll, rengöring och avfuktande åtgärder av aggregaten kan krävas för att motverka vidare problem. Varning för mögel i luftsolfångare och solventilator.

Filter till avfuktare, 2017-04-11.
För att hålla lång livslängd på sin Acetec avfuktare och se till att den avfuktar som den ska, bör filter bytas två gånger per år. Finns inte filter hemma så kanske filterbytet drar ut på tiden. Passa på att till förmånliga priser införskaffa filter till Acetec EvoDry PD. Filter till avfuktare EvoDry PD från Acetec

Kan mögel och klorfenoler ge akut toxiska effekter?, 2017-04-03.
Vissa inomhusklimatforskare påstår att mögel och klorfenoler i hus är oskadligt då det inte kan ge akut toxiska effekter. Med liggande kunskap får vi inte deras rön att stämma då även kroniskt toxiska effekter, allergena samt inflammativa etc. effekter också måste invärderas. Akut toxisk effekt – Sjuka hus – mögel och klorfenoler

Ny proffsavfuktare i sortimentet, EvoDry 30 Pro, 2017-03-23.
Acetec i Älvsbyn har nu arbetat vidare med sitt professionella sortiment av avfuktare under varunamn EvoDry. EvoDry 30 Pro har flera installationstekniska fördelar såsom justerbara EC fläktar och möjlighet att tillkoppla kondensenhet för direkt kondensation av fukten som avfuktaren fångar upp. Läs mer om Avfuktare sorptionsavfuktare Acetec EvoDry 30 Pro

Toxiska klorfenoler i hus från industri och mögel, 2017-03-06.
Efter allmänna uppdateringar och annat spännande är det nu dags att fortsätta presentationen av forsknings- och informationsarbetet kring sjuka hus, mögel och klorfenoler. Även om nya artiklar inte läggs ut på ett tag så innebär det inte att vi stannar upp. Forskningen fortskrider hela tiden. Det finns ett välmatat förråd att hämta ur även om fullständiga svar ännu inte kan ges. Denna artikel handlar om högtoxiska ämnen kallade klorfenoler. Sådana har tillverkats av människan och använts i mängd vid husbyggnation. Samtidigt kan mögel såsom Penicillium och Aspergillus också tillverka en viss klorfenol. Det innebär att vi potentiellt kan vara “dubbelexponerade” och utsatta för toxisk skada kanske så allvarligt som ledande till cancer. Mögelgiftet Ochratoxin innehåller naturlig toxisk klorfenol

Mögel och fuktskadade hus ger astma hos barn och vuxna, 2016-12-28.
Nu är det i stort sett slut på diskussionen om mögel och fuktskador leder, eller inte leder till högre frekvens av astma, rinit och luftvägsinfektioner hos barn och vuxna. I december månad har två svenska studier underliggande projekten BAMSE och BETSI färdigställts. Båda föreslår att risken avsevärt ökar då man vistas i fuktskademiljö. Både barn och vuxna får astma av fuktskador och mögel

Mögel resistent mot mediciner allt större hot, 2016-12-26.
Mögel har tack vare bruk av vissa sorters bekämpningsmedel och mediciner blivit resistent. De vanliga mediciner som kallas antimykotika är allt oftare verkningslösa. Möglet finns på våra åkrar, i luften och i våra hus. Här diskuterar vi inledande vidden av problematiken. Livshotande medicin-azol-resistent mögel i natur och hus

Hur allergi och allergener kan reduceras via luftrenare AirSteril, 2016-12-20.
Det går via AirSteril luftrenare både förebygga och minska allergi som beror på luftburna föroreningar likt proteiner och adjuvanter som förstärker eller utlöser allergin. Här beskriver vi inledande hur AirSteril fungerar emot vissa aktuella volatila ämnen och partiklar som är aktuella. Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril

Ventilation via friskluftsventiler från Fresh förbättrar inomhusmiljön, 2016-12-07.
Vi har nu tagit in friskluftsventiler även kallade väggventiler i sortimentet. I många hus är det bristfällig ventilation. Det kan relativt enkelt bättras på genom Fresh TL80F-dBS som är ljudisolerad samt genom TL100DE, vilka båda är genomtänka och ej så skrymmande på väggen i rummen där friskluftsventil behövs. Som komplement om man inte har ordentlig badrumsfläkt i våtutrymmena rekommenderar vi Fresh Intellivent.
Friskluftsventil Fresh TL80F-dBS och TL100DE Väggventil

Bevis för att lukt från mögel är toxiskt stärks, 2016-11-29.
Allmänt ses ännu inte lukt från mögel som hälsoproblem. Det kan efter senaste forskningsstudier komma att ändras. Joan W. Bennett, forskaren med svenska anor, har egen erfarenhet av att mögelhus inverkar negativt och har därför i omgångar studerat MVOC, flyktiga kolväten som bildas av mögelangrepp i hus. MVOC – Lukt från mögel bör klassas som toxisk

Avfuktare fungerar delvis som luftrenare genom avfuktningsrening, 2016-11-24.
Något mindre känt är att avfuktare inte bara får bort fukt från luften utan också olika föroreningar som är bundna till vattenmolekylerna som svävar runt. Bruttoeffekten som avfuktning ger är därmed högre än vad man initialt ser. Det är inte bara vatten som samlas i avfuktarens kärl eller blåses ut från sorptionsavfuktarens våtgasflöde i t.ex. krypgrund eller vind. Det är även föroreningar såsom emissioner från byggnadsmaterial, sekundärämnen från mögel och bakterier etc. Vi kallar detta avfuktningsrening. Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening

Projektet MYCOMIX avslöjar att mögelgift är farligt för barn, 2016-10-25.
MYCOMIX, ett projekt som utvärderade om barn riskerar att fara illa av att äta mat med mögelgift, avslöjar ny kunskap att riskerna är större än tidigare befarat. Mögelgift kan ges både från mat, dryck, uteluft och luften i hus som är mögelskadade. Dessa faktorer tillsammans är allvarligt för barnens hälsa. MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat

Installation och installationsanvisningar Acetec EvoDry PD, 2016-10-22.
Acetec lanserade sin nya avfuktare EvoDry PD med lite kort framförhållning. Vi har därför pö om pö uppdaterat och kompletterat avfuktarinformationen. Denna gång läggs anvisningar om installation i krypgrund ut via sidan: Installation av avfuktare Acetec EvoDry PD i krypgrund

Bruk av klorfenoler i hus var byggnorm, 2016-10-11.
Redan i mitten av 60-talet visste man att träskyddsmedel innehållande klorfenoler orsakade lukt i hus. Ändå var det byggnorm att träskyddsbehandla med klorfenolinehållande vätskor. SP Statens Provningsanstalt godkände ett flertal olika träskyddsprodukter. Klorfenoler i hus godkändes av SP Statens Provningsanstalt

Tillbehör till avfuktare EvoDry PD från Acetec, 2016-09-25
Nyheten Acetec EvoDry PD kräver för bästa och energisnålaste avfuktning att man ansluter torrluftsslangar till dess torrluftsutblås. Här finns allt som behövs, direkt från vårt lager. Tillbehör till avfuktare Acetec EvoDry PD

Mögel kan vara långt värre för högkänsliga personer, 2016-09-20.
För några år sedan började main stream media här i Sverige skriva om personlighetstypen som kallas HSP High Sensitive Person. Här flaggar vi för att denna personlighetstyp som utgörs av ca. 15-20% av befolkningen kan vara känsligare för mögel och det man kallar sjuka hus. Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel

Kontroll av avfuktare EvoDry PD, 2016-09-15.
Från företagsstarten har vi alltid varit inriktade på att ge så mycket Gör Det Själv information som möjligt. Den strävan följer vi här upp genom att ge en unik kontroll- och felsökningsgenomgång av från Acetec senaste utgiven avfuktare EvoDry PD. Kontroll gällande EvoDry PD avfuktare från Acetec

Manual gällande Acetec EvoDry PD avfuktare, 2016-09-12.
Det är alltid kul med nya innovativa och professionella produkter i sortimentet. Initialt blir det lite mer att göra och vi ämnar kontinuerligt lägga ut information om Acetec EvoDry PD avfuktare. Här en snabb genomgång och sammanfattning av den medföljande manualen. Manual gällande Acetec EvoDry PD avfuktare

Nyhet hösten 2016, Acetec EvoDry PD avfuktare, 2016-08-26.
Acetec gör en rockad och slår samman sina tre avfuktare i serien PD till en och samma EvoDry PD. Avfuktningskapaciteten är mycket hög och avfuktaren är i grundutförande utrustad med fjärrstyrningen PDC-03 samt miljösmart hygrostat. Avfuktare Acetec EvoDry PD – med fjärrkontroll

Fungicider och herbicider skapar resistent mögel, 2016-07-12.
Människan har genom användande av olika kemiska bekämpningsmedel, t.ex. Benomyl och Glyfosat skapat okontrollerbart problem med mögel i mat, dryck och luften vi andas. Resistens har utvecklats vilket också lett till att vissa viktiga mediciner inte längre fungerar så bra. Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa

CleanZip för avhjälpande behandling av byggnadsmaterial, 2016-06-21.
CleanZip Desinfektion är vänligare för hälsan men styggare emot mögel och bakterier. Detta nyttjar vi för avhjälpande behandling av byggnadsmaterial såväl i källare, vind och krypgrund som inne i huset. Namnet CleanZip är varumärkesansökt. CleanZip Desinfektion – Behandling mot mögel och bakterier

Avfuktare KCC-40AU med hög avfuktningskapacitet, 2016-06-16.
Med förhållandevis låg inköpskostnad i förhållande till kvalitet och riktigt hög avfuktningskapacitet är den kommersiella avfuktaren KCC-40AU att rekommendera till lite större uppvärmda rum eller källare där man vill uppnå förhållande av lägre relativ fuktighet.

På pollen finns även bakterier och mögel. Allergi ökar. 2016-06-15.
Mögel och bakterier med dess giftiga och allergena ämnen finns på pollen som vi andas in. Dessa substanser ökat tillsammans vår benägenhet att drabbas av allergi som mögelallergi och pollenallergi, såväl som andra inflammativa tillstånd. Pollen bär mögel och bakterier – ger allergi mögelallergi

Vi utför service och reparation av avfuktare, 2016-06-10.
Förfrågningar gällande reparation eller service för rätt underhåll av avfuktare ökar. Vi har nu lagt ut en inledande informationssida om våra tjänster i sak.
LFS – Service och reparation av avfuktare

Sverige är i undantagstillstånd gällande sjuka hus, 2016-05-26.
Det har gått årtionden med varierande kraftiga fuktskador i skolor. Trots Miljöbalkens tydliga krav om att verksamhet inte får bedrivas där barn och vuxna kan fara illa så drivs skolorna med samhällets goda minne vidare. Detta grundar sig i bristande budget, politisk ovilja, okunskap och personalbrist. Vi har nu bevis på att det handlar om pengar och korruption. Varning för Sveriges undantagstillstånd gällande sjuka hus

Hygrometer med klimatloggning via trådlöst USB till dator, 2016-05-10.
Via Tyskland och Schweitz presenterar vi nu en fullfjädrad klimatlogger och hygrometer. TFA Klimatlogger kan lägga 50.000 mätningar i minnet och det trådlösa systemet med upp till åtta klimatsensorer och en mottagande USB-sticka löser mätvärdesloggningen in i datorn helt utan sladdar. Perfekt för husets riskkonstruktioner som vind eller krypgrund samt många andra applikationer.
Klimatlogger och hygrometer med trådlös USB dataöverföring

Är mögel på Strömbackaskolan orsak till cancer, 2016-04-29.
På Strömbackaskolan har fler fall av cancer än genomsnittet setts efter brand och fuktskada med konstaterat svartmögel i byggnadskonstruktionen. djupgående utredning nekas lärarna och eleverna har inte fått genomgå undersökning.
Cancer relaterat mögel utreds inte Strömbackaskolan Piteå

Ny avfuktare – Acetec EvoDry 60 Pro, 2016-04-20.
Ny professionell avfuktare har sett dagens ljus. Acetec har tidigare saknat avfuktningsaggregat för extra krävande behov. Deras nya EvoDry Pro-serie ändrar på detta. Först ut är avfuktarmodell 60 Pro. Avfuktare Acetec EvoDry 60 Pro – Effektiv fuktkontroll

Avfuktare från Acetec har fått nya produktnamnet EvoDry, 2016-04-15.
Acetec och deras produktion växer kontinuerligt. De har införskaffat egna plåtbearbetningsmaskiner och tagit hem tillverkningen till egna lokaler i Älvsbyn. Utbudet gällande avfuktare har både finslipats och utökats. EvoDry är det nya produktnamnet för avfuktare från Acetec. EvoDry – Acetec avfuktare har fått nytt produktnamn

Ny badrumsfläkt från Fresh, Intellivent 2.0, 2016-04-14.
Nu har vi den nya Intellivent 2.0 från Fresh i Gemla på lager. Badrumsfläkten som snabbt blivit lite av en favorit hos de som redan inhandlat. Den är extremt tystgående, energisnål och innovativ genom många olika styrningsalternativ.
Fresh Intellivent 2.0 – En professionell badrumsfläkt

Mögel i krypgrund transporteras till inomhusmiljö, 2016-04-11
På förfrågan stärker vi med vetenskapligt baserade referenser vår information om att mögel i krypgrund kan komma upp i inomhusmiljön och där bli tydlig hälsorisk. Krypgrund kontaminerar inomhusmiljö – mögel och bakterier

Mögelexponering i tidiga barnaår kan ge eksem och dermatit, 2016-03-23.
Då små barn exponeras för mögel som finns i fuktskadade hus ses överfrekvens av eksem och dermatit. Hudproblemen kan utvecklas lite senare i livet och bli persistenta, d.v.s. stadigvarande. Mögel i hus kan ge eksem och atopisk dermatit

Uppföljning spåret från mögel till Alzheimer, 2016-02-23.
Intressant och ny kunskap har kommit ut från ett Universitet i USA. Alzheimer typ 3 har potential av utlösas via till exempel inanding av mögelgift. Inandning av mögelgift kan leda till Alzheimer typ 3

Nyhet – Avfuktare EvoDry 6H från Acetec, 2016-02-16.
För att täcka upp ett behovsmässigt mellansegment där avfuktare från Acetec tidigare saknades har EvoDry 6H som är en sorptionsavfuktare tagits fram.
Avfuktare Acetec EvoDry 6H Sorptionsavfuktare

Radon, gammastrålning får mögel att växa, avge mögelgift, 2016-02-10.
Radon i hus är uppmärksammat och reglerat vid nybyggnation samt i offentliga byggnader och hyreslägenheter. Någon som inte informerats om så tydligt är radonets och gammastrålningens potentiella förmåga att få mögel att växa mer samt avge mer mögelgift. Vilket är det egentligen som orsakar cancer såsom lungcancer? Är det mögel, strålningen eller en kombination? Radon Gammastrålning ökar mögel mögelgift cancer

Kallställning av hus ger fuktskador och mögel, 2016-01-27.
Hundratusentals hus och sommarstugor vinterförbereds bl.a. genom kallställning. Värmen stängs av eller justeras på lägsta möjliga sparlåga. Om kunskap funnits rörande följderna av kallställningen i förhållande till fukt, mögel och lukt så hade troligen fler sett till att värma upp tillräckligt. Här förklarar vi risker och lösningar.
Kallställda hus ger mögel i golv, vägg och tak.

Sverige mörkar Sjuka Hus, kvinnor och barn missbehandlas, 2016-01-12.
EU och Sverige fick abrupt vakna till efter nyårshelgen. Det visade sig att Polisen, media och politiker mörkat de många sexuella övergrepp och våldtäkter som över tid skett. Mörkandet från myndigheter är inget nytt. Det har vi sett länge gällande problemet sjuka hus. Tyvärr är det ofta så att kvinnor och barn även här blir lidande då de är känsligare för exponeringen och lättare blir sjuka. Vi kan inget annat än att säga till, igen. Myndigheter missbehandlar kvinnor och barn i sjuka hus.

Vårt mål är uppnående av finslipad avfuktningsteknik, 2015-12-19.
Som fukttekniker måste man vara både lyhörd, kunnig och intresserad. Med sådan ingång i olika ärenden är det lättare att komma fram till vilken avfuktningsteknik och vilka mer specifika avfuktningstekniska lösningar som totalt behövs och efterfrågas. Här ett ärende i vattenverk där resultatet gav ROI inom tio månader och fortsatt årlig besparing om ca. 55.000 kronor. Avfuktningsteknik och avfuktningstekniska lösningar via LFS.

Statement och kunskapsbank om AirSteril Luftrenare, 2015-12-07.
I takt med att åren gått och hemsidan vuxit med allt mer forskning, informationsgivning och artiklar fann vi att all kunskap om AirSteril Luftrenare inte längre var så lättöverskådlig. Samtidigt behövde kunskapsbanken kompletteras med svar på vanligt inkommande frågor. Genom sidan AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement är den mesta kunskapen nu länkad till, samlad och utlagd i ett slags statement.

Ny personal fr.o.m. 2015-12-01.
Ny personal börjar hos oss och kommer att hålla i kundsupport, installation samt packning och andra förekommande uppgifter. Välkommen!

Beslut om förbud av klorfenoler och pentaklorfenol funnet, 2015-11-20.
Vi har länge försökt finna handlingar och beslutsunderlag för förbudet som gjordes 1978 gällande klorfenoler såsom pentaklorfenol. Det visade sig att dåvarande Produktkontrollnämnden hade bordlagd ärendet och att deras material nu finns hos Riksarkivet. I nämndens beslut framkommer att tydliga hälsorisker visats samt att det fanns högtoxiska föreningar i de träskyddsmedel som var aktuella. Ämnena finns kvar som potentiella hälsorisker i hus uppförda under åren som kemikalierna användes. Ytterligare problem är de lukter som ofta utlöses. Produktkontrollnämndens förbud av pentaklorfenol 1978

Nu bevisat – Mögel och sjuka hus skadar allvarligt, 2015-11-12.
Har du hört någon läkare eller annan typ av s.k. expert säga att det inte finns några bevis för att mögel kan skada och ge hälsoeffekter? Det är i vilket fall som helst mycket vanligt då dessa personer informerar sina patienter enskilt eller ger expertkonsultation åt någon intressent. Annat är det då de föreläser inom vissa slutna grupper. Nu är det dags att pricka hål på nej-sägarbubblan och leverera både sanning och bevis till offentligheten. Vetenskapliga bevis – Mögel och sjuka hus skadar allvarligt

Mögel och dålig miljö i lägenheter tenderar mörkas, 2015-11-05.
Vi påbörjar nu en efterfrågad artikelserie om fall ur verkligheten. Serien kommer efterhand bearbeta och belysa problemet med mögel och fukt, vilket evidensmässigt gör att allt fler far illa i sitt boende. Svenska myndigheter och vårdinstanser verkar ha svårt att fullfölja ärenden och hjälpa de drabbade. Totalt verkar faktisk vissa sjuka hus ärenden nedtystas. Här följer sammanfattning om fallet Terno Nyman med familj vilka for illa i Svenska bostäders lägenhet och varken fick hjälp av dem, vården eller försäkringsbolaget. Tystas mögelflyende familj av Svenska Bostäder Gunnel Emenius
Artikelserien som över tid kommer att byggas på har fått startsidan:
Fall ur verkligheten – Mögel och sjuka hus

Invandrare och flyktingar tvingas ofta bo i mögel, 2015-09-23.
Som aktiva inom saneringsbranschen undgår det oss in att flyktingar och invandrare ofta tvingas bo i hus med mögel. Jag som artikelförfattare följer detta spår till en slags främlingsfientlighet vilken kommer uppifrån regeringsnivå. Flyktingar och invandrare tvingas bo i hus med mögel

Utbudet av avfuktare växer med KCC-24S, 2015-09-18.
För högre behov av avfuktning har vi nu tagit in KCC-24S som är en mycket prisvärd avfuktare. Rekommenderas i uppvärmda utrymmen med lite högra fuktlast.

Cancer kan botas med medicin mot mögel, 2015-09-02.
Faktumet att cancer kan behandlas med olika preparat som också är verksamma mot mögel är inget att sticka under stol med. Det finns så pass mycket uppbackande referenser att vi ville lägga ut denna sidan som uppföljning på förra artikeln om påverkan från sjuka hus, vilkea kan leda till cancer. Cancer kan botas med medicin mot mögel

Rotfyllning kan leda till invasivt angrepp av mögel, 2015-08-21.
I Brasilien har man kommit fram till att tandvårdspatienter som får gjort rotfyllning riskerar mögelangrepp vid tandroten, vilket kan spridas till käkhålor och bihålor. Omvänd väg ses även som risk för patientgruppen. Vidare diskuterar vi om möglets roll vid bihåleinflammation. Mögel ger vid rotfyllning käkhåleinfektion och sjukdom

Ny byggskandal – Byggskiva suger fukt likt avfuktare, 2015-08-09.
Så var det slut på semestern som merdelen utgjordes av kallare men fuktigt väder sett till årstiden. En del forskning stod på schemat och det är dags att ta tag i resultatet. Här en artikel och varning om faran med att använda den nya typen av byggskiva i huset. Byggskivor också kallat vindskyddsskiva eller vindskiva med magnesiumoxid och magnesiumklorid, kan dra åt sig så avsevärda mängder fukt att huset formligt väts ned där vattnet kan komma åt. Ny byggskandal byggskiva vindskiva magnesiumoxid fukt

Uppdatering av sida om mögel i hus, 2015-07-01.
2008 sammanfattade vi en artikel om varför mögel i hus verkar bli vanligare. Det hade då inkommit så mycket frågor att vi ville ge samlat svar via hemsidan. Den artikeln har uppdaterats i omgångar och strukturen blev med tiden mindre bra. Därför är den nu uppdaterad. Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta

Koppling mellan mögel, svamp, ALS och Alzheimer, 2015-06-23.
Något som i tidigare forskning kring ALS och Alzheimer förbisetts är mögel och svamp. Flertalet inomhusklimatforskare vi följt har påtalat riskerna och den troliga sjukdomsvägen som t.ex. mögelgift kan ge. Äntligen har en spansk forskargrupp räckt upp handen ifråga och levererar mycket intressant samt viktig information Mögel och svamp hos ALS samt Alzheimer patienter

Frågan är om mögel kan tillväxa mer under mobilstrålning, 2015-05-19.
Mobilstrålning är under lika het debatt som mögel kontra hälsoeffekter. Vi finner vissa gemensamma nämnare i debatterna och att mobilstrålning skulle kunna trigga mögeltillväxt i både hus och människa. Kan mobilstrålning trigga mögel i hus och människa?

Sammanfattande om kloranisoler och kloranisolsanering, 2015-05-11.
Tidigare har vi i ett antal artiklar fört upp frågan med lukt i hus och hur man kan sanera på bästa sätt. Här förs informationen vidare med sammanfattning om att; Kloranisoler är vanlig källa till lukt i hus.

Om det riggade spelet kring mögel och kloranisoler, 2015-04-30.
2015-01-26 lade vi ut en tung artikel som visar på hur samhället mörkar orsaken till de sjukdomsfall som så ofta ses i sjuka hus. Här har vi påkallat av snedvinklade forskningsrön från Johnny Lorentzen och Steven Nordin lagt ut uppföljningen Mörkar Steven Nordin Johnny Lorentzen mögel och kloranisoler.

Fakta och fiktion om mögel i hus, 2015-04-15.
Det finns mycket fakta om skadeverkan från mögel i hus, fast det mesta av den måste man leta djupt efter då samhället mörkar. På olika sätt sprids därigenom fiktion och vi har här valt att angripa detta i en följetongsartikel som knyter samman farhågor om förbannelser och spökerier med möglets potential. Mögel, fakta och fiktion.

Hemsidan uppdaterad till responsiv, 2015-03-30.
Tiden passerar snabbt, det är sju år sedan vi gjorde större uppdatering av hemsidan. För att anpassa sidan till mobiltelefoner etc. är den nu uppdaterad och s.k. responsiv. Det finns fortfarande små justeringar att göra. Finner du något som ser konstigt ut är vi tacksamma för mail eller samtal om det.

Sökfunktion gör det enklare att finna t.ex. avfuktare, 2015-03-02.
Hemsidan har växt att innehålla många artiklar behandlande vårt verksamhetsområde. Kunskapsbanken är den som växt mest. För att enklare kunna finna det man vill lära sig om eller enskild produkt som avfuktare har sökfunktion lagts till, i form av ett program som endast spindlar vår sida. Sökrutan finner du ovan under företagsnamn och huvudmeny och själva resultatsidan med ytterligare sökfunktion nås automatiskt då man söker, men kan också nås via LFS sökmotor.

Glutenintolerans ses ofta hos personer som utsatts för mögel, 2015-02-02.
Olika födoämnesintoleranser och glutenintolerans är faktiskt vanligt hos de som upplever sig vara drabbade av mögel i fuktskadade hus. Vi har länge funderat på hur denna koppling kan vara möjlig och fann till sist en mycket möjlig förklaring som presenteras på sidan; Glutenintolerans vid inverkan av mögel samt mögelgift i hus.

Mögel och mögelgift mörkas av svenskt subsystem, 2015-01-26.
Vi ser tydlig trend i att man från normgivande verksamheter vill tysta risken med att vistas i miljö med mögel och mögelgift. Detta som sker får inte stå oemotsagt. Vi ger här vår kunskap i en lång artikel. Mögel och mögelgift – Varning för Mygel-Sveriges subsystem

MCS och TILT är två begrepp på kommande diagnoser, 2014-11-28.
Allt fler utvecklar intolerans mot kemiska substanser som t.ex. parfym. Två av faktorerna som kan verka utlösande på dessa begrepp som sakta omvandlas till diagnoser är mögel och pentaklorfenol, vilka båda kan finnas i hus. MCS även benämnt TILT kan ges av mögel och pentaklorfenol.

Sverige sviker våra barn och struntar i Barnkonventionen, 2014-11-01.
Vi har tydliga belägg för att regeringen varit fullständigt ointresserade av att hantera problemet med mögel i skola. De har försatt många barn i en svår situation med resultat att vissa barn fått livslånga sjukdomar. Samtidigt har ett korrupt subsystem kunnat byggas upp där oseriösa konsulter med höga titlar sparat pengar åt kommunerna genom lögner och falska medicinska bedömningar. Myndigheterna som ska gripa in har kunnat åsidosätta sitt ansvar. Sverige sviker Barnkonventionen barn går i mögel-skola.

Mögel-analys med DNA intet direkt nytt men lovande, 2014-10-16.
Analys av mögel via dess DNA är mer precist än att räkna antal sporer. Samtidigt är det via DNA lättare att knyta olika arter av mögel till sjukdom som är vanligare att drabbas av i sjuka hus, såsom astma m.m. Mögel-Analys med DNA ERMI kopplas nu till sjukdom.

Luftrenare AirSteril mot Ebola, 2014-10-13.
För många Ebola-drabbade och deras närstående är viruset en total katastrof. Kanske kommer även vi i nordligare breddgrader att närmare än nu utsättas för smittan. Något som tidigare motsades av statliga verk var att Ebola kunde bli luftburen. Nu har man verifierat att luftburen smitta kan finnas särskilt i de rum där den insjuknade vistas. För att motverka och reducera kan man med fördel använda luftrenare med effekter som UVGI och fotokatalys.

Uppdatering kring vilka sjukdomar mögel i hus leder till, 2014-10-07.
För de flesta är begreppet sarkoidos obekant. För somliga som bott i hus med mögel är begreppet och sjukdomen som utvecklas något som är mycket jobbigt att leva med. Mögel i hus kan ge sarkoidos och granulom som hälsoeffekter.

Radio P4 Jönköping intervjuar oss om mögel i skola, 2014-09-29.
Det ska idag tyvärr mycket till innan media beslutar att ta tag i problem som är relaterade till genomgående brister i samhällsstrukturen. Äntligen har P4 Jönköping genom duktiga journalister börjat debattera och lyfta mögel i skola. Radio P4 intervjuar LFS om mögel i skola och sjuka hus.

Brandrisk med avfuktare i krypgrund och källare, 2014-09-18.
Några gånger per år hör vi talas om att avfuktare i krypgrund eller källare ställer till med brand. Här ger vi några viktiga aspekter samt säkerhetstips. Läs om avfuktare och brand, brandrisk.

Autoimmun sjukdom är inte alltid det läkaren berättar om, 2014-08-29.
Autoimmun sjukdom ska enligt viss medicinsk expertis vara ett tillstånd där kroppen genom immunförsvaret angriper sina egna friska vävnader och celler. Så har det länge informerats och man har till viss del därför uteslutit mögel som orsak. Genom flera stora projekt som främst de senaste åtta åren har genomförts, har det visat sig att kroppen inte attackerar sig själv utan istället ger sig på mikrober som börjat att skada, likt mögel kan göra. Myten autoimmun sjukdom krossad – Kan bero på mögel

Om hur socker och kolhydrater i mat ger näring åt mögel, 2014-08-27.
Något som är gemensamt mellan hus och kropp är att mögel samt svamp behöver näring i form av olika sockerarter som glukos för att kunna trivas. Det är kanske så att de flesta inte känner till hur det fungerar i kroppen då för högt intag av glukos och fruktos sker. Vi anser att mögel i sammanhanget är för lite debatterat och taget i beaktande. Socker som glukos i hus och människa när mögel och svamp.

Hur mögel kan ge både läckande hjärna och depression, 2014-07-07.
Pusslet är lagt, vi kan nu med referenser visa hur mögel och annan påverkan från fuktskadade hus initierar läckande hjärna och depression via bl.a. inflammation.
Mögel ger läckande hjärna och depression Sertralin-effekten.

Största händelsen kring mögel på flera år, 2014-06-25.
På sidan Frisk från mögel där vi berättar om alternativa metoder att värna om sin hälsa ges information om en av de större händelserna på flera år inom forskningen kring mögel och hälsopåverkan. Nu visar amerikanska läkare och vetenskapsmän upp att mögel inte bara kan ge kronisk inflammation i kroppen utan också i hjärnan, vilket kan bero på s.k. läckande hjärna.

19-23 maj sker uppdatering av sidan Avfuktare LFS produktutbud.
Med ny personal hinner vi göra uppdateringar av hemsidan som nu ska bli mer överskådlig med ytterligare bilder och textbeskrivningar. Se sidan Avfuktare – LFS produktutbud för effektiv avfuktning.

Frågespalt om mögelsanering under uppbyggande, 2014-05-12.
Vår frågespalt om krypgrund har blivit omtyckt och frågor inkommer i strid ström även om mögelsanering. Vi märker att folk i allmänhet blir allt mer varse om hur viktigt det är att sanera mögel i sitt hus. Då man följer media framkommer det i stort sett varje vecka fall där boende med flera misstänker och upplever att de på något sätt blir sjuka av mögel. Allmänna frågor och svar rörande mögelsanering från LFS.

Är hussvamp i krypgrund lika skadligt för hälsan som mögel, 2014-04-12.
Frågan ställs ganska ofta av antingen undrande, oroliga eller hussvampsdrabbade husägare. Forskningen inom hussvampsområdet har varit mycket mer inriktad på mykologiska aspekter och frågor kring metoder för hållbar sanering än hälsoriskerna. Vi vill pusha på forskningen och samtidigt sprida den information som finns och lägger därför ut den kunskap som Ljungby Fuktkontroll besitter. Är hussvamp i krypgrund lika skadligt för hälsan som mögel.

Fler bilder på Acetec avfuktare, 2014-04-03.
Då Acetec valt att uppgradera sina avfuktare har vi kompletterat produktinformationen med nya bilder. Bilder på avfuktare Acetec PD-150, 250 och 400 – modell 2014.

Installation av avfuktare Acetec efter uppdateringen, 2014-04-01.
Då Acetec lanserade uppdatering av avfuktarna i januari 2014 följer här uppdatering som visar förändringar i förfarandet av installation i krypgrund.

Analys efter mötet med mögel kan göras via biomarkörer, 2014-03-24.
Läkare har som regel mycket bristande utbildning och kompetens inom området vi arbetar med. Mögel är bevisligen vanligt i hus och detsamma kan även påverka oss människor att bli sjuka. Efter att ha blivit tillfågade ett stort antal gånger kring vilka biomarkörer man kan analysera för att ta reda på kroppsliga reaktioner har vi nu skrivit samman en grundläggande artikel med viktiga referenser. Mögel och biomarkörer – Vad läkare skulle kunna analysera

Dags för nya tips om avfuktare kallad Bentonitavfuktare, 2014-02-27.
En passiv avfuktare som finns närmare än vad man kan tro är Bentonitavfuktare. Det går att köpa bentonit i närmaste större livsmedelsbutik och förvandla detta till en i små mer stängda rum mycket effektiv lösning, vilken dock kräver lite arbete mellan varven. Läs om Bentonitavfuktare.

I Sverige är mer okänd fakta att mögel kan ge högt kolesterol, 2014-02-18.
Varför kunskapen om att mögel och svamp såväl i hus som växande inne i kroppen kan ge högt kolesterol ännu inte kommit ut tycker vi är konstigt. Nåväl här lägger vi fram fakta. Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol

Garantier mot lukt vid installation av avfuktare, 2014-02-16.
Det kan vara lätt som installatör av avfuktare att lova guld och gröna skogar emot lukt från krypgrund och torpargrund. Vi tror att det antingen nyttjas av vissa parter att utlova luktgaranti i alla lägen för att få in jobb eller ges p.g.a. bristande kompetens. Vi vill vara helt ärliga och lägga korten på bordet om hur det egentligen förhåller sig. Kan garanti ges emot lukt i hus efter installation av avfuktare

Mycket talar för koppling mellan mögel och autoimmun sjukdom, 2014-02-14.
Autoimmun sjukdom konstateras av läkare genom symtomobservation kopplat till fynd av antikroppar. Man har inte haft underlag nog att bedöma orsaken d.v.s. vad det är som utlöser autoimmuniteten. Mögel i hus kan ge autoimmun sjukdom – sjuk av mögel

Det är dags att prata ut om många års erfarenhet av mögel och sjuka hus, 2014-02-10.
Kanske bryts det här mot ett slags tabu att tala om sig själv, men med facit i hand som visar på hur många personer, barn och vuxna, som blir sjuka för att de bor eller vistas i hus med mögel, fukt och lukt är det nu dags att berätta om hur Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB egentligen kom till. LFS berättar utifrån sina egna erfarenheter och möten med sjuka hus. LFS talar ut om sitt möte med mögel och sjuka hus

Vad består lukter i hus av och kan lukt vara farlig, 2014-02-06.
Olika volatila ämnen kan avges från fuktskador. Det handlar inte bara om mögel utan kan i vissa fall vara en sekundär lukt vilken beror på mögelangrepp som metylerar det starkt giftiga träskyddsmedlet pentaklorfenol till pentakloranisol. Det här är mycket vanligt i tidstypiska hus där man använt kemikalier för att skydda konstruktionsvirke likt i krypgrund eller platta på mark. Mögel metylerar pentaklorfenol i krypgrund till pentakloranisol.

Uppföljning på 2013-temat om mögel och sjukdom, 2014-01-23.
Då vi kommer något viktigt på spåret och efter forskning känner oss redo att presentera fakta så sker det också. Här följer ej tidigare allmänt publicerad kunskap om att mögel kan samverka med bakterier, antingen som primärpatogen eller sekundärpatogen, att ge nervsystemspåverkan med följder som ger barn och vuxna kognitiva svårigheter att fungera väl. Vi kopplar mögel till diagnosen Pandas, genom sidan Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas.

Silicagelavfuktare, 2014-01-20.
Siilcagelavfuktare har funnits och använts sedan över 100 år tillbaka. Själva materialet används i flera av de avfuktare vi saluför och då kallas sorptionsavfuktare utifrån funktionen som silica gel har, att dra åt sig fukt från omgivningen. Här har vi beskrivit silicagelavfuktare.

Peltieravfuktare, 2014-01-02.
Så var snart storhelgerna förbi. Vi sade här idag att det var skönt samtidigt som vi längtar tillbaka till den vardagliga lunken igen nu efter att ha flyttat alla pinaler till egen lokal, också den i Ljungby. Två nyheter finns att berätta om idag. En av dem är att Acetec valt att förlänga garantin på sina avfuktare till hela tio år. Den andra är att vi beskrivit en mindre känd typ av avfuktare som vi döpt till Peltieravfuktare.

Mögel i krypgrund och vind är negligerat, 2013-12-16.
Julen nalkas med stormsteg och stressen finns hos många då det gäller att handla julklappar och ordna med andra bestyr. Julgåva från vår sida ges kontinuerligt i form av artiklar som kan hjälpa husägare att själva ordna med sanering och avfuktare m.m. Kunskapsbanken byggs denna gång på med väldigt viktig fakta som bör göra att debatten om hur mögel från t.ex. krypgrund och vind kan skada människor börjar styras mer enhetligt åt ett och samma håll. Då med mening att vi nu bör förstå att skadeverkan kan vara stor och att mögel tidigare varit högst negligerat. Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom

Luftrenare UVGI för effektiv mikrobiell kontroll, 2013-12-02.
Luftrenare AirSteril UVGI är en enhet där UV-strålning på ett kontrollerat sätt tillåts att nå ut i rummets övre del där ingen människa vistas, men där mikrober som mögel, bakterier och virus via luftrörelser svävar förbi. Luftrenare AirSteril UVGI har mycket god sanerings- och luftreningseffekt och är optimerad för många olika applikationsområden.

Luktkontroll och fuktkontroll via avfuktare och undertryck, 2013-11-21.
En av våra specialiteter är att hjälpa husägare att bli kvitt lukt som kommer upp i huset från krypgrund och torpargrund eller källare. Det har genom åren blivit många frågor och vi startar här upp med kunskapsförmedling och teoretisk grund för bättre förståelse av hur vi arbetar inför och under en installation av kombinationen mellan avfuktare och fläkt för både fuktkontroll och luktkontroll.
Avfuktare undertryck i krypgrund luktkontroll fuktkontroll

Mögel och mögellukt kan kopplas till Parkinsons sjukdom, 2013-11-14.
Sedan sista sidan var det meningen att vi direkt skulle bolla över till mer lösningsfokuserad och produktorienterad information rörande sanering samt avfuktare och avfuktning. Nya artiklar angående dessa ämnen har påbörjats, men idag kom vi över så pass viktig input inom ämnet mögel att ytterligare text om möjlig hälsopåverkan skyndsamt skrevs samman. Detta gäller mögel och en av dess luktande alkoholer i förhållande till sjukdomen Parkinson. Mögel kan genom 1-octen-3-ol förorsaka Parkinsons.

Mögel, kemikalier och bakterier i hus kan leda till cancer, 2013-10-29.
Forskningsmässigt tar debatten om sjuka hus hela tiden kliv framåt åt hållet att sjukdom inte bara är en hypotes utan reell verklighet. Vi har sammanställt en typ av tvärvetenskaplig litteraturstudie gällande frågeställningen om exponering av mögel, kemikalier och bakterier kan leda till cancer. Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer.

Avfuktare i container räddar stora belopp, 2013-10-22.
Då allt fler gifter emot mögel och bakterier förbjuds, med rätta, uppstår svårigheter att frakta gods i container. Olika typer av avfuktare kan nyttjas för att ej ersättningsbara eller sanerbara skador ska ske. Avfuktare i container.

Mögel och sjuka hus – Barn har sämre skydd än djur, 2013-10-11.
Vi har valt ett exempel från vår absoluta närmiljö för att överskådligen beskriva ärendegången i fall av mögel och sjuka hus där barn bevisligen har sämre skydd än djur. Mögel och Sjuka hus – Djur är ibland bättre skyddade än barn

LFS är nu ett varumärke, 2013-10-09.
Vår varumärkesansökan gällande LFS gick nyligen igenom PRVs prövning. Det innebär att vi nu har ensamrätt i Sverige att sätta varumärket LFS på avfuktare, luftrenare, saneringsaggregat, vattenrenare och saneringsvätska. LFS varumärke.

Mögel i luftvärmepump och avfuktare ett vanligt problem, 2013-10-01.
Både avfuktare och luftvärmepump har effekt som medger avfuktning och i den senare modellen finns även kyleffekt. Det ger upphov till ett fuktigt klimat i enheterna där mögel och bakterier kan växa, för att sedan kraftigt kontaminera inomhusluften. Läs om mögel i luftvärmepump och avfuktare.

Mögel nu klart orsaksrelaterat till astma, 2013-09-14.
Via två forskare i Texas och i Boston får vi veta att mögel på minst ett par olika sätt kan leda till att vissa barn och vuxna får astma. Läs om: Mögel-infektion i lungorna ger astma och astmaattack.

Så slås det fast, fungicider leder till att mögel blir farligare, 2013-08-20.
Väl är det att forskningen går vidare och inte lyssnar till de svenska forskare som säger att mögel i hus inte kan skada oss. Genom ett team i Karlsruhe får vi veta att vanliga fungicider från välkända företag bromsar upp mögel  på grödor men samtidigt får möglet att bli mer aggressivt så att det producerar större mängder mögelgift. Vi översätter denna informationen till användning av saneringsvätska i hus, som krypgrund eller vind etc., eftersom våra iakttagelser gör gällande att mögel kan tillväxa än mer efter mögelsanering som inte åtföljs av installation av avfuktare eller annan permanent avfuktande åtgärd. Mögelsanering ger farligare mögel i krypgrund samt vind.

Gå inte på minan med sprayisolering, 2013-08-07.
Än en gång ser vi tokigheter annonseras ut i fina ordalag. Sprayisolering är det bästa för krypgrund, vind etc. Ja, det är vad de säljande företagen säger. Sanningen ligger i somliga fall långt från det påstådda. Sprayisolering i krypgrund och vind kan ge mögel samt röta.

Mögel allt mer känt för att orsaka sjukdom och inflammation, 2013-08-02.
Säcken kan troligen snart börja knytas samman gällande hur mögel och mögelgift kan skada oss. Nyligen har forskare som varit i Ghana och forskat kring HIV och AIDS konstaterat att mögelgiftet Aflatoxin avsevärt verkar förvärra den epidemi som grasserar. Mögel och mögelgift kan ge oss sjukdom och inflammation.

Källarplacering av avfuktare, 2013-07-28.
Som uppvärmning inför morgondagens återtåg från semestern lägger vi här ut tips om bra placering av avfuktare i källare och hur man kan internventilera för att optimera avfuktarens verkan totalt sett.

Bygga krypgrund innebär goda möjligheter, 2013-07-07.
Om man ska bygga nytt hus är det väl värt att titta in på den senaste lösningen för att bygga krypgrund, vilken vi kallar IK-Krypgrund.

Luftavfuktare ett begrepp i mängden, 2013-06-30.
Luftavfuktare är den vanligaste avfuktaren att finna i handeln, men med innovation och en generellt sett utvecklande marknad bör man som konsument känna till de olika grundläggande typerna som finns för att kunna tillgodogöra sig bästa möjliga lösning och energisnålhet.

Karbamidskum i krypgrund liknar hussvamp, 2013-06-18.
Något som vi ibland råkar ut för och sanerar eller får förfrågningar om är hussvamp. Innan man skickar prov för hussvampsanalys kan det vara bra och kostnadsbesparande att först se efter om det istället kan röra sig om karbamidskum som använts för isolering i krypgrunden. Krypgrund med isolering av karbamidskum liknande hussvamp.

Avfuktare i tvättstuga, s.k. tvättstugeavfuktare, 2013-06-16.
Kan det vara så enkelt som att köpa en billig avfuktare för att torka kläderna i tvättstugan? Om det berättar vi på sidan Tvättstugeavfuktare – Avfuktare i tvättstuga – VAV.

Mer ingående om varför det kan lukta illa i hus, 2013-06-10.
Med strävan efter att kunna svara på frågeställningar som husägare har kring varför det kan lukta illa i ett hus har vi här byggt på kunskapsbanken. Det finns vissa förklaringar som gäller rent generellt, särskilt då det gäller lite äldre hus.

Ventilation är inte enkelt, 2013-05-24.
Vad är egentligen bäst gällande ventilation om man både ska beakta husets och hälsans välmående? Här beskriver vi relaterat till fukt och mögel vad som händer vid ventilation genom undertryck och övertryck.

Är forskaruttalanden kring sjuka hus seriösa, 2013-05-14.
Det finns lagstiftning som styr hur man ska agera då ett sjuka hus ärende kan misstänkas eller har konstaterats. Vi får upprepade indikationer på att att denna lagstiftning tänjs och inte åtföljs. Sjuka hus, är svenska forskare tillförlitliga?

Nya rön om mögel, bakterier och cytokiner hos små barn, 2013-02-05.
Det är riktigt intressant att följa upp artiklar som tidigare från oss givits ut. Här följer en uppdatering av sidan mögel-cytokiner som talar om de nu uppmärksammade riskerna med mögel och bakterier i hus, där forskare ser att små barn kan hämmas i utvecklingen av deras immunförsvar då lymfocyter kallade Th1 genom denna inomhusexponering fås att producera mindre mängd skyddande och för barnens hälsa vidareutvecklande cytokiner.

Pentaklorfenol och dess biprodukter förekommer i många hus, 2013-04-23.
Pentaklorfenol är ett ämne som i Sverige förbjöds 1978. Fram till dess användes det rikligt till träskyddsbehandling i hus. Många av dessa hus har nu en tråkig lukt som påminner om mögel fast är mer intensiv att sätta sig i olika material. Dessa hus kan komma att kallas sjuka hus, om någon av dem som bor där eller vistas där blir dålig av kemikalieemissionerna. Pentaklorfenol och lukt i sjuka hus.

Mögel i kyrkorgel ett arbetsmiljö- och besökarproblem, 2013-04-17.
I vissa icke avfuktade eller uppvärmda rum kan mögel trivas. Det är precis vad som händer i allt för många kyrkorglar idag. Kostnaderna för restaurering blir skyhöga samtidigt som kyrkorgeln inte får eller till sist kan användas. Mögel – Kyrkorgel.

Sjuka hus och sjuka skolor drabbar barn genom stress, 2013-04-07.
Nu är det dags att säga till ordentligt, för inget eller lite görs för att åtgärda de sjuka hus som många skolor utgör. Man tittar från regeringshåll mer på att höja kraven på inlärning hos barnen än att se helheten som behövs för att skapa ett hållbarare samhälle. Mögel sjuka hus barn skola stress – Negativa spiralen

Varför är ibland golv ovanför krypgrund kalla, 2013-04-03.
Det finns olika anledningar till varför golv i ett hus kan vara kalla. En av anledningarna är att det uppstått ett negativt klimat i krypgrund så isolering och skivor som satts upp som blindbotten buktat nedåt p.g.a. fuktbuffring. Det bildas då en luftspalt under golvet där kall luft kan passera och på så sätt föra bort mer värme från huset. Läs mer under krypgrund ger kalla golv.

Kan naturen vara avfuktare tillräckligt åt ett hus, 2013-03-07.
Svaret blir att avfuktning naturligt kan fungera under vissa dagar och årstider, men inte alls under andra. Man kan inte här se huset som en helhet, behovet av avfuktare och avfuktning varierar mellan olika säsonger och riskkonstruktioner.

Astma berört kring fukt och mögel, nu separat artikelfört, 2013-02-21.
Vid en snabbare genomgång av hemsidan för ett tag sedan såg vi att texterna innehöll ordet astma ganska frekvent. Vi har väntat på ordentliga forskningsresultat för att kunna backa upp det vi framfört på ett ordentligt sätt. Nu har forskare allt mer enats om att astma kan uppstå vid fukt och mögel i hus.

Om avfuktare för kombinerad källare och krypgrund, 2013-02-18.
En del hus är uppförda på både krypgrund och källare. Det går i vissa av dessa husen använda en och samma avfuktare för båda grundläggningskonstruktionerna. Läs om avfuktare-källare-krypgrund.

Källare är vanligen skadade av fukt och mögel, 2013-02-15.
Precis som i sommarstugor är det allmänt vedertaget att det i källare finns en viss lukt, ofta benämnd källarlukt. Det kan bero på mögel och bakterier som frodas i ett fuktigt källarklimat. Precis som kring krypgrund ämnar vi här lägga upp en kunskapsbank kring källare.

Svampodling ger både svamp och mögel, 2013-02-13.
Svampodling är i Europa ännu inte så vanligt men en uppåtgående trend kan skönjas genom många tips och försäljning av både svampmycel och färdig råvara på Internet. Svårigheten att undvika mögel vid svampodlingen har ställt till det både rent hälsomässigt och ekonomiskt för olika svampodlare. Vi har ett medel att motverka mögel, i form av fotokatalytisk luftrenare. Läs mer om svampodling, mögel och luftrenare.

Sunnerbohallen i Ljungby, synliga fuktskador, 2013-02-06.
I Sunnerbohallen i Ljungby där det finns badhall med anslutna duschutrymmen syns fuktskador på innertaksskivor. Fuktskada Sunnerbohallen.

cTrap, en innovation mot fuktskadeemissioner, 2013-01-24.
Vid Lunds Universitet har forskaren Lennart Larsson lyckats med bedriften att ta fram en tunn och lättlagd duk vid namn cTrap som fungerar högabsorberande gällande olika mer eller mindre giftiga emissioner vilka kan avges från fuktskadade ställen i huskonstruktioner. Duken stoppar upp radon, absorberar mögel, mögelgift, emissioner och därmed olika lukter som vanligen är mycket besvärande och ibland symptomframkallande. Läs om cTrap.

Större Juluppdatering, 2012-12-14.
Allt eftersom mer kunskap har förts på pränt på sidan mögel kom sidan där att innefatta flertalet begrepp, dock inte så pedagogiskt utförligt som vi önskade. Därför har uppdelning nu skett på separata sidor, då gällande actinomyceter, “hussvamp och rötsvamp” samt blånadssvamp.

Lungornas kapacitet kan minska vid fukt och mögel i hus, 2012-12-07.
Under projektet European Respiratory Health Survey ECRHSII har det framlagts att mögel och fukt i hus tydligt kan medföra att lungans kapacitet minskar. En svensk forskare vid namn Dan Norbäck har deltagit i projektet. Mer om detta här.

Ny luftrenare AirSteril AS Vent, 2012-12-05.
Då behov fanns av en luftrenare som kan dockas på redan befintligt system för ventilation, har vi tagit fram AirSteril AS Vent som fungerar med AirSterils unika luftreningsprincip för fotokatalys. Vägvinnande är att hela konstruktionen är cirkulär och fotokatalyseffekten ges i längriktning med luftens rörelse genom luftrenaren. Läs om Luftrenare AirSteril AS Vent.

Uppdaterad Luftrenare, 2012-11-20.
Vår Luftrenare AirSteril Silent har utseendemässigt uppdaterats. Aluminiumextruderingen av höljet ställde krav på ytterligare stabiliserande väggar inne i luftrenaren för att minimera missformning och därmed spill. En ljusstick i framsidan har tagits bort och det övre locket har gjutits om och faktiskt blivit ännu snyggare.

Mögel har åter igen funnits som farligt att inandas, 2012-11-02.
Trichoderma är en typ av mögel som tidigare klassats som skadligt då det återfunnits i hus. Man har inte exakt kunnat säga vad hos möglet som åsamkat många det s.k. sjuka hus fenomenet. Forskare vid Helsingfors Universitet har gjort mycket intressanta och troligen helt nya upptäckter som tydligt styrker de misstankar som tidigare fanns och som även för undan skepsis.
Läs mer om mögel Trichoderma.

Ventilationsaggregat med värmeväxlare, 2012-10-25.
Företaget Mitsubishi som borgar för kvalitet har lanserat Ventilationsaggregat VL-100 som gör det billigare och enklare för husägare att förbättra sitt inomhusklimat samtidigt som värmeåtervinning sker i den integrerade värmeväxlaren.

Ytterligare fuktlogger nu med display, 2012-10-16.
Att hålla kontinuerlig kontroll över sitt hus gällande fukt och risk för mögel blir allt vanligare i takt med att skadefrekvensen i bostadsbeståndet ökar. Samtidigt fyller Fuktlogger DT-172 andra funktioner eftersom den också loggar temperatur, så långt som ned till -40 och upp till +70 grader. Detta är en mycket rejäl fuktlogger.

Lukt i kläder är vanligt och besvärande, 2012-10-10.
Just lukt som kommer från hus och sätter sig i kläder blir allt vanligare då våra hus blir allt äldre och mer medfarna av fukt och mögel. Här ger vi några råd på vägen att bli fri från lukt i kläder.

Uppdatering av AirSteril hemsida, 2012-09-26.
www.airsteril.se vilken kommer att innefatta samtliga luftrenare i serien har fräschats upp med ny design. Meningen är att på ett mer överskådligt sätt kunna presentera produktinformation och övergripande om applikationsområden, för att sedan då det gäller mer precist ingående information och handfasta totallösningar t.ex. med komplettering av avfuktare etc. hänvisa in hit eller till vår kostnadsfria support.

Breddat med avfuktare KCC 610HA, 2012-08-29.
Sortimentutökning har idag gjorts med en lite mindre avfuktare för varma rum. Leverantör är KCC och modellen kallas KCC avfuktare 610HA.

Skrämmande fall av krypgrund med hussvamp, 2012-08-21.
Det av oss hittills allvarligaste funna fallet av hussvamp i krypgrund är nyligen fotodokumenterat och nu presenterat.

Inomhusklimatproblem, tråkig verklighet för många. 2012-08-14.
Detta ämne är något som vi lagt tusentals timmar på att utreda och utvärdera. Mögel och fukt skapar bevisligen ett dåligt inomhusklimat i många hus och offentliga byggnader. Frågan är bara vad som händer då olika experter äntrar tröskeln till det sjuka huset, eller kanske inte ens besöker det och de som drabbats för vidare utredning utan av mallbetonad svarsform kanske ger falskeligen lugnande och dementerande besked. Se Inomhusklimatproblem relaterat mögel och fukt.

Snart ikapp efter semesteruppehållen, 2012-07-31.
För oss som saneringsföretag är det kanske inte optimalt (men nödvändigt) att ha semester under sommaren, särskilt inte då det som nu rått och råder extremväder med mycket hög fuktlast på husen. En veckas stängt genererade över 200 mail med förfrågningar om tjänster, produkter och goda råd i övrigt. Dessa är nu förhoppningsvis besvarade och vi tackar för visad tålamod hos de svarsväntande. Nästa vecka har vi full bemanning igen och ser fram emot att ge vidare support. Det innebär även att fler artiklar kommer att ges ut på hemsidan.

Rumsavfuktning många gånger inledande vid vattenskada, 2012-07-06.
Vid rumsavfuktning sätts portabel avfuktare vilken anpassas till både rum och inventarier för att avfuktningen ska få avsedd effekt.

Isolering som driver mögel och lukt, 2012-06-17.
Vissa fabrikat och sorter av isolering hjälper till så att mögel, bakterier och lukt lättare kan bildas. Sedan kan skadliga partiklar, gaser m.m. spridas till luften som vi andas. Mögel och lukt från isolering i hus.

Plintgrund ytterligare riskkonstruktion, 2012-06-13.
För somliga visa av erfarenhet är detta ingen nyhet men det föreligger fortfarande missvisande information som säger att plintgrund ska vara säkrare mot fukt , lukt och mögel än vad krypgrund är på grund av den fria ventilationen. Läs om plintgrund.

Sidan om mögel svämmade över bredderna, 2012-06-07.
För många sidhänvisningar tolereras inte allmänt sett vid hemsidesskapande. Just kring startsidan om mögel hade vi lite för många samlade hänvisningar och har därför likt här rullande sker börjat flytta äldre relaterat material till mögel-mögelarkiv.

Svartmögel nu bevisat som skadligt vid inandning, 2012-06-02.
Svenska s.k. forskningselit har från ett “läger” sökt dupera många gällande att människor inte kan ta skada av att inandas svartmögel. Vi pekar via här ny sida på resultat som visar raka motsatsen. Svartmögel Stachybotrys chartarum.

Mögel och sjukdom i Kristinebergskolan, 2012-05-31.
Tyvärr verkar det som att Borås Kommun inte i tid hanterat de fuktskador och det mögel som uppkommit i Kristinebergskolan. Följderna kan ha blivit hälsopåverkan hos elever och lärare.

Temat fukt och mögel i skola utökas med info. om krypgrund, 2012-05-29.
Vi bygger vidare tematiskt i det som många anser vara ett komplext problemområde. Krypgrund under skola är egentligen inte så komplex om man har rätt ämneskunskap, däremot blir det svårhanterligt om ansvariga väntar så länge med åtgärder att barn och personal blir sjuka.

Saneringsvätska utmålas delvis felaktigen som livsfarlig, 2012-05-24.
Vinclozolin är en typ av saneringsvätska fast bättre benämnd som växtskydds-
medel efter den använts under många år för att skydda matväxter från mögel. Vätskan är inte att jämföra med de saneringsvätskor som vi använder. Det finns viktiga skillnader. Saneringsvätska Vinclozolin mot mögel.

Fukt och mögel i skola ett mycket stort problemområde, 2012-05-22.
Husen i Sverige åldras, fast inte med behag. Fuskbyggena som uppförts visar allt oftare sitt sanna jag genom att inomhusmiljön påverkas negativt. Det förekommer inte sällan att barn i skola och förskola drabbas. Detta vill vi hjälpa till att stoppa genom informationsspridning med startsida Mögelskola.

Torktumlare med avfuktare är tidens melodi, 2012-04-21.
Melodi eller inte, det kan diskuteras. Dock har torktumlare med avfuktare blivit mer efterfrågat nu när energikraven än en gång duggar tätt. Visserligen hade de gamla typerna av torktumlare också funktion som avfuktare, fast avsevärt dyrare driftskostnader gällde. Här går vi grundläggande igenom fyra olika typer av torktumlare samt lite tips och tankar kring avfuktning av tvätt etc.

Vad finns mer i kaffet än “piggelin-koffein”, jo mögel, 2012-04-08.
Har du funderat kring vad som bildas vid torkning av kaffebönor? Mögel som Aspergillus producerar mögelgiftet ochratoxin vilket är potentiellt hälsoskadligt i för höga doser. Mögel i kaffe.

Ibland finns inte inspektionslucka, 2012-04-03.
Det hände ibland att vi kom ut på besiktning och konstaterade att det ej fanns inspektionslucka till krypgrynd eller torpargrund. Nu frågar vi alltid först, både en och två gånger för vissa förväxlar begreppet med ventilhål. Här ges grundläggande tips vad gäller att ta upp inspektionslucka.

Avfuktare med turbin används till skiktad konstruktion, 2012-03-27.
Vattenskada i skiktad konstruktion är relativt komplicerad och kräver avfuktare som kan utföra trycktorkning eler sugtorkning. Då avfuktningen tar tid och även kan vara resultatmässigt osäker blir mögel och lukt ibland en ovälkommen gäst. Vi förebygger möglet med luftrenare samt kunskap. Avfuktare – trycktorkning.

Luktsanering kan vara effektiv med avfuktare enbart, 2012-03-08.
Är man ute i god tid innan fuktskadan är ett faktum kan luktsanering vara riktigt effektiv endast genom att införskaffa rätt typ av avfuktare. Mer om det under sidan luktsanering med avfuktare.

Ny luftrenare från AirSteril, modell Thermal, 2012-03-06.
Ursprungsmodellen AirSteril Silent luftrenare som fått agera bas för den nya Thermal har blivit en succe och önskemål har bl.a. från industri- och företagshåll inkommit om en nymodifierad typ med högre verkningsgrad och högre skyddskapslingsgrad. Nu har Luftrenare Thermal kommit till Sverige.

Mögel i fasader täcks inte av byggfelsförsäkring, 2012-03-01.
Skandalfasaderna som under senare år orsakat mögel står helt eller delvis utanför det som täcks av byggfelsförsäkringen. Varför går vi in på genom sidan Mögel – Byggfelsförsäkring.

Lampbyte i vissa av våra luftrenare illustrerat, 2012-01-27.
Med olika typer av lampor till fotokatalytiska luftrenare ökar möjligheten att på ett bra sätt behovsstyra luftreningen eller saneringen. Luftrenare – Lampbyte.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

5 (1) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 1 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Filter till acetec evodry pd/pd+

Filter Acetec Evodry PD-150 28 x 25

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-150 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 28 x 25 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen